Endringsoversikt Regelverk

Oversikt over dokumentendringer foretatt de siste 60 dagene.

Kapittel 1 Generelle bestemmelser og definisjoner 2020/07/03 10:12 [1.12 Definisjoner for kjøretøy] Endret opp i feilnummering på underpunktene
Disponering for arbeid mellom Loenga og Lodalen 2020/07/03 05:38 rettet etter innspill TSSO.
Loenga 2020 2020/07/02 18:08  
Føring av togmeldingsbok 2020/06/30 06:46 Endret oppbevaring av togmeldingsbok til å gjelde i ett år
Håndtering ved feil på togradioinfrastruktur 2020/06/30 06:41 [Tabell Instruks for håndtering av feil på togradioinfrastruktur - jmfr TS - sirkulære 022/2020
Instruks for togleder- Toglederinstruksen 2020/06/29 06:42 Nytt punkt nr 8 om GSM-R nødanrop - TS-sirkulære 21/2020
ost 2020/06/25 11:56 Endret utseende på forside av trafikkområde øst
Loenga 2020 2020/06/25 10:26 [Loenga 2020]
Loenga 2020 2020/06/25 07:22  
Togekspeditør område Nord 2020/06/22 12:13  
Instruks for utløst alarm ved Norvika rasvarslingsanlegg 2020/06/22 12:13 Omstrukturering av lokale sider - txp nord
MOSJØEN 2020/06/22 12:12  
Anbefalt praksis for kryssing med persontog på Lønsdal stasjon 2020/06/22 12:00 opprettet
lonsdal 2020/06/22 12:00  
bodo 2020/06/22 11:56  
FAUSKE 2020/06/22 11:56  
Omlegging av sporveksel utstyrt med drivmaskiner og lokalomstiller på Ørtfjell stasjon 2020/06/22 11:54 opprettet
ortfjell 2020/06/22 11:54  
OTERÅGA 2020/06/22 11:52  
Omlegging av sporveksel utstyrt med drivmaskiner og lokalomstiller Oteråga 2020/06/22 11:51 opprettet
Omlegging av sporveksel 3, 4 og 6/9 på Mosjøen stasjon 2020/06/22 11:47 opprettet
Instruks for togekspeditørtjenesten på Fauske stasjon 2020/06/22 11:39 opprettet
Mo i Rana 2020/06/22 11:37  
rognan 2020/06/22 10:33 opprettet
bolna 2020/06/22 10:32 opprettet
dunderland 2020/06/22 10:31 opprettet
skonseng 2020/06/22 10:30 opprettet
bjerka 2020/06/22 10:29 opprettet
drevvatn 2020/06/22 10:29 opprettet
eiterstraum 2020/06/22 10:27 opprettet
Txp stasjoner 2020/06/22 08:24 Lagt inn endringsoversikt på informasjonssiden - OS txp øst/nord
flisa 2020/06/22 06:43 Opprydding
kirkenaer 2020/06/22 06:43 Opprydding
Anbefalte praksis og lokale ting 2020/06/22 06:36 Lagt inn endringsoversikt på informasjonssiden
Spesielle forhold på strekningen 2020/06/22 06:30 [Eriksrud] Endret tekst ved telefonkjøring
Arbeid på et anleggsområde-jernbane 2020/06/18 12:13 [Arbeid på et anleggsområde-jernbane] liten justering av tekst
avstengt omrade 2020/06/18 12:06 Manglet en setning for 10.4
Kapittel 10 Arbeider i spor 2020/06/18 12:02 [10.20-BN Arbeid på et anleggsområde-jernbane på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding]
Anbefalt praksis for togekspeditør Alnabru 2020/06/18 10:54 Lagt inn endringsoversikt på informasjonssiden
Generelt 2020/06/18 09:11 Endret 10.4 - setning som var uteglemt i forbindelse med oppdateringen av TS-sirkulære
Instruks for midlertidig hastighetsnedsettelse (TSR) på strekninger med ERTMS 2020/06/17 11:56 [12. Oppstått TSR som krever forhåndsdefinert TSR]
Sperring og sikring 2020/06/17 09:34 [Disponering for arbeidstog] Oppdatert tematisk
Oppstart av arbeid: 2020/06/17 09:24 Oppdatert tematisk under arbeid i spor
Hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt 2020/06/17 09:12 [Hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt]
Visitasjon strekning med fjernstyring 2020/06/17 09:08 [Visitasjon til fots på strekning med ERTMS]
disponering av strekning for arbeid 2020/06/17 08:47  
Sikring på strekning med fjernstyring 2020/06/17 08:45 [Arbeid i spor etter at tog har passert arbeidsstedet på strekning med togmelding] Oppdatert 1018 under Tematisk
Avslutning 2020/06/17 08:29 [Avslutning av arbeid i spor med frakobling] Endret 10.13 under tematisk inndeling
Tillatelse til arbeid 2020/06/17 08:23 [Oppstart:]
Eksempler på kryssing og forbikjøring 2020/06/17 07:48 opprettet
Ansvar 2020/06/17 07:48  
arbeider i spor 2020/06/17 07:45 Fjernet ordet fase i Arbeider i spor
Eksempler på kryssing og forbikjøring 2020/06/17 06:41 Fjernet tekst om Bilag 5
elverum 2020/06/16 12:59 Språklig redigering
braskereidfoss 2020/06/16 12:59 Språklig redigering
kongsvinger 2020/06/16 12:56 Språklig redigering
roa 2020/06/16 12:55 Språklig redigering
gran 2020/06/16 12:54 Språklig redigering
jaren 2020/06/16 12:54 Språklig redigering
eina 2020/06/16 12:53 Språklig redigering
gjovik 2020/06/16 12:53 opprettet side for Gjøvik stasjon
hamar 2020/06/16 11:06 opprettet side for Hamar stasjon
Sande holdeplass 2020/06/16 09:19 Anbefalt praksis - sporendring på Sande holdeplass må meldes toginfo
Kapittel 9. Formularer 2020/06/15 13:29 [Oversikt over formularer]
Ås 2020/06/15 09:32 Anbefalt praksis - muntlig kommunikasjon mellom togleder og hovedsikkerhetsvakt på Ås
Togledersentralen Oslo 2020/06/15 09:24  
MINNESUND 2020/06/12 06:33 [ULVINTUNELLEN] Oppdatert lenke til beredskapskort Ulvintunnelen under TSS Oslo
rutiner for txp 2020/06/10 13:09 opprettet
nyttig informasjon 2020/06/10 12:29 opprettet
Hjelpemidler for togleder og togekspeditør 2020/06/10 11:26  
flamsbana 2020/06/10 11:24  
sidebar 2020/06/10 11:23  
drammen 2020/06/10 06:27  
Alnabru 2020/06/09 09:06  
Kapittel 8. Signaler 2020/06/09 09:02 [8.24 Avvikende hastighet]
Txp stasjoner 2020/06/09 07:35  
Funksjonelle nummer for skifting på Hønefoss 2020/06/09 07:21 opprettet
ATC-håndbok 2020/06/08 13:23 Endret e-post adresse og til Kunde og trafikk
Aksjonskort pr. trafikkområde og godstog 2020/06/08 08:48 Aksjonskort sommerutgave Trafikk Øst - revidert formatering
Sirkulærer 2020/06/08 06:41  
vaktleder notatbok 2020/06/03 07:22 Test av side
Rutiner ved fordeling av S og TS-sirkulære 2020/05/28 08:06 Test av side
soknad om unntak 2020/05/28 07:18  
evakuering av tss oslo 2020/05/28 07:12 opprettet
Thales anlegget 2020/05/28 06:52 opprettet
Sjekklister Togekspeditør - 2.1 Tillatelse til å passere signal som ikke kan vise kjørsignal 2020/05/27 11:42 Manglet "Gjentar" hos fører under ordlyd
Sjekklister Togleder - 2.1 Tillatelse til å passere hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal 2020/05/27 11:40 Manglet "Gjentar" hos fører under ordlyd
Daglige rutiner ved Elkraftsentralen i Oslo 2020/05/25 08:28 opprettet
Togekspeditørens nærvær 2020/05/25 08:24  
Kapittel 6. Kjøring av tog 2020/05/25 07:59 Oppdatert 6.8 pkt 3 etter S-sirkulære 036-2020
Togekspeditørens nærvær 2020/05/25 07:57 gjenopprettet til en tidligere versjon (2020/05/25 07:56)
Anbefalt praksis for å gjennomføre kryssing på en stasjon med enkelt innkjørsignal 2020/05/25 07:34 Anbefalt praksis for å gjennomføre kryssing på en stasjon med enkelt innkjørsignal
Sjekklister Togleder - 2.5 Beredskap: Gul, oransje og rød 2020/05/20 06:20 Fjernet hel sikthastighet da det ikke er relevant.
Veileder nødanrop 2020/05/20 06:10 [2.2 Hva skjer når nødanrop tas?] Fjernet hel sikthastighet på strekning med ERTMS.
informasjon 2020/05/19 12:21 Lagt til bilde siden er under utvikling
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.