Endringsoversikt Regelverk

Oversikt over dokumentendringer foretatt de siste 60 dagene.

Symboler 2019/10/16 12:33  
Nye ting 2019/10/16 11:36 Oppdaterte sporplaner for Kongsberg 26. og 27.oktober 2019
Kryssingsforandring 2019/10/15 11:48 [Avgangsmelding med betinget kjøretillatelse]
sidebar 2019/10/15 11:39  
Aksjonskort 4008 - Trondheim S. - Skansen bru sperret 2019/10/09 08:02 [Tabell]
Aksjonskort 4011 - Manglende kjøretøy til tog 1708 Trondheim S - Heimdal 2019/10/09 07:59 Nytt aksjonskort - Manglende kjøretøy til tog 1708 Trondheim S - Heimdal
Aksjonskort Trondheim 2019/10/09 07:45 Nytt aksjonskort
Aksjonskort 4009 - Forsinkede tog Storlien - Trondheim S 2019/10/09 07:41 [Tabell] Lagt til en nytt punkt i forbindelse med innstilling av tomtog.
Aksjonskort 4006 - Trondheim S. sperret 2019/10/09 07:36 [Tabell]
Aksjonskort 4007 - Trondheim S. - Nidelv bru sperret 2019/10/09 07:35 [Tabell]
kryssingsinstrukser 2019/10/04 07:20 Språklig redigering
Kapittel 10 Arbeider i spor 2019/10/03 09:40 [10.13-BN Arbeider på eller nær ved kontaktledningsanlegg] - rettet trykkfeil i 10.13 punkt 7
Kontrollmiddel og kontrollsignal 2019/10/03 09:36 [Bruk av kontrollsignal på signaltelegraf]
Sjekkliste toginformatør 2019/10/02 10:33  
Utfall av kritisk input til kundeinformasjonssystemet (KARI) 2019/10/02 10:32  
Sjekkliste - Utfall av kundeinformasjonssystemet (KARI) 2019/10/02 10:31  
Prioriteringsliste for manuelle annonseringer 2019/10/02 10:30 opprettet
kunde og trafikkinformasjon 2019/10/02 10:06  
Instruks for betjening av fjernstyringsanleggene ved Bergen Drammen Hamar Kristiansand Oslo og Stavanger trafikkstyringssentraler 2019/10/01 11:39 Språklig redigering
Togekspeditørens betjening av togradio 2019/09/30 11:16 Språklig redigering ( endret til strekning med togmelding)
Instruks for togleders betjening av togradio 2019/09/30 11:04 [Driftsavvik] Språklig redigering (endret ruteordre til kunngjøring)
Drammen 2019/09/24 11:16 Lagt inn lenke til standarder for Drammen stasjon
Reserveløsning FIDO 2019/09/19 07:39 Lagt inn lenke til infrastrukturrapport på strekningen
Manualer og håndbøker 2019/09/13 07:45 Oppdatert instruks for betjening av fjernstyringsanlegget på Rørosbanen
Generelt 2019/09/11 12:09  
Reserveløsning ved manglende tilgang til FIDO 2019/09/11 11:59  
Håndtering ved feil på togradioinfrastruktur 2019/09/11 11:48 opprettet
Feil på togradioinfrastruktur 2019/09/11 11:45 opprettet
Sjekklister Togleder - 2.5 Beredskap: Gul, oransje og rød 2019/09/11 10:35 Språklig redigering
Benyttes ved 2019/09/11 10:14 Beskrivelse av D-sirkulære
Sirkulærer 2019/09/11 10:12 D-sirkulære 001-2019
Tiltakskort ved bortfall av assisterende togekspeditør Alnabru stasjon: 2019/09/11 07:44  
Reserveløsning FIDO 2019/09/11 07:07  
Instruks for solslyngfare og sterk vind i Område Midt 2019/09/10 11:35 [Tabell]
Trondheim toglederområde 2019/09/10 11:22  
Veileder nødanrop 2019/09/10 11:19 [2.9 Hva om nødanrop er utløst og ingen snakker (stumt nødanrop)?]
nodanrop 2019/09/10 10:58  
Bruk av nødanrop 2019/09/10 10:57 opprettet
kommunikasjon 2019/09/10 09:21  
kti   fjernet
stasjoner med personoverganger i plan 2019/09/10 08:36 opprettet
Instruks for snøkoordinator på Bergensbanen 2019/09/10 06:04 [2. Beskrivelse]
Bergensbanen 2019/09/10 06:03  
Sørlandsbanen 2019/09/10 05:57  
Bruk av vindmåler på Jæren 2019/09/10 05:56 [Tabell]
Alnabru 2019/09/05 06:19 Oppdatert lenke
Oversikt over årsakskoder og årsakstyper i TIOS 2019/08/23 11:48  
Årsakskoder i TIOS 2019/08/23 11:45  
Table of codes and subcategories 2019/08/23 11:44  
Årsakstyper 2019/08/23 11:43  
Table of codes in TIOS 2019/08/23 11:42  
Føring av hendelseslogg 2019/08/23 07:30 opprettet
foring av hendelseslogg 2019/08/23 07:29  
uregelmessigheter feil og nodsituasjoner 2019/08/23 07:09  
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.