Endringsoversikt Regelverk

Oversikt over dokumentendringer foretatt de siste 60 dagene.

Kapittel 8. Signaler 2020/09/18 07:28 [8.18 Midlertidig utkjørsignal] Fjernet "være" i punkt nr 3
3. Instruks for betjening av stillverk og veisikringsanlegg 2020/09/17 13:19 Endre 3.3.10 Instruks for betjening av stillverk og veisikringsanlegg - Jordfeil. Byttet ut Banemeldingssentralen til Hendelseslogg.
Nyheter 2020/09/16 11:44  
Nyhetsarkiv 2020/09/16 11:27  
tjn 2020/09/15 07:17 Veileder for arbeid i spor - gyldig fra 18.09.2020
Oppstart av arbeid: 2020/09/14 12:49 [Tabell]
Sikring på strekning med fjernstyring 2020/09/14 12:45 [Tabell]
Arbeid på et anleggsområde-jernbane 2020/09/14 12:43 [Tabell]
Kapittel 10 Arbeider i spor 2020/09/14 12:32 Oppdatering av kap. 10 Arbeid i spor - jmfr. TS 028-2020
Aksjonskort 51B strekningen Bergen – Arna stengt. Tog kjøres med halv sikthastighet 2020/09/14 07:50 gjenopprettet til en tidligere versjon (2019/11/27 11:14)
Huskeliste ved aksjonskort 2020/09/14 07:49 Lagt tilbake til forrige versjon
Hallingskeid stasjon 2020/09/10 13:23 Endret plattformlenge til 264 meter
Uregelmessigheter, feil og nødsituasjoner 2020/09/10 08:41  
Togframføring 2020/09/10 08:40  
Føring av togbok ved (TSS) Oslo 2020/09/10 08:03 Endringsoversikt på informasjonssiden
Føring og bruk av symboler på grafisk rute (dagsgraf) for togleder 2020/09/10 08:03 Endringsoversikt på informasjonssiden
Instruks for sikker kryssing av utvalgte planoverganger sikret med grind 2020/09/10 08:02 Endringsoversikt på informasjonssiden
Eksempler på kryssing og forbikjøring 2020/09/10 08:02 Endringsoversikt på informasjonssiden
kryssingsinstrukser 2020/09/10 08:02 Endringsoversikt på informasjonssiden
Kryssingsforandring 2020/09/10 08:02 Endringsoversikt på informasjonssiden
Spesielle bestemmelser om kjøring av tog 2020/09/10 08:01 Endringsoversikt på informasjonssiden
Strekning med fjernstyring og strekning med togmelding 2020/09/10 07:58 Endringsoversikt på informasjonssiden
Generelt 2020/09/10 07:57 Endringsoversikt på informasjonssiden
Anbefalt praksis for å gjennomføre kryssing på en stasjon med enkelt innkjørsignal 2020/09/10 07:57 Endringsoversikt på informasjonssiden
Kontrollmiddel og kontrollsignal 2020/09/10 07:56 Endringsoversikt på informasjonssiden
Betjeningsforhold 2020/09/10 07:56 Endringsoversikt på informasjonssiden
Endring av togs rekkefølge ut fra en stasjon 2020/09/10 07:54 Endringsoversikt på informasjonssiden
Kryssing som ikke er oppført i ruten for toget 2020/09/10 07:54 Endringsoversikt på informasjonssiden
Kryssingsforandring 2020/09/10 07:54 Endringsoversikt på informasjonssiden
Kryssinger på strekning med togmeldinger 2020/09/10 07:52 Endringsoversikt på informasjonssiden
Sending og mottak av togmeldinger 2020/09/10 07:52 Endringsoversikt på informasjonssiden
Togekspeditørens nærvær 2020/09/10 07:51 Endringsoversikt på informasjonssiden
Ansvar 2020/09/10 07:51 Endringsoversikt på informasjonssiden
Sperring og sikring 2020/09/10 07:51 Endringsoversikt på informasjonssiden
Hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt 2020/09/10 07:50  
Hastighet i nabospor ved arbeid i spor 2020/09/10 07:50 Endringsoversikt på informasjonssiden
Visitasjon strekning med fjernstyring 2020/09/10 07:50 Endringsoversikt på informasjonssiden
Framføre tog med dieseldrift over en strekning der det foregår arbeid med frakobling 2020/09/10 07:50 Endringsoversikt på informasjonssiden
Arbeider på eller nær ved kontaktledningsanlegg 2020/09/10 07:49 Endringsoversikt på informasjonssiden
Sperring og sikring på strekning med togmelding 2020/09/10 07:49 Endringsoversikt på informasjonssiden
avstengt omrade 2020/09/10 07:49  
Generelt 2020/09/10 07:48 Endringsoversikt på informasjonssiden
disponering av strekning for arbeid 2020/09/10 07:48 Endringsoversikt på informasjonssiden
Avslutning 2020/09/10 07:47 Endringsoversikt på informasjonssiden
Tillatelse til arbeid 2020/09/10 07:46 Endringsoversikt på informasjonssiden
arbeider i spor 2020/09/10 07:45 Tag av dokument
Spørsmål og svar : Arbeid i spor 2020/09/08 11:03  
Halden stasjon 2020/09/04 08:05 opprettet
Sarpsborg stasjon 2020/09/04 08:05 opprettet
Txp stasjoner 2020/09/04 08:05  
Tønsberg 2020/09/04 08:03 opprettet
Txp stasjoner 2020/09/04 08:03  
Hønefoss 2020/09/04 08:01 opprettet
Drammen 2020/09/04 08:00 opprettet
ost 2020/09/04 07:52  
skjema 2020/09/03 06:14 Lagt inn skjema under spørsmål og svar
Spørsmål og svar om regelverket 2020/09/02 09:33  
Veiledning og manualer 2020/08/31 14:37 opprettet
Sjekklister og formularer 2020/08/31 14:37 opprettet
Signaler 2020/08/31 14:36 opprettet
Kapasitetsfordeling og kunngjøringer 2020/08/31 14:36 opprettet
Kommunikasjon 2020/08/31 14:36 opprettet
Skifting 2020/08/31 14:35 opprettet
Figurer og eksempler på kryssing og forbikjøring for bruk av langtidsplanleggere 2020/08/31 08:26 [Figur 10 Kjøring av tog på strekning med fjernstyring og på strekning med togmelding]
Generelt 2020/08/27 10:16 Endret adresser
Håndtering ved feil på togradioinfrastruktur 2020/08/26 11:13 Ny tekst i pkt 8 Håndertering ved feil på togradioinfrastruktur jmfr. TS-sirkulære 025-2020
Anbefalt praksis for kryssing på Berekvam 2020/08/24 07:02 Lagt inn tekst i endringsoversikten
sidebar 2020/08/19 12:20  
Nyttige lenker 2020/08/19 11:20  
Manualer og håndbøker 2020/08/19 11:03 Oppdatert Operatørveiledning Ebicos 900
Reserveløsning FIDO 2020/08/14 08:46  
Reserveløsning FIDO 2020/08/14 07:21 [Togleders gjøremål;]
Retningslinjer for samhandling og muntlig kommunikasjon for alle roller i og mellom trafikkstyringssentralene 2020/08/13 08:37 Retningslinjer for kommunikasjon og samhandling i trafikkstyringssentralene
Samhandling og kommunikasjon 2020/08/13 08:13 Retningslinjer for kommunikasjon og samhandling i trafikkstyringssentralene
start 2020/08/12 11:11 Test av side
Lodalen/Loenga 2020/08/11 09:20 Fjernet instruks for txp og togleder når togleder utfører kommandoer for txp i GS-anlegget på Loenga stasjon
Ås stasjon 2020/08/07 11:54 Lagt inn Råde og Fredrikstad under TSS Oslo anbefalt praksis Østfoldbanen
Aksjonskort Oslo S - Moss 2020/08/06 12:48  
Aksjonskort pr. trafikkområde og godstog 2020/08/06 12:44  
Aksjonskort 10 L – Avvik - Ski stasjon. Spor 4sperret/ikke tilgang til driftsbanegården/feil ved sporveksler/annen feil. 2020/08/06 12:12 Nytt aksjonskort Ski stasjon - spor 4 sperret
Aksjonskort 10 K – Avvik - Ski stasjon sperret. 2020/08/06 11:30 Endret aksjonskort 10 K - gyldig fra 10.august
Uønsket hendelse eller en feil på Kvassteinåga Kraftverk, Nordlandsbanen km. 451,16 2020/08/04 06:33 Fjernet henvisning til gamle kap 5 bilag 12 og erstattet det med Togekspeditørs oppgaver.
Instruks for betjening av fjernstyringsanlegget ved Nord trafikkstyringssentral 2020/08/04 06:23 Fjernet henvisning til gamle kap 5 bilag 11. Erstattet med beredskapsvakt.
Vaktordninger 2020/08/03 11:59 Liten endring på navnet
Sande holdeplass 2020/07/31 08:03 Endringsoversikt på informasjonssiden
Table of codes in TIOS 2020/07/30 05:44 Endringsoversikt på informasjonssiden
Table of codes and subcategories 2020/07/30 05:44 Endringsoversikt på informasjonssiden
Årsakstyper 2020/07/30 05:44 Endringsoversikt på informasjonssiden
Årsakskoder i TIOS 2020/07/30 05:43 Endringsoversikt på informasjonssiden
Føring av hendelseslogg 2020/07/30 05:43 Endringsoversikt på informasjonssiden
grafiske rute 2020/07/30 05:41 Endringsoversikt på informasjonssiden
Hensikt og omfang 2020/07/30 05:41 Endringsoversikt på informasjonssiden
Registrere driftsoperative kunngjøringer 2020/07/30 05:41 Endringsoversikt på informasjonssiden
Utarbeide driftsoperative kunngjøringer 2020/07/30 05:40 Endringsoversikt på informasjonssiden
Planlagt arbeid eller kritisk feilretting på tjenester/systemer som kan påvirke trafikkstyringen 2020/07/30 05:40 Endringsoversikt på informasjonssiden
Instruks for kvalitetskontroll av TPS/FIDO 2020/07/30 05:39 Endringsoversikt på informasjonssiden
Benyttes ved 2020/07/30 05:38 Endringsoversikt på informasjonssiden
Benyttes når man skal gi informasjon om endring i; 2020/07/30 05:38 Endringsoversikt på informasjonssiden
Innhold 2020/07/30 05:38 Endringsoversikt på informasjonssiden
kunngjoringer 2020/07/30 05:37 Endringsoversikt på informasjonssiden
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.