Endringsoversikt Regelverk

Oversikt over dokumentendringer foretatt de siste 60 dagene.

Audnedal stasjon 2019/07/08 11:26  
nord 2019/07/05 08:56  
manualer 2019/07/05 08:51  
signaler 2019/07/05 08:43  
uregelmessigheter feil og nodsituasjoner 2019/07/05 08:36  
fido 2019/07/05 08:31  
kunngjoringer 2019/07/05 08:25  
Togekspeditørens nærvær 2019/07/05 08:18  
Krøderbanen 2019/07/04 12:11  
Daglige rutiner ved Elkraftsentralen i Oslo 2019/07/04 11:58  
Instruks for bruk av kontrollåsnøkler for sikring av spor i Vognhallen 2019/07/04 08:58 Lagt inn uendret instruks fra gammel ORV
Lodalen/Loenga 2019/07/04 08:43 Lenke
Stokke stasjon 2019/07/04 08:06 Lagt til tegning
Nye ting 2019/07/04 07:09  
Sirkulærer 2019/06/27 13:31  
planoverganger pa numedalsbanen 2019/06/24 12:07 [Tabell]
Kongsberg 2019/06/24 11:49  
Instruks for skifting på skifteområdene Kongsberg stasjon 2019/06/24 11:47  
ERTMS på Østfoldbanen østre linje 2019/06/21 11:25 Oppdatert anbefalt praksis
ERTMS - Felles sjekklister for togleder og fører 2019/06/21 10:52 Oppdatert felles sjekkliste for togleder og fører ERTMS
reservelosning fido 2019/06/21 10:41 Lenke til reserveløsning FIDO
Generelt 2019/06/21 10:39 Reserveløsning FIDO
Togledersentralen Oslo 2019/06/21 08:29  
Driftoperatørtjenesten ved skiftestillverket i Trondheim 2019/06/21 08:14 opprettet
Togekspeditør Område Sør 2019/06/21 08:12  
Togekspeditør område Nord 2019/06/21 08:11  
trondheim 2019/06/21 08:04 ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
driftsoperatortjenesten ved skiftestillverket i trondheim   ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:skifteomrader:trondheim:driftsoperatortjenesten_ved_skiftestillverket_i_trondheim til trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_sor:driftsoperatortjenesten_ved_skiftestillverket_i_trondheim
1771/1773 Innstilling av tog hele eller deler av strekningen 2019/06/21 07:55  
Tog senest til togspor Trondheim S 2019/06/21 07:46 opprettet
Trondheim toglederområde 2019/06/21 07:44  
Stasjoner med personovergang i plan TSS Trondheim 2019/06/21 07:40  
Huskeliste 2019/06/21 07:13  
Huskeliste ved aksjonskort 2019/06/21 06:55  
Togledersentralen i Bergen 2019/06/21 06:42 ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
tabell seksjonsdele   ↷ Sidenavn endret fra trafikkomrader:sor_vest:tss_bergen:tabell_seksjonsdele til trafikkomrader:sor_vest:tss_bergen:tabell_skiftestolpe
Tabell Skiftestolper 2019/06/21 06:42 ↷ Sidenavn endret fra trafikkomrader:sor_vest:tss_bergen:tabell_seksjonsdele til trafikkomrader:sor_vest:tss_bergen:tabell_skiftestolpe
s sirkulaere 2019/06/21 06:21 ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
014-2019   ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:ost:sentral_ost:014-2019 til trafikkomrader:ost:s_sirk_ost:014-2019
S-sirk 14-2019 2019/06/21 06:21 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:ost:sentral_ost:014-2019 til trafikkomrader:ost:s_sirk_ost:014-2019
007-2019   ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:ost:sentral_ost:007-2019 til trafikkomrader:ost:s_sirk_ost:007-2019
S-sirk 7-2019 2019/06/21 06:21 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:ost:sentral_ost:007-2019 til trafikkomrader:ost:s_sirk_ost:007-2019
004-2019   ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:ost:sentral_ost:004-2019 til trafikkomrader:ost:s_sirk_ost:004-2019
S-sirk 4-2019 2019/06/21 06:21 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:ost:sentral_ost:004-2019 til trafikkomrader:ost:s_sirk_ost:004-2019
003-2019   ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:ost:sentral_ost:003-2019 til trafikkomrader:ost:s_sirk_ost:003-2019
S-sirk 3-2019 2019/06/21 06:21 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:ost:sentral_ost:003-2019 til trafikkomrader:ost:s_sirk_ost:003-2019
002-2019   ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:ost:sentral_ost:002-2019 til trafikkomrader:ost:s_sirk_ost:002-2019
S-sirk 2-2019 2019/06/21 06:21 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:ost:sentral_ost:002-2019 til trafikkomrader:ost:s_sirk_ost:002-2019
001-2019   ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:ost:sentral_ost:001-2019 til trafikkomrader:ost:s_sirk_ost:001-2019
S-sirk 1-2019 2019/06/21 06:21 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:ost:sentral_ost:001-2019 til trafikkomrader:ost:s_sirk_ost:001-2019
fremforing av lokaltog trondheim m - lerkendal hp og leangen - rotvoll hp   ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:trafikk_nord:fremforing_av_lokaltog_trondheim_m_-_lerkendal_hp_og_leangen_-_rotvoll_hp til trafikkomrader:nord:fremforing_av_lokaltog_trondheim_m_-_lerkendal_hp_og_leangen_-_rotvoll_hp
Framføring av lokaltog Trondheim M - Lerkendal hp. Leangen - Rotvoll hp. 2019/06/21 06:19 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:trafikk_nord:fremforing_av_lokaltog_trondheim_m_-_lerkendal_hp_og_leangen_-_rotvoll_hp til trafikkomrader:nord:fremforing_av_lokaltog_trondheim_m_-_lerkendal_hp_og_leangen_-_rotvoll_hp
anbefalt praksis for kryssing med persontog hvor begge har stopp for av- pastigning pa lonsdal stasjon   ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:trafikk_nord:anbefalt_praksis_for_kryssing_med_persontog_hvor_begge_har_stopp_for_av-_pastigning_pa_lonsdal_stasjon til trafikkomrader:nord:anbefalt_praksis_for_kryssing_med_persontog_hvor_begge_har_stopp_for_av
Anbefalt praksis for kryssing Lønsdal stasjon 2019/06/21 06:19 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:trafikk_nord:anbefalt_praksis_for_kryssing_med_persontog_hvor_begge_har_stopp_for_av-_pastigning_pa_lonsdal_stasjon til trafikkomrader:nord:anbefalt_praksis_for_kryssing_med_persontog_hvor_begge_har_stopp_for_av
linjen   ↷ Side flyttet og endret navn fra trafikkomrader:nord:varsel_om_rein_pa_og_i_naerheten:av:linjen til trafikkomrader:nord:varsel_om_rein_pa_og_i_naerheten_av_linjen
Varsel om rein på og i nærheten av linjen 2019/06/21 06:15 ↷ Side flyttet og endret navn fra trafikkomrader:nord:varsel_om_rein_pa_og_i_naerheten:av:linjen til trafikkomrader:nord:varsel_om_rein_pa_og_i_naerheten_av_linjen
sor vest 2019/06/21 06:13  
tss stavanger   ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_stavanger til trafikkomrader:sor_vest:tss_stavanger
tss stavanger 2019/06/21 06:12 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_stavanger til trafikkomrader:sor_vest:tss_stavanger
tss kristiansand   ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_kristiansand til trafikkomrader:sor_vest:tss_kristiansand
tss kristiansand 2019/06/21 06:12 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_kristiansand til trafikkomrader:sor_vest:tss_kristiansand
tss bergen   ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_bergen til trafikkomrader:sor_vest:tss_bergen
tabell seksjonsdele   ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_bergen:tabell_seksjonsdele til trafikkomrader:sor_vest:tss_bergen:tabell_seksjonsdele
stasjoner pa bergensbanen der innkjorhovedsignal ikke samsvarer med seksjonsdele   ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_bergen:stasjoner_pa_bergensbanen_der_innkjorhovedsignal_ikke_samsvarer_med_seksjonsdele til trafikkomrader:sor_vest:tss_bergen:stasjoner_pa_bergensbanen_der_innkjorhovedsignal_ikke_samsvarer_med_seks
Stasjoner på Bergensbanen der innkjørhovedsignal ikke samsvarer med seksjonsdele 2019/06/21 06:12 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_bergen:stasjoner_pa_bergensbanen_der_innkjorhovedsignal_ikke_samsvarer_med_seksjonsdele til trafikkomrader:sor_vest:tss_bergen:stasjoner_pa_bergensbanen_der_innkjorhovedsignal_ikke_samsvarer_med_seks
sporlengder pa stasjonene mellom honefoss og bergen   ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_bergen:sporlengder_pa_stasjonene_mellom_honefoss_og_bergen til trafikkomrader:sor_vest:tss_bergen:sporlengder_pa_stasjonene_mellom_honefoss_og_bergen
Sporlengder på stasjonene mellom Hønefoss og Bergen 2019/06/21 06:12 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_bergen:sporlengder_pa_stasjonene_mellom_honefoss_og_bergen til trafikkomrader:sor_vest:tss_bergen:sporlengder_pa_stasjonene_mellom_honefoss_og_bergen
kjoretid i minutter mellom honefoss og bergen   ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_bergen:kjoretid_i_minutter_mellom_honefoss_og_bergen til trafikkomrader:sor_vest:tss_bergen:kjoretid_i_minutter_mellom_honefoss_og_bergen
Kjøretid i minutter mellom Hønefoss og Bergen 2019/06/21 06:12 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_bergen:kjoretid_i_minutter_mellom_honefoss_og_bergen til trafikkomrader:sor_vest:tss_bergen:kjoretid_i_minutter_mellom_honefoss_og_bergen
instruks for skifting tunestveit ssp   ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_bergen:instruks_for_skifting_tunestveit_ssp til trafikkomrader:sor_vest:tss_bergen:instruks_for_skifting_tunestveit_ssp
Skifting Tunestveit ssp. 2019/06/21 06:12 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_bergen:instruks_for_skifting_tunestveit_ssp til trafikkomrader:sor_vest:tss_bergen:instruks_for_skifting_tunestveit_ssp
tss stavanger   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_sor_vest:tss_stavanger til trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_stavanger
tss kristiansand   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_sor_vest:tss_kristiansand til trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_kristiansand
tss bergen   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_sor_vest:tss_bergen til trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_bergen
tabell seksjonsdele   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_sor_vest:tss_bergen:tabell_seksjonsdele til trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_bergen:tabell_seksjonsdele
stasjoner pa bergensbanen der innkjorhovedsignal ikke samsvarer med seksjonsdele   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_sor_vest:tss_bergen:stasjoner_pa_bergensbanen_der_innkjorhovedsignal_ikke_samsvarer_med_seksjonsdele til trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_bergen:stasjoner_pa_bergensbanen_der_innkjorhovedsignal_ikke_samsvarer_m
sporlengder pa stasjonene mellom honefoss og bergen   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_sor_vest:tss_bergen:sporlengder_pa_stasjonene_mellom_honefoss_og_bergen til trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_bergen:sporlengder_pa_stasjonene_mellom_honefoss_og_bergen
kjoretid i minutter mellom honefoss og bergen   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_sor_vest:tss_bergen:kjoretid_i_minutter_mellom_honefoss_og_bergen til trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_bergen:kjoretid_i_minutter_mellom_honefoss_og_bergen
instruks for skifting tunestveit ssp   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_sor_vest:tss_bergen:instruks_for_skifting_tunestveit_ssp til trafikkomrader:tss_sor_vest:tss_bergen:instruks_for_skifting_tunestveit_ssp
ost 2019/06/21 06:00 ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
instruks for vaktleder nar elkraftsentralen er ubemannet   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:instruks_for_vaktleder_nar_elkraftsentralen_er_ubemannet til trafikkomrader:ost:instruks_for_vaktleder_nar_elkraftsentralen_er_ubemannet
Instruks for vaktleder når elkraftsentralen tilhørende trafikkstyringssentral i Oslo eller Drammen gjøres ubetjent 2019/06/21 06:00 ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:instruks_for_vaktleder_nar_elkraftsentralen_er_ubemannet til trafikkomrader:ost:instruks_for_vaktleder_nar_elkraftsentralen_er_ubemannet
instruks for elkraftsentralen togledersentralen oslo ved ubetjent sentral   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:instruks_for_elkraftsentralen_togledersentralen_oslo_ved_ubetjent_sentral til trafikkomrader:ost:instruks_for_elkraftsentralen_togledersentralen_oslo_ved_ubetjent_sentral
Instruks for elkraftoperatør når elkraftsentral tilhørende trafikkstyringssentral i Oslo eller Drammen gjøres ubetjent 2019/06/21 06:00 ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:instruks_for_elkraftsentralen_togledersentralen_oslo_ved_ubetjent_sentral til trafikkomrader:ost:instruks_for_elkraftsentralen_togledersentralen_oslo_ved_ubetjent_sentral
instruks for arbeidsdeling nar ski stasjon bemannes med assisterende togekspeditor   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:instruks_for_arbeidsdeling_nar_ski_stasjon_bemannes_med_assisterende_togekspeditor til trafikkomrader:ost:instruks_for_arbeidsdeling_nar_ski_stasjon_bemannes_med_assisterende_togekspeditor
Instruks for togekspeditør og assisterende togekspeditør på Ski stasjon 2019/06/21 06:00 ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:instruks_for_arbeidsdeling_nar_ski_stasjon_bemannes_med_assisterende_togekspeditor til trafikkomrader:ost:instruks_for_arbeidsdeling_nar_ski_stasjon_bemannes_med_assisterende_togekspeditor
anbefalt praksis for avvikshandtering ved trafikkstyringssentralene i ost   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:anbefalt_praksis_for_avvikshandtering_ved_trafikkstyringssentralene_i_ost til trafikkomrader:ost:anbefalt_praksis_for_avvikshandtering_ved_trafikkstyringssentralene_i_ost
Anbefalt praksis for avvikshåndtering ved trafikkstyringssentralene i øst 2019/06/21 06:00 ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:anbefalt_praksis_for_avvikshandtering_ved_trafikkstyringssentralene_i_ost til trafikkomrader:ost:anbefalt_praksis_for_avvikshandtering_ved_trafikkstyringssentralene_i_ost
tss oslo   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:tss_oslo til trafikkomrader:ost:tss_oslo
tss hamar   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:tss_hamar til trafikkomrader:ost:tss_hamar
TSS Hamar 2019/06/21 05:55 ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:tss_hamar til trafikkomrader:ost:tss_hamar
tss drammen   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:tss_drammen til trafikkomrader:ost:tss_drammen
spesielle forhold ved thales   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:tss_hamar:spesielle_forhold_ved_thales til trafikkomrader:ost:tss_hamar:spesielle_forhold_ved_thales
Thales anlegget 2019/06/21 05:52 ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:tss_hamar:spesielle_forhold_ved_thales til trafikkomrader:ost:tss_hamar:spesielle_forhold_ved_thales
instruks thales anlegget   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:tss_hamar:instruks_thales_anlegget til trafikkomrader:ost:tss_hamar:instruks_thales_anlegget
Instruks for betjening av sikringsanlegg type Thales L90-5, Dovrebanen (Eidsvoll)-Strandlykkja 2019/06/21 05:52 ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:tss_hamar:instruks_thales_anlegget til trafikkomrader:ost:tss_hamar:instruks_thales_anlegget
reservelosning   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:tss_drammen:reservelosning til trafikkomrader:ost:tss_drammen:reservelosning
Igangsetting av reserveløsning ved TSS Drammen 2019/06/21 05:47 ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:tss_ost:tss_drammen:reservelosning til trafikkomrader:ost:tss_drammen:reservelosning
014-2019   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:sentral_ost:014-2019 til trafikkomrader:ost:sentral_ost:014-2019
007-2019   ↷ Siden ble flyttet fra togledersentraler:sentral_ost:007-2019 til trafikkomrader:ost:sentral_ost:007-2019
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.