Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
formularer [2020/02/18 09:29]
marianne.blikken@banenor.no Små justering på utseende av side
formularer [2020/07/27 12:00] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 1: Linje 1:
 <html> <html>
-<span style="color:#1E285A;font-size:1.3em;font-weight: lighter;">Sjekklister</span>+<span style="color:#1E285A;font-size:1.3em;font-weight: lighter;">Sjekklister:</span>
 </html> </html>
  
Linje 6: Linje 6:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Sjekklister_for_togleder '"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Sjekklister_for_togleder '" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Sjekklister for togleder</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Sjekklister for togleder</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
       </button>       </button>
              
-    
              
        <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Sjekklister_for_togekspeditør'"         <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Sjekklister_for_togekspeditør'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Sjekklister for togekspeditør</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Sjekklister for togekspeditør</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 20: Linje 19:
              
         <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Sjekklister_for_strekning_med_ERTMS'"          <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Sjekklister_for_strekning_med_ERTMS'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Sjekklister for strekning med ERTMS</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Sjekklister for strekning med ERTMS</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
       </button>       </button>
-      +</html> 
 + 
 +\\      
 <html> <html>
 <span style="color:#1E285A;font-size:1.3em;">Formularer:</span> <span style="color:#1E285A;font-size:1.3em;">Formularer:</span>
Linje 31: Linje 32:
 <html>   <html>  
       <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Sjekklister_og_Formularer:Formularer'"        <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Sjekklister_og_Formularer:Formularer'" 
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Formularer</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Formularer</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 38: Linje 39:
 </html> </html>
  
-{{:oslo_sentralstasjon.jpg?880|Foto: Hilde Lillejord}}+{{:oslo_sentralstasjon.jpg?1150|Foto: Hilde Lillejord}}