Endringsoversikt Regelverk

Oversikt over dokumentendringer foretatt de siste 60 dagene.

Aksjonskort Skøyen - Sandvika 2020/04/07 07:30  
Aksjonskort Oslo S - Skøyen 2020/04/07 06:41  
Aksjonskort Sandvika - Asker 2020/04/07 06:33  
Sundland skiftestasjon 2020/04/03 08:17 Midlertidig Instruks for skifting på verkstedområde Sundland
kryssingsinstrukser 2020/04/02 13:45 Endring av tekst på forsiden til kryssingsinstruksen
Generelle tiltak for å forebygge og begrense smitte 2020/04/01 11:44 Oppdatert informasjon.
Togekspeditør område Nord 2020/03/30 07:51 Endret tittel på anbefalt praksis for kryssing med persontog på Lønsdal stasjon
Anbefalt praksis for kryssing med persontog på Lønsdal stasjon 2020/03/30 07:49 Oppdatering av anbefalt praksis for kryssing av persontog på Lønsdal
Manglende samsvar mellom grense for arbeid og frakobling av kontaktledningsanlegg 2020/03/26 09:37 [Når ett arbeid må avsluttes før det andre]
ERTMS-begreper på norsk 2020/03/25 09:21  
Anbefalt praksis for kryssing på Berekvam 2020/03/25 07:52 [Anbefalt praksis for kryssing av tog 1852 og tog 1851]
Bolstadøyri stasjon 2020/03/25 07:06 Rettskrivning av dokumentet
Signalgiver Alnabru Syd 2020/03/20 10:55 [2. Beskrivelse]
Instruks for vaktleder når elkraftsentralen tilhørende trafikkstyringssentral i Oslo eller Drammen gjøres ubetjent 2020/03/19 08:34 [3. Beskrivelse] Endring fra gruppeledere elkraft.
Instruks for elkraftoperatør når elkraftsentral tilhørende trafikkstyringssentral i Oslo eller Drammen gjøres ubetjent 2020/03/19 08:31 [3. Beskrivelse] Endring fra gruppeledere elkraft.
Innmelding av midlertidige endringer i jernbaneinfrastruktur 2020/03/18 12:22  
Funksjonelle nummer for skifting på Trondheim stasjon 2020/03/17 08:56 opprettet ny side- funksjonelle nummer for skifting
Trondheim 2020/03/17 08:54 Funksjonelle nummer for skifting
Uniformsreglene 2020/03/11 09:45 Rettskrivning av dokumentet
Nye ting 2020/03/09 13:57 Små justering på utseende av side
Funksjonelle nummer for skifting på Bodø 2020/03/09 12:02 opprettet ny side for funksjonelle nummer for skifting
Funksjonelle nummer for skifting på Narvik stasjon 2020/03/09 11:52 opprettet ny side for funksjonelle nummer for skifting
Funksjonelle nummer for skifting på større stasjoner og skifteområder 2020/03/09 11:50 opprettet ny side for funksjonelle nummer for skifting
felles 2020/03/09 11:46 opprettet ny side for funksjonelle nummer for skifting
Funksjonelle nummer for skifting i Lodalen 2020/03/09 11:41 opprettet
Funksjonelle nummer for skifting på Alnabru 2020/03/09 11:39 opprettet ny side for funksjonelle nummer for skifting
Lodalen/Loenga 2020/03/09 11:38 opprettet ny side for funksjonelle nummer for skifting
Alnabru 2020/03/09 11:37 opprettet ny side for funksjonelle nummer for skifting
Funksjonelle nummer for skifting på større stasjoner og skifteområder 2020/03/09 11:26 opprettet ny side for funksjonelle nummer for skifting
Togledersentralen Oslo 2020/03/09 11:18 opprettet ny side for funksjonelle nummer for skifting
Funksjonelle nummer for skifting på Hønefoss 2020/03/09 09:53 opprettet ny side for funksjonelle nummer for skifting
Drammen 2020/03/09 09:51 opprettet ny side for funksjonelle nummer for skifting
Funksjonelle nummer for skifting på Sundland 2020/03/09 09:48 opprettet ny side for funksjonelle nummer for skifting
Funksjonelle nummer for skifting på større stasjoner og skifteområder 2020/03/09 09:38 opprettet ny side for funksjonelle nummer for skifting
Funksjonelle nummer for skifting på større stasjoner og skifteområder 2020/03/09 09:28 Små justering på utseende av side
Hjelpemidler for togleder og togekspeditør 2020/03/09 09:27  
arbeider i spor 2020/03/09 07:59 Justering av ord som var skrevet feil
sjekklister for togekspeditor 2020/03/06 09:53 Lagt til lenke for utskriftsversjon av sjekklister for togekspeditør
sjekklister for togleder 2020/03/06 09:44 Lagt til lenke for utskriftsversjon av sjekklister for togleder
Sjekklister Togekspeditør - 2.8 Mottar melding om at tog har stoppet på linjen og det er behov for kjøring av hjelpetog på strekning med togmelding 2020/03/06 09:28 Småjustering av tekst i tabell
Ledelse av skifting 2020/03/06 08:16 [Hensetting av skift]
Kapittel 3. Skifting 2020/03/05 09:40 [3.20 Hensetting av skift]
Kapittel 7. Uregelmessigheter og feil 2020/03/04 09:21 Flyttet parentesen i ordlyden.
Tillatelse til å kjøre forbi hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal 2020/03/04 09:20 Flyttet parentesen i ordlyden.
sidebar 2020/03/02 10:31  
Pandemi Trafikkområde Nord 2020/03/02 08:06 [Tabell] Fjernet punkt under redusert bemanning 75% - Redusert togproduksjon, vurdere samkjøring med trafikkområde i Øst på Doverbanen
Søkefunksjon og -tips: 2020/02/28 09:23  
Reserveløsning FIDO 2020/02/25 14:08  
3. Instruks for betjening av stillverk og veisikringsanlegg 2020/02/25 09:37 Pkt 3.3.5 Endret fra kjøretillatelse til TILLATELSE
Instruks for betjening av fjernstyringsanlegget på Rørosbanen 2020/02/24 12:54 Tillegg i pkt 4.4.1 - FORMULAR 1-E "TOGLEDER OG SIDEMANNSKONTROLLØR...." SKAL BENYTTES VED SIDEMANNSKONTROLL.
Kapittel 9. Formularer 2020/02/24 12:45 Formular 1-E / Togleder og sidemannskontrollør
Hovin stasjon 2020/02/24 11:38 Byttet togspornummer på tegning for Hovin
Utrykning ved brann eller annen ulykke langs banen der det ikke er mulig å komme til med bil 2020/02/24 08:22 Endret utrykking og biltvogn til UTRYKNING OG BILVOGN
Aksjonskort pr. trafikkområde og godstog 2020/02/24 08:21 Endret ordet Utrykking til UTRYKNING
Rutine for Nationaltheatret ved utløst brannanlegg 2020/02/21 11:46 Dokument tag
Anbefalt praksis for avvikshåndtering ved trafikkstyringssentralene i øst 2020/02/21 09:57 Dokument tag
Instruks for bruk av planovergang mellom Alnabru S og Alnabru G 2020/02/21 09:52 Dokument tag
Togekspeditør og assisterende togekspeditør Alnabru 2020/02/21 09:52 Dokument tag
Anbefalt praksis for togekspeditør Alnabru 2020/02/21 09:50 Dokument tag
Instruks for togekspeditør og togleder når togleder utfører kommandoer for togekspeditør i GS-anlegget på Loenga stasjon 2020/02/21 09:48 Dokument tag
Disponering for arbeid mellom Loenga og Lodalen 2020/02/21 09:47 Dokument tag
Instruks for sperring av spor 46 (Vasken) 2020/02/21 09:47 Dokument tag
Instruks for bruk av kontrollåsnøkler for sikring av spor i Vognhallen 2020/02/21 09:46 Dokument tag
Instruks for driftsoperatørtjenesten i Lodalen 2020/02/21 09:46 Dokument tag
ost 2020/02/20 13:35  
Sjekklister Togleder strekning med ERTMS - 3.1 Av- og påstigning utenfor plattform på stasjon på strekning med ERTMS, der ett midlertidig skifteområde dekker de aktuelle sporene 2020/02/19 13:29 Dokument tag
Sjekklister Togleder strekning med ERTMS - 2.2 Disponering for arbeidstog 2020/02/19 13:29 Dokument tag
Sjekklister Togleder strekning med ERTMS - 2.1 Tillatelse til å kjøre forbi sluttpunkt for kjøretillatelse 2020/02/19 13:28 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - Oversikt standard for kommunikasjon 2020/02/19 13:25 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 3.4 Evakuering av togekspedisjon 2020/02/19 13:25 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 3.3 Av og påstigning utenfor plattform der passasjerene må krysse spor 2020/02/19 13:25 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 3.2 Påkjørsel 2020/02/19 13:24 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 3.1 Person(er) i spor 2020/02/19 13:24 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 2.7 Kjøring av tog ut på strekning der det er feil ved veisikringsanlegg på strekning med togmelding der det er tilsatt planovergangsvakt 2020/02/19 13:23 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 2.6 Tillegg for strekning med togmelding der togekspeditør ikke er først til å bli kontaktet av hovedsikkerhetsvakt 2020/02/19 13:22 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 2.5 Tillegg for strekning med togmelding der togekspeditør er først til å bli kontaktet av hovedsikkerhetsvakt 2020/02/19 13:21 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 2.4 Disponering for arbeidstog 2020/02/19 13:21 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 2.3 Disponering for arbeid og anleggsområde–jernbane hvis sikring ikke kan bekreftes 2020/02/19 13:21 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 2.2 Disponering for arbeid og anleggsområde–jernbane hvis sikring kan bekreftes. 2020/02/19 13:14 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 2.1 Tillatelse til å passere signal som ikke kan vise kjørsignal 2020/02/19 13:14 Dokument tag
Sjekkliste Togekspeditør - 1.4 Vaktavløsning 2020/02/19 13:13 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 1.3 Stasjon gjøres ubetjent 2020/02/19 13:13 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 1.2 Stasjon gjøres betjent 2020/02/19 13:12 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 1.1 Kjøretillatelse 2020/02/19 13:12 Dokument tag
Sjekklister Togleder - Standard for kommunikasjon 2020/02/19 13:11 Dokument tag
Sjekklister Togleder - 3.3 Evakuering av trafikkstyringssentral 2020/02/19 13:11 Dokument tag
Sjekklister Togleder - 3.2 Av- og påstigning utenfor plattform der passasjerene må krysse spor (planlagt evakuering) 2020/02/19 13:10 Dokument tag
Sjekklister Togleder - 3.1 Personer i spor: Melding, søk og påkjørsel 2020/02/19 13:10 Dokument tag
Sjekklister Togleder - 2.5 Beredskap: Gul, oransje og rød 2020/02/19 13:10 Dokument tag
Sjekklister togleder - 2.4 Disponering for arbeidstog 2020/02/19 13:09 Dokument tag
Sjekklister Togleder - 2.3 Disponering for arbeid og anleggsområde-jernbane utrustet med akseltellere 2020/02/19 13:09 Dokument tag
Sjekklister Togleder - 2.2 Disponering for arbeid og anleggsområde-jernbane 2020/02/19 13:08 Dokument tag
Sjekklister Togleder - 2.1 Tillatelse til å passere hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal 2020/02/19 13:08 Dokument tag
Sjekklister togleder - 1.1 Vaktavløsning 2020/02/19 13:08 Dokument tag
Bruk av togekspeditør til å utøve hovedsikkerhetsvaktens funksjon ved snørydding på plattform på stasjoner 2020/02/19 13:04 Dokument tag
tjn 2020/02/18 09:59 Små justering på utseende av side
generelt 2020/02/18 09:33 Små justering på utseende av side
ansvar myndighet og sikring 2020/02/18 09:31 Små justering på utseende av side
manualer 2020/02/18 09:30 Små justering på utseende av side
formularer 2020/02/18 09:29 Små justering på utseende av side
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.