Endringsoversikt Regelverk

Oversikt over dokumentendringer foretatt de siste 60 dagene.

kryssingsinstrukser 2019/12/13 13:18 Fjernet kryssingsinstruks for Sørumsand
Fetsund stasjon 2019/12/13 12:59 Oppdatert kryssingsinstruks for Fetsund stasjon
Skarnes stasjon 2019/12/13 12:57 Oppdatert kryssingsinstruks for Skarnes stasjon
Rånåsfoss stasjon 2019/12/13 12:51 Oppdatert kryssingsinstruks for Rånåsfoss stasjon
Blaker stasjon 2019/12/13 12:50 Oppdatert kryssingsinstruks for Blaker stasjon
Aksjonskort 8B – Utfall ESTW Oslo S – Langeland. Oslo S, Gardermoen og Eidsvoll stasjoner operative 2019/12/13 10:12 Oppdatert aksjonskort 8B for R20
Aksjonskort 8A – Avvik mellom Langeland og Gardermoen (Gardermobanen stengt) 2019/12/13 10:11 Oppdatert aksjonskort 8A for R20
Aksjonskort 6C – Avvik mellom Lillestrøm og Kløfta (Hovedbanen og Gardermobanen begge stengt) 2019/12/13 10:10 Oppdatert aksjonskort 6C for R20
Aksjonskort 5 H – Lillestrøm stasjon stengt 2019/12/13 10:09 Oppdatert aksjonskort 5H for R20
Aksjonskort 5 A – Oslo S - Eidsvoll stengt. Utfall ESTW. Oslo S er operativ. 2019/12/13 10:08 Oppdatert aksjonskort 5A for R20
Aksjonskort 4 G – Større avvik Oslo S,”Brynsbakken’s 4 spor” stengt. F.eks. Jordfeil BRYNSBAKKEN. 2019/12/13 10:07 Oppdatert aksjonskort 4G for R20
Aksjonskort 4 F – Større avvik Oslo S og Oslo-tunnelen, stasjonen helt sperret for trafikk (Skøyen operativ). F.eks. Jordfeil alle områder. 2019/12/13 10:06 Oppdatert aksjonskort 4F for R20
Aksjonskort 4 E – Større avvik Oslo S, stasjonen helt sperret for trafikk(Nationaltheatret operativ). F.eks jordfeil Oslo S. 2019/12/13 10:05 Oppdatert aksjonskort 4E for R20
Aksjonskort 11 A – Avvik mellom Ski og Moss (Linjen stengt, både Ski og Moss er operative) 2019/12/13 10:02 Oppdatert aksjonskort 11A for R20
Aksjonskort 10 K – Avvik - Ski stasjon sperret. 2019/12/13 10:00 Oppdatert aksjonskort 10K for R20
Aksjonskort 10J – Avvik mellom Oslo S og Ski; strekningen sperret. Kolbotn stasjon ikke operativ. 2019/12/13 09:52 Oppdatert aksjonskort 10J for R20
Aksjonskort 10H – Avvik mellom Ski og Kolbotn; Linjen sperret. 2019/12/13 09:47 Oppdatert aksjonskort 10H for R20
Aksjonskort 10G – Avvik mellom Oslo S og Kolbotn; Linjen sperret. 2019/12/13 09:39 Oppdatert aksjonskort 10G for R20
Aksjonskort 10F – Avvik mellom Oslo S og Ljan; Linjen sperret – også ved JORDFEIL ØB – LOENGA. Ljan stasjon må her kunne benyttes for vending av lokaltog fra Ski 2019/12/13 09:32 Oppdatert aksjonskort 10F for R20
- Aksjonskort 10E – Avvik mellom Oppegård og Ski. Enkeltsporet drift mellom 2 stasjoner 2019/12/13 09:21 Oppdatert aksjonskort 10E for R20
Aksjonskort 10D – Avvik/enkeltsporet drift mellom Oppegård og Ski (hele strekningen). Eventuelle andre driftsforstyrrelser 2019/12/13 09:18 Oppdatert aksjonskort 10D for R20
Aksjonskort 10C – Avvik mellom Oslo S og Oppegård. Enkeltsporet drift mellom 2 stasjoner. (For eksempel mellom Holmlia og Kolbotn) 2019/12/13 09:12 Oppdatert aksjonskort 10C for R20
Aksjonskort 10B – Avvik mellom Oslo S og Ski. Ett spor sperret. Enkeltsporet drift OVER tre eller flere stasjoner der mellomliggende stasjoner ikke kan benyttes. (For eksempel mellom Oslo S og Holmlia eller mellom Bekkelaget og Kolbotn eller mellom Kolbotn og Langhus) 2019/12/13 09:09 Oppdatert aksjonskort 10B for R20
Aksjonskort 10A – Avvik mellom Oslo S og Oppegård. Ett spor sperret. Enkeltsporet drift __OVER TO stasjoner__ der mellomliggende stasjon ikke kan benyttes. (For eksempel mellom Oslo S og Ljan eller mellom Bekkelaget og Holmlia eller mellom Kolbotn og Oppegård) 2019/12/13 09:06 Oppdatert aksjonskort 10A for R20
Aksjonskort 9B - Avvik mellom Nittedal og Kjelsås. Linjen sperret 2019/12/13 09:02 Oppdatert aksjonskort 9B for R20
Gjøvikbanen 2019/12/13 09:00 Oppdatert oversikt
Aksjonskort 9A – Avvik mellom Oslo S og Grefsen/ Kjelsås. Linjen sperret 2019/12/13 09:00 Oppdatert aksjonskort 9A for R20
Aksjonskort 7A - Avvik mellom Kløfta og Langeland (Gardermobanen stengt) 2019/12/13 08:36 Oppdatert aksjonskort 7A for R20
Aksjonskort 6D – Avvik mellom Lillestrøm og Gardermoen (GMB) Enkeltsporet drift – balisefeil/stoppende tog med feil m.m. 2019/12/13 08:31 Oppdatert aksjonskort 6D for R20
Aksjonskort 6B - Avvik mellom Lillestrøm og Kløfta (Hovedbanen stengt) 2019/12/13 08:22 Oppdatert aksjonskort 6B for R20
Aksjonskort 6A – Avvik mellom Lillestrøm og Kløfta (Gardermobanen stengt) 2019/12/13 08:19 Oppdatert aksjonskort 6A for R20
Aksjonskort 5 K – Lillestrøm stasjon – spor 5 - 11 stengt/eventuelt annen reduksjon av sporkapasitet. 2019/12/13 08:10 Lagt inn nytt aksjonskort 5K for R20
Aksjonskort 5 J – Lillestrøm stasjon spor 1-4 stengt 2019/12/13 08:01 Lagt inn nytt aksjonskort 5J for R20
Aksjonskort 5 G – Avvik mellom Oslo S og Lillestrøm, Romeriksporten stengt og enkeltsporet drift på Hovedbanen 2019/12/12 14:38 Oppdatert aksjonskort 5G for R20
Aksjonskort 5 F – Avvik mellom Oslo S og Lillestrøm, Hovedbanen - oppstått enkeltsporet drift mellom 2 stasjoner. 2019/12/12 14:25 Oppdatert aksjonskort 5F for R20
Aksjonskort 5 E – Avvik mellom Oslo S og Lillestrøm, Hovedbanen stengt mellom 2 stasjoner. 2019/12/12 14:18 Oppdatert aksjonskort 5E for R20
Aksjonskort 5 D – Avvik mellom Oslo S og Lillestrøm, Hovedspor Venjar – Oslo S stengt. Hovedbanen åpen. 2019/12/12 14:11 Oppdatert aksjonskort 5D for R20
Aksjonskort 5 C – Avvik mellom Oslo S og Lillestrøm, Hovedspor Oslo S – Venjar stengt. Hovedbanen åpen. 2019/12/12 14:07 Oppdatert aksjonskort 5C for R20
Aksjonskort 5 B – Avvik mellom Oslo S og Lillestrøm, Romeriksporten stengt. 2019/12/12 14:02 Oppdatert aksjonskort 5B for R20
Aksjonskort 53 strekningen Dale – Voss stengt 2019/12/12 11:35 [Tabell]
Aksjonskort Oslo S - Eidsvoll 2019/12/12 11:28 Oppdatert oversikt
Aksjonskort 46E Gjerstad-Neslandsvatn 2019/12/12 11:26  
Aksjonskort 46D Nelaug-Gjerstad 2019/12/12 11:26  
Aksjonskort 46C Nelaug-Arendal 2019/12/12 11:25  
Aksjonskort 46B Vennesla-Nelaug 2019/12/12 11:25  
Aksjonskort 46A Kristiansand-Vennesla 2019/12/12 11:25  
Aksjonskort 45D Kristiansand stasjon 2019/12/12 11:23  
Aksjonskort pr. trafikkområde og godstog 2019/12/12 11:22 Oppdatert oversikt
Aksjonskort 45C Nodeland-Kristiansand 2019/12/12 11:22  
Aksjonskort 45B Marnardal-Nodeland 2019/12/12 11:21  
Aksjonskort 45A Moi-Marnardal 2019/12/12 11:20  
Aksjonskort 4 Egersund - Sira 2019/12/12 11:20  
Aksjonskort Nærbø - Egersund 2019/12/12 11:19  
Aksjonskort Ganddal - Nærbø 2019/12/12 11:19  
Aksjonskort Stavanger - Gandal 2019/12/12 11:18  
Aksjonskort 52B strekningen Arna – Stanghelle. Bane og E16 stengt 2019/12/12 11:05 [Tabell]
Aksjonskort 52A strekningen Arna – Dale stengt 2019/12/12 11:02 [Tabell]
Aksjonskort 4 D – Større avvik Oslo S og/eller strekningen sperret Oslo S – Skøyen (Nationaltheatret ikke operativ) 2019/12/12 09:31 Oppdatert aksjonskort 4D for R20
Aksjonskort Oslo S - Skøyen 2019/12/12 09:14 Språklig redigering
Aksjonskort 4 C – Mindre feil mellom Skøyen og Oslo S som medfører fremføring av tog på dvergsignal eller annen mindre feil. 2019/12/12 09:11 Oppdatert aksjonskort 4C for R20
grafiske rute 2019/12/12 09:02 Oppdatert med endringer i henhold til TS - sirk 18-2019
Aksjonskort 4 B – Mindre feil infrastruktur (signalfeil / belegg) mellom Skøyen og Oslo S. Kan også benyttes i forbindelse med tog med stoppende feil i plattform på Nationaltheatret og Skøyen. 2019/12/12 08:19 Oppdatert aksjonskort 4B for R20
Aksjonskort 4 A - Større feil infrastruktur (signalfeil / belegg/enkeltsporet drift) mellom Skøyen og Oslo S. 2019/12/12 08:11 Oppdatert aksjonskort 4A for R20
Aksjonskort 4011 - Manglende kjøretøy til tog 1708-1771-1772-1715 Trondheim S - Heimdal 2019/12/12 07:58 Oppdatert aksjonskort 4011 for R20
Aksjonskort 3 L – Avvik mellom Skøyen - Lysaker (signalfeil/belegg) Telefonkjøring på ett av sporene. 2019/12/11 15:15 Oppdatert aksjonskort 3L for R20
Aksjonskort 3 K – Skøyen stasjon sperret for trafikk. 2019/12/11 15:04 Oppdatert aksjonskort 3K for R20
Aksjonskort 3 J – Strekningen sperret Skøyen – Sandvika (Sandvika og Skøyen operative) 2019/12/11 14:45 Oppdatert aksjonskort 3J for R20
Aksjonskort 3 H – Sandvika stasjon sperret. Drammenbanen åpen fra Lysaker til og med Høvik.) 2019/12/11 13:54 Oppdatert aksjonskort 3H for R20
Aksjonskort 3 G – Avvik mellom Skøyen - Lysaker (Stabekk). Enkeltsporet drift på strekningen Skøyen - Lysaker (Stabekk). 2019/12/11 13:24 Oppdatert aksjonskort 3 G for R20
Aksjonskort 3 F – Avvik mellom Lysaker og Sandvika på Drammenbanen. Enkeltsporet drift på strekningen Stabekk - Sandvika. Askerbanen er stengt. 2019/12/11 12:57 Oppdatert aksjonskort 3F for R20
Aksjonskort 3 E – Askerbanen (Lysaker - Sandvika) stengt. Drammenbanen er åpen. 2019/12/11 12:41 Oppdatert aksjonskort 3E for R20
Aksjonskort 3 D – Ett spor Askerbanen stengt mellom Lysaker og Sandvika. Drammenbanen er åpen. (Retningsdrift må benyttes – tog som ordinært benytter stengt spor kjøres Drammenbanen) 2019/12/11 12:30 Oppdatert aksjonskort 3D for R20
Aksjonskort 3 C – Større avvik mellom Lysaker og Høvik (Sandvika) på Drammenbanen. Askerbanen er åpen 2019/12/11 12:21 Oppdatert aksjonskort 3C for R20
Aksjonskort 3 B – Hensetting Høvik stengt. 2019/12/11 12:04 Oppdatert aksjonskort 3B for R20
Aksjonskort 3 A – Enkeltsporet drift mellom Sandvika og Høvik 2019/12/11 11:44 Oppdatert aksjonskort 3A for R20
Aksjonskort 2 E – Drammenbanen mellom Sandvika og Asker er stengt. Askerbanen er åpen. 2019/12/11 11:39 Oppdatert aksjonskort 2E for R20
Aksjonskort 2 D – Avvik mellom Sandvika og Asker på Askerbanen. Ett spor kan benyttes. (Retningsdrift må benyttes – tog som ordinært benytter stengt spor kjøres Drammenbanen) Drammenbanen er åpen. 2019/12/11 11:37 Oppdatert aksjonskort 2D for R20
Aksjonskort 2 C – Askerbanen (Sandvika – Asker) stengt. Drammenbanen er åpen. 2019/12/11 11:34 Oppdatert aksjonskort 2C for R20
Aksjonskort 2 B – Avvik mellom Sandvika og Asker på Drammenbanen. Ett spor kan benyttes. Askerbanen er stengt 2019/12/11 11:29 Oppdatert aksjonskort 2B for R20
Aksjonskort 2A – Avvik mellom Sandvika og Asker på Drammenbanen. Ett spor kan benyttes. Askerbanen er åpen 2019/12/11 11:06 Oppdatert aksjonskort 2A for R20
Rutine for Nationaltheatret ved utløst brannanlegg 2019/12/11 10:43 Rutine for Nationaltheatret ved utløst brannanlegg
Togledersentralen Oslo 2019/12/11 10:34 Oppdatert oppsett av siden
Aksjonskort 1K – Asker stasjon sperret for trafikk 2019/12/11 10:26 Oppdatert aksjonskort 1K for R20
Aksjonskort 1J – Redusert tilgang Asker stasjon (avvik til/fra Askerbanen og/eller Lieråsen) 2019/12/11 10:23 Oppdatert aksjonskort 1J for R20
Aksjonskort 1H – Strekningen sperret Skøyen – Drammen, utfall ESTW (Skøyen operativ) 2019/12/11 10:20 Oppdatert aksjonskort 1H for R20
Aksjonskort 1G – Drammen st. er delvis stengt 2019/12/11 10:00 Oppdatert aksjonskort 1G for R20
Aksjonskort 1F – Enkeltsporet drift Brakerøya - Eriksrud (eller annen feil) 2019/12/11 09:59 Oppdatert aksjonskort 1F for R20
Aksjonskort 1E – Enkeltsporet drift Drammen - Brakerøya 2019/12/11 09:50 Oppdatert aksjonskort 1E for R20
Aksjonskort 1D – Enkeltsporet drift på hele eller store deler av strekningen Asker-Drammen 2019/12/11 09:49 Oppdatert aksjonskort 1D for R20
Aksjonskort 1C – Lieråstunnelen stengt. Drammen st. er operativ. 2019/12/11 09:44 Oppdatert aksjonskort 1C for R20
Aksjonskort Asker - Drammen 2019/12/11 09:38 Oppdaterte aksjonskort for R20
Aksjonskort 1B – Linjen stengt mellom Brakerøya og Drammen. (Brakerøya og Drammen stasjoner er operative) 2019/12/11 09:14 Oppdatert aksjonskort 1B for R20
Aksjonskort 1A – Drammen stasjon stengt for trafikk 2019/12/11 09:07 Oppdatert aksjonskort 1A for R20
Manualer og håndbøker 2019/12/10 09:10 Språklig redigering
Instruks for betjening av fjernstyringsanlegget på Rørosbanen 2019/12/10 09:09 Lagt inn instruks for betjening av fjernstyringsanlegget på Rørosbanen som en side istedet for i PDF format
Sirkulærer 2019/12/09 13:51  
Tiltak ved feil på teknisk utstyr ved trafikkstyringssentralene. 2019/12/09 13:50  
s sirkulaere 2019/12/09 13:49  
Sundland skiftestasjon 2019/12/09 13:48  
Lodalen/Loenga 2019/12/09 13:47  
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.