Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
formularer [2019/06/07 08:46]
oyvind_bottilsrud
formularer [2020/02/18 09:29] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Små justering på utseende av side
Linje 6: Linje 6:
 <​html>​ <​html>​
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Sjekklister_for_togleder '" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Sjekklister_for_togleder '" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Sjekklister for togleder</​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Sjekklister for togleder</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​
Linje 14: Linje 14:
       ​       ​
        <​button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Sjekklister_for_togekspeditør'" ​        <​button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Sjekklister_for_togekspeditør'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Sjekklister for togekspeditør</​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Sjekklister for togekspeditør</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​
Linje 20: Linje 20:
       ​       ​
         <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Sjekklister_for_strekning_med_ERTMS'" ​         <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Sjekklister_for_strekning_med_ERTMS'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Sjekklister for strekning med ERTMS</​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Sjekklister for strekning med ERTMS</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​
Linje 31: Linje 31:
 <​html>  ​ <​html>  ​
       <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Sjekklister_og_Formularer:​Formularer'" ​       <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Sjekklister_og_Formularer:​Formularer'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Formularer</​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Formularer</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​