Endringsoversikt Regelverk

Oversikt over dokumentendringer foretatt de siste 60 dagene.

Drammen 2020/01/23 11:59 Endret navn på txp bokser
ost 2020/01/23 11:55 Endring av Id adresse
Lodalen/Loenga 2020/01/21 12:03 Lagt inn lenke til ny prosedyre disponering for arbeid mellom Loenga og Lodalen
Instruks for sperring av spor 46 (Vasken) 2020/01/21 11:56  
Bø stasjon 2020/01/16 14:15 justert etter uønsket hendelse 16. januar 2020.
Rånåsfoss stasjon 2020/01/15 13:44 Rettet etter forespørsel fra TSSO. Først inn avhenger av stopp. for passasjerutveksling
Disponering for arbeid mellom Loenga og Lodalen 2020/01/13 07:03  
Betjeningsinstruks for sikringsanlegg type Thales L90-5 på strekningen (Klepp) – Stavanger 2020/01/10 13:42 [2. Generelt] Endring i forbindelse med sammenslåing av trafikkstyringssentraler
Instruks for betjening av sikringsanlegg type Thales L90-5, Dovrebanen (Eidsvoll)-Strandlykkja 2020/01/10 13:41 [Innledning] Endring i forbindelse med sammenslåing av trafikkstyringssentraler
Instruks for betjening av fjernstyringsanleggene ved Drammen, Oslo og Sør-Vest trafikkstyringssentraler 2020/01/10 13:38 [Instruks for betjening av fjernstyringsanleggene ved Bergen, Drammen og Oslo trafikkstyringssentraler] Endring av overskrift i forbindelse med sammenslåing av trafikkstyringssentraler
Instruks for betjening av fjernstyringsanlegget ved Nord trafikkstyringssentral 2020/01/10 13:35 [Instruks for betjening av fjernstyringsanleggene ved Hamar, Narvik og Trondheim trafikkstyringssentraler] Endring av overskrift i forbindelse med sammenslåing av trafikkstyringssentraler
Kapittel 5. Trafikkstyring - togledelse og togekspedisjon 2020/01/10 07:56 Språklig redigering - endret punkt 2. Endret fra "... har kommet" til "....ER kommet"
TJN Kapittel 5. Trafikkstyring - Bilag til kapittel 5 2020/01/08 11:17 Endret figur som var feil satt inn
Veileder nødanrop 2020/01/07 13:29 Språklig redigering
Sirkulærer 2020/01/07 13:13 Oppdatert lenke til S sirkulærer 2020
Kongsberg 2020/01/06 10:46 Endring togbok Kongsberg
infrastruktur eller kjoretoy 2020/01/03 12:33 Lenke til instruks for resetting av akseltellere
Aksjonskort pr. trafikkområde og godstog 2020/01/03 11:58 Redigering av sider i forbindelse med endring av sentraler
ofotbanen 2020/01/03 11:20 Redigering av sider i forbindelse med endring av sentraler
Togekspeditør område Nord 2020/01/03 11:15 Redigering av sider i forbindelse med endring av sentraler
TSS Nord 2020/01/03 11:03 Redigering av sider i forbindelse med endring av sentraler
Driftoperatørtjenesten ved skiftestillverket i Trondheim 2020/01/03 10:58 Endring på bokser TSS Nord
togespeditor omrade sor 2020/01/03 10:51 Redigering av sider i forbindelse med endring av sentraler
nord 2020/01/03 10:18  
Togekspeditør område Nord 2020/01/03 10:08 ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
Anbefalt praksis for kryssing Lønsdal stasjon 2020/01/03 10:08 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:togekspedtor_omrade_nord:anbefalt_praksis_for_kryssing_med_persontog_hvor_begge_har_stopp_for_av-_pastigning_pa_lonsdal_stasjon til trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_nord:anbefalt_praksis_for_kryssing_med
Sørlandsbanen 2020/01/03 09:20  
Bergensbanen 2020/01/03 09:16 Småjustering av tekst
rorosbanen 2020/01/03 09:08 Redigering av sider i forbindelse med endring av sentraler
raumabanen 2020/01/03 09:07 Redigering av sider i forbindelse med endring av sentraler
nordlandsbanen 2020/01/03 09:06 Redigering av sider i forbindelse med endring av sentraler
merakerbanen 2020/01/03 09:05 Redigering av sider i forbindelse med endring av sentraler
dovrebanen 2020/01/03 09:04 Redigering av sider i forbindelse med endring av sentraler
txp narvik 2020/01/03 09:01 Redigering av sider i forbindelse med endring av sentraler
anbefalt praksis sundland 2020/01/02 21:02 ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
instruks for verkstedomrade 2020/01/02 21:02 ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
Instruks for føring av togbok for driftsoperatør Sundland 2020/01/02 19:53 ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
trondheim 2020/01/02 13:29 ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
Togekspeditør Område Sør 2020/01/02 13:29 ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
kti 2020/01/02 13:26 ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
Planlagte avvik gjøremålsliste 2020/01/02 13:26 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:tss_trondheim:planlagte_avvik_gjoremalsliste til trafikkomrader:nord:tss_trondheim:planlagte_avvik_gjoremalsliste
Instruks for solslyngfare og sterk vind i Område Midt 2020/01/02 13:26 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:tss_trondheim:instruks_ved_solslyngfare_og_sterk_vind til trafikkomrader:nord:tss_trondheim:instruks_ved_solslyngfare_og_sterk_vind
Huskeliste 2020/01/02 13:26 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:tss_trondheim:huskeliste_kti til trafikkomrader:nord:tss_trondheim:huskeliste_kti
felles 2020/01/02 13:25 ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
Frakobling av kontaktledningsanlegget på Bjørnfjell stasjon og nødfrakobling Narvik - Bjørnfjell 2020/01/02 13:25 ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
Anbefalt praksis TXP Trondheim 2020/01/02 13:23 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:anbefalt_praksis_for_togekspeditor_trondheim til trafikkomrader:nord:anbefalt_praksis_for_togekspeditor_trondheim
Arbeidsfordeling mellom NAK og toginformatørene i andre sentraler 2020/01/02 13:23 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:arbeidsfordeling_mellom_nak_og_toginformatorene_i_andre_sentraler til trafikkomrader:nord:arbeidsfordeling_mellom_nak_og_toginformatorene_i_andre_sentraler
Framføring av lokaltog Trondheim M - Lerkendal hp. Leangen - Rotvoll hp. 2020/01/02 13:23 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:fremforing_av_lokaltog_trondheim_m_-_lerkendal_hp_og_leangen_-_rotvoll_hp til trafikkomrader:nord:fremforing_av_lokaltog_trondheim_m_-_lerkendal_hp_og_leangen_-_rotvoll_hp
Omlegging av sporveksel 3, 4 og 6/9 på Mosjøen stasjon 2020/01/02 13:23 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:omlegging_av_sporveksel_3_pa_mosjoen_stasjon til trafikkomrader:nord:omlegging_av_sporveksel_3_pa_mosjoen_stasjon
Omlegging av sporveksel utstyrt med drivmaskiner og lokalomstiller på Fauske stasjon 2020/01/02 13:23 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:omlegging_av_sporveksel_utstyrt_med_drivmaskiner_og_lokalomstiller_pa_fauske_stasjon til trafikkomrader:nord:omlegging_av_sporveksel_utstyrt_med_drivmaskiner_og_lokalomstiller_pa_faus
Omlegging av sporveksel utstyrt med drivmaskiner og lokalomstiller Oteråga 2020/01/02 13:23 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:omlegging_av_sporveksel_utstyrt_med_drivmaskiner_og_lokalomstiller_pa_oteraga_stasjon til trafikkomrader:nord:omlegging_av_sporveksel_utstyrt_med_drivmaskiner_og_lokalomstiller_pa_ote
Stasjoner med personovergang i plan TSS Trondheim 2020/01/02 13:23 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:stasjoner_med_personovergang_i_plan_tss_nord til trafikkomrader:nord:stasjoner_med_personovergang_i_plan_tss_nord
Omlegging av sporveksel utstyrt med drivmaskiner og lokalomstiller på Ørtfjell stasjon 2020/01/02 13:23 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:omlegging_av_sporveksel_utstyrt_med_drivmaskiner_og_lokalomstiller_pa_ortfjell_stasjon til trafikkomrader:nord:omlegging_av_sporveksel_utstyrt_med_drivmaskiner_og_lokalomstiller_pa_or
Tog senest til togspor Trondheim S 2020/01/02 13:23 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:tog_senest_til_togspor_-_trondheim_s til trafikkomrader:nord:tog_senest_til_togspor_-_trondheim_s
Tiltak 1772/1774 2020/01/02 13:23 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:1772_1774_tiltak til trafikkomrader:nord:1772_1774_tiltak
Instruks for togekspeditørtjenesten på Fauske stasjon 2020/01/02 13:23 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:togekspeditor_tjenesten_ved_fauske_stasjon til trafikkomrader:nord:togekspeditor_tjenesten_ved_fauske_stasjon
Varsel om rein på og i nærheten av linjen 2020/01/02 13:23 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:varsel_om_rein_pa_og_i_naerheten_av_linjen til trafikkomrader:nord:varsel_om_rein_pa_og_i_naerheten_av_linjen
Innstilling av tog og alternativ transport 2020/01/02 13:23 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:innstilling_av_tog_og_alternativ_transport til trafikkomrader:nord:innstilling_av_tog_og_alternativ_transport
Huskeliste ved aksjonskort 2020/01/02 13:23 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:huskeliste_aksjonskort til trafikkomrader:nord:huskeliste_aksjonskort
Hjulskadealarm 2020/01/02 13:23 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:hjulskadealarm til trafikkomrader:nord:hjulskadealarm
1771/1773 Innstilling av tog hele eller deler av strekningen 2020/01/02 13:23 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:1771_og_1773_innstilling_hele_eller_deler_av-strekningen til trafikkomrader:nord:1771_og_1773_innstilling_hele_eller_deler_av-strekningen
Instruks for utløst alarm ved Norvika rasvarslingsanlegg 2020/01/02 13:23 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:instruks_for_utlost_alarm_ved_norvika_rasvarslingsanlegg til trafikkomrader:nord:instruks_for_utlost_alarm_ved_norvika_rasvarslingsanlegg
Uønsket hendelse eller en feil på Kvassteinåga Kraftverk, Nordlandsbanen km. 451,16 2020/01/02 13:23 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:nord:tss_trondheim:tss_trondheim:uonsket_hendelse_eller_en_feil_pa_kvassteinaga_kraftverk_nordlandsbanen_km._451_16 til trafikkomrader:nord:uonsket_hendelse_eller_en_feil_pa_kvassteinaga_kraftverk_nordlandsbanen_km._
Informasjonsmeldinger fra Trafikkområdene 2020/01/02 12:42 ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
Togledersentralen Oslo 2020/01/02 12:42 ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
Sundland skiftestasjon 2020/01/02 12:42 ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
Alnabru 2020/01/02 12:42 ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
Tar du toget ofte? I så fall kan du hjelpe oss! Vi ønsker nemlig å bli bedre på informasjonen vi gir til de reisende når det er avvik. 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:informasjon:undersokelse_om_informasjonen_i_avik til trafikkomrader:ost:informasjon:undersokelse_om_informasjonen_i_avik
Thales anlegget 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:tss_oslo:spesielle_forhold_ved_thales til trafikkomrader:ost:tss_oslo:spesielle_forhold_ved_thales
Rutine for Nationaltheatret ved utløst brannanlegg 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:tss_oslo:nationaltheatret_stasjon_ved_utloest_brannanlegg til trafikkomrader:ost:tss_oslo:nationaltheatret_stasjon_ved_utloest_brannanlegg
Instruks for betjening av sikringsanlegg type Thales L90-5, Dovrebanen (Eidsvoll)-Strandlykkja 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:tss_oslo:instruks_thales_anlegget til trafikkomrader:ost:tss_oslo:instruks_thales_anlegget
Daglige rutiner ved Elkraftsentralen i Oslo 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:tss_oslo:daglige_rutiner_ved_elkraftsentralen_oslo til trafikkomrader:ost:tss_oslo:daglige_rutiner_ved_elkraftsentralen_oslo
vestfoldbanen 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:tss_drammen:vestfoldbanen til trafikkomrader:ost:tss_drammen:vestfoldbanen
Kilometerangivelse planoverganger Tinnosbanen 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:tss_drammen:tinnosbanen til trafikkomrader:ost:tss_drammen:tinnosbanen
planoverganger pa numedalsbanen 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:tss_drammen:planoverganger_pa_numedalsbanen til trafikkomrader:ost:tss_drammen:planoverganger_pa_numedalsbanen
Kongsberg 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:tss_drammen:kongsberg til trafikkomrader:ost:tss_drammen:kongsberg
KL brytere driftsbanegården 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:tss_drammen:kl_brytere_driftsbanegarden til trafikkomrader:ost:tss_drammen:kl_brytere_driftsbanegarden
Instruks for skifting på skifteområdene Kongsberg stasjon 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:tss_drammen:instruks_for_skifting_pa_skifteomrade_iv til trafikkomrader:ost:tss_drammen:instruks_for_skifting_pa_skifteomrade_iv
Hensettingsplan Kongsberg R20 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:tss_drammen:hensettinsplaner_kongsberg til trafikkomrader:ost:tss_drammen:hensettinsplaner_kongsberg
Krøderbanen 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:tss_drammen:drammenbanen_randsfjordbanen til trafikkomrader:ost:tss_drammen:drammenbanen_randsfjordbanen
Spesielle forhold på strekningen 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:tss_drammen:drammenbanen til trafikkomrader:ost:tss_drammen:drammenbanen
Instruks for frakobling av høyspenningsanlegget på Sundland 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:skifteomrader:sundland:instruks_for_frakobling_av_hoyspentanlegg_pa_sundland til trafikkomrader:ost:skifteomrader:sundland:instruks_for_frakobling_av_hoyspentanlegg_pa_sundland
Instruks for driftsoperatørtjenesten i Sundland 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:skifteomrader:sundland:instruks_for_driftsoperator_sundland til trafikkomrader:ost:skifteomrader:sundland:instruks_for_driftsoperator_sundland
Instruks for togekspeditør og togleder når togleder utfører kommandoer for togekspeditør i GS-anlegget på Loenga stasjon 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:skifteomrader:lodalen_loenga:instruks_for_togekspeditor_og_togleder_utforelse_av_kommandoer_i_gs_anlegget_pa_loenga_stasjon til trafikkomrader:ost:skifteomrader:lodalen_loenga:instruks_for_togekspeditor_
Instruks for driftsoperatørtjenesten i Lodalen 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:skifteomrader:lodalen_loenga:instruks_for_driftsoperatortjenesten_i_lodalen til trafikkomrader:ost:skifteomrader:lodalen_loenga:instruks_for_driftsoperatortjenesten_i_lodalen
Instruks for bruk av kontrollåsnøkler for sikring av spor i Vognhallen 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:skifteomrader:lodalen_loenga:instruks_bruk_kontrollasnokler_sikring_spor_vognhallen til trafikkomrader:ost:skifteomrader:lodalen_loenga:instruks_bruk_kontrollasnokler_sikring_spor_vognhallen
Togekspeditør og assisterende togekspeditør Alnabru 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:skifteomrader:alnabru:togekspeditor_og_assisterende_togekspeditor_ved_alnabru til trafikkomrader:ost:skifteomrader:alnabru:togekspeditor_og_assisterende_togekspeditor_ved_alnabru
Signalgiver Alnabru Syd 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:skifteomrader:alnabru:signalgiver_alnabru_syd til trafikkomrader:ost:skifteomrader:alnabru:signalgiver_alnabru_syd
Instruks for bruk av planovergang mellom Alnabru S og Alnabru G 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:skifteomrader:alnabru:bruk_av_planovergang_mellom_alnabru_g_og_alnabru_a til trafikkomrader:ost:skifteomrader:alnabru:bruk_av_planovergang_mellom_alnabru_g_og_alnabru_a
Anbefalt praksis for togekspeditør Alnabru 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:skifteomrader:alnabru:anbefalt_praksis_alnabru til trafikkomrader:ost:skifteomrader:alnabru:anbefalt_praksis_alnabru
Anbefalt praksis for avvikshåndtering ved trafikkstyringssentralene i øst 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:anbefalt_praksis_for_avvikshandtering_ved_trafikkstyringssentralene_i_ost til trafikkomrader:ost:anbefalt_praksis_for_avvikshandtering_ved_trafikkstyringssentralene_i_ost
Instruks for togekspeditør og assisterende togekspeditør på Ski stasjon 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:instruks_for_arbeidsdeling_nar_ski_stasjon_bemannes_med_assisterende_togekspeditor til trafikkomrader:ost:instruks_for_arbeidsdeling_nar_ski_stasjon_bemannes_med_assisterende_togekspeditor
Instruks for vaktleder når elkraftsentralen tilhørende trafikkstyringssentral i Oslo eller Drammen gjøres ubetjent 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:instruks_for_vaktleder_nar_elkraftsentralen_er_ubemannet til trafikkomrader:ost:instruks_for_vaktleder_nar_elkraftsentralen_er_ubemannet
Instruks for elkraftoperatør når elkraftsentral tilhørende trafikkstyringssentral i Oslo eller Drammen gjøres ubetjent 2020/01/02 12:42 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:ost:instruks_for_elkraftsentralen_togledersentralen_oslo_ved_ubetjent_sentral til trafikkomrader:ost:instruks_for_elkraftsentralen_togledersentralen_oslo_ved_ubetjent_sentral
tss trondheim 2020/01/02 12:41 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:nord:tss_trondheim til trafikkomrader:nord:tss_trondheim
Kjøretid i minutter mellom Neslandsvatn og Stavanger 2020/01/02 12:41 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:sor_vest:sorlandsbanen:kjoretid_i_minutter_mellom_neslandsvatn_og_stavanger til trafikkomrader:sor_vest:sorlandsbanen:kjoretid_i_minutter_mellom_neslandsvatn_og_stavanger
Bruk av vindmåler på Jæren 2020/01/02 12:41 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:sor_vest:sorlandsbanen:bruk_av_vindmaler_pa_jaeren til trafikkomrader:sor_vest:sorlandsbanen:bruk_av_vindmaler_pa_jaeren
Tabell Skiftestolper 2020/01/02 12:41 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:sor_vest:bergensbanen:tabell_skiftestolpe til trafikkomrader:sor_vest:bergensbanen:tabell_skiftestolpe
Stasjoner på Bergensbanen der innkjørhovedsignal ikke samsvarer med seksjonsdele 2020/01/02 12:41 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:sor_vest:bergensbanen:stasjoner_pa_bergensbanen_der_innkjorhovedsignal_ikke_samsvarer_med_seksjonsdele til trafikkomrader:sor_vest:bergensbanen:stasjoner_pa_bergensbanen_der_innkjorhovedsignal_ikke_samsvarer
Sporlengder på stasjonene mellom Hønefoss og Bergen 2020/01/02 12:41 ↷ Siden ble flyttet fra trafikkomrader:tss_nord:sor_vest:bergensbanen:sporlengder_pa_stasjonene_mellom_honefoss_og_bergen til trafikkomrader:sor_vest:bergensbanen:sporlengder_pa_stasjonene_mellom_honefoss_og_bergen
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.