Endringsoversikt Regelverk

Oversikt over dokumentendringer foretatt de siste 60 dagene.

Rutine for Nationaltheatret ved utløst brannanlegg 2020/02/21 11:46 Dokument tag
Anbefalt praksis for avvikshåndtering ved trafikkstyringssentralene i øst 2020/02/21 09:57 Dokument tag
Signalgiver Alnabru Syd 2020/02/21 09:53 Dokument tag
Instruks for bruk av planovergang mellom Alnabru S og Alnabru G 2020/02/21 09:52 Dokument tag
Togekspeditør og assisterende togekspeditør Alnabru 2020/02/21 09:52 Dokument tag
Anbefalt praksis for togekspeditør Alnabru 2020/02/21 09:50 Dokument tag
Instruks for togekspeditør og togleder når togleder utfører kommandoer for togekspeditør i GS-anlegget på Loenga stasjon 2020/02/21 09:48 Dokument tag
Disponering for arbeid mellom Loenga og Lodalen 2020/02/21 09:47 Dokument tag
Instruks for sperring av spor 46 (Vasken) 2020/02/21 09:47 Dokument tag
Instruks for bruk av kontrollåsnøkler for sikring av spor i Vognhallen 2020/02/21 09:46 Dokument tag
Instruks for driftsoperatørtjenesten i Lodalen 2020/02/21 09:46 Dokument tag
ost 2020/02/20 13:35  
Manglende samsvar mellom grense for arbeid og frakobling av kontaktledningsanlegg 2020/02/20 13:29  
Sjekklister Togleder strekning med ERTMS - 3.1 Av- og påstigning utenfor plattform på stasjon på strekning med ERTMS, der ett midlertidig skifteområde dekker de aktuelle sporene 2020/02/19 13:29 Dokument tag
Sjekklister Togleder strekning med ERTMS - 2.2 Disponering for arbeidstog 2020/02/19 13:29 Dokument tag
Sjekklister Togleder strekning med ERTMS - 2.1 Tillatelse til å kjøre forbi sluttpunkt for kjøretillatelse 2020/02/19 13:28 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - Oversikt standard for kommunikasjon 2020/02/19 13:25 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 3.4 Evakuering av togekspedisjon 2020/02/19 13:25 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 3.3 Av og påstigning utenfor plattform der passasjerene må krysse spor 2020/02/19 13:25 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 3.2 Påkjørsel 2020/02/19 13:24 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 3.1 Person(er) i spor 2020/02/19 13:24 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 2.8 Mottar melding om at tog har stoppet på linjen og det er behov for kjøring av hjelpetog på strekning med togmelding 2020/02/19 13:23 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 2.7 Kjøring av tog ut på strekning der det er feil ved veisikringsanlegg på strekning med togmelding der det er tilsatt planovergangsvakt 2020/02/19 13:23 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 2.6 Tillegg for strekning med togmelding der togekspeditør ikke er først til å bli kontaktet av hovedsikkerhetsvakt 2020/02/19 13:22 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 2.5 Tillegg for strekning med togmelding der togekspeditør er først til å bli kontaktet av hovedsikkerhetsvakt 2020/02/19 13:21 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 2.4 Disponering for arbeidstog 2020/02/19 13:21 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 2.3 Disponering for arbeid og anleggsområde–jernbane hvis sikring ikke kan bekreftes 2020/02/19 13:21 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 2.2 Disponering for arbeid og anleggsområde–jernbane hvis sikring kan bekreftes. 2020/02/19 13:14 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 2.1 Tillatelse til å passere signal som ikke kan vise kjørsignal 2020/02/19 13:14 Dokument tag
Sjekkliste Togekspeditør - 1.4 Vaktavløsning 2020/02/19 13:13 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 1.3 Stasjon gjøres ubetjent 2020/02/19 13:13 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 1.2 Stasjon gjøres betjent 2020/02/19 13:12 Dokument tag
Sjekklister Togekspeditør - 1.1 Kjøretillatelse 2020/02/19 13:12 Dokument tag
sjekklister for togekspeditor 2020/02/19 13:12 Dokument tag
Sjekklister Togleder - Standard for kommunikasjon 2020/02/19 13:11 Dokument tag
Sjekklister Togleder - 3.3 Evakuering av trafikkstyringssentral 2020/02/19 13:11 Dokument tag
Sjekklister Togleder - 3.2 Av- og påstigning utenfor plattform der passasjerene må krysse spor (planlagt evakuering) 2020/02/19 13:10 Dokument tag
Sjekklister Togleder - 3.1 Personer i spor: Melding, søk og påkjørsel 2020/02/19 13:10 Dokument tag
Sjekklister Togleder - 2.5 Beredskap: Gul, oransje og rød 2020/02/19 13:10 Dokument tag
Sjekklister togleder - 2.4 Disponering for arbeidstog 2020/02/19 13:09 Dokument tag
Sjekklister Togleder - 2.3 Disponering for arbeid og anleggsområde-jernbane utrustet med akseltellere 2020/02/19 13:09 Dokument tag
Sjekklister Togleder - 2.2 Disponering for arbeid og anleggsområde-jernbane 2020/02/19 13:08 Dokument tag
Sjekklister Togleder - 2.1 Tillatelse til å passere hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal 2020/02/19 13:08 Dokument tag
Sjekklister togleder - 1.1 Vaktavløsning 2020/02/19 13:08 Dokument tag
sjekklister for togleder 2020/02/19 13:07 Dokument tag
Bruk av togekspeditør til å utøve hovedsikkerhetsvaktens funksjon ved snørydding på plattform på stasjoner 2020/02/19 13:04 Dokument tag
Instruks for vaktleder når elkraftsentralen tilhørende trafikkstyringssentral i Oslo eller Drammen gjøres ubetjent 2020/02/19 12:58 Rettet til Bane NOR og for 8-3
tjn 2020/02/18 09:59 Små justering på utseende av side
generelt 2020/02/18 09:33 Små justering på utseende av side
ansvar myndighet og sikring 2020/02/18 09:31 Små justering på utseende av side
manualer 2020/02/18 09:30 Små justering på utseende av side
formularer 2020/02/18 09:29 Små justering på utseende av side
signaler 2020/02/18 09:28 Små justering på utseende av side
uregelmessigheter feil og nodsituasjoner 2020/02/18 09:27 Små justering på utseende av side
kunngjoringer 2020/02/18 09:23 Små justering på utseende av side
kommunikasjon 2020/02/18 09:21 Små justering på utseende av side
skifting 2020/02/18 09:20 Små justering på utseende av side
Ansvar 2020/02/18 09:19 Små justering på utseende av side
arbeider i spor 2020/02/18 09:16 Små justering på utseende av side
skriftlig 2020/02/17 13:45 Språklig redigering overskrift
Fordele, motta og viderefordele kunngjøringer og sirkulærer 2020/02/17 13:39 Dokument tag
Benyttes når man skal gi informasjon om endring i; 2020/02/17 13:38 Dokument tag
Innhold 2020/02/17 13:37 Dokument tag
Bruk av nødanrop 2020/02/17 13:34 Dokument tag
Fastmeldinger 2020/02/17 13:34 Dokument tag
Ordlyder ved kjøring forbi hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal 2020/02/17 13:33 Dokument tag
Oppstart: 2020/02/17 13:32 Dokument tag
Prinsipper 2020/02/17 13:32 Dokument tag
ERTMS på Østfoldbanen østre linje 2020/02/14 08:39 Dokument tag
TSR – Beskrivelse av trinn i prosess for deaktivering av TSR (1) 2020/02/14 08:38 Dokument tag
TSR - Prosess for aktivering av oppstått TSR (1) 2020/02/14 08:38 Dokument tag
Instruks for midlertidig hastighetsnedsettelse (TSR) på strekninger med ERTMS 2020/02/14 08:37 Dokument tag
Instruks for omstart av sikringsanlegg på Østfoldbanen østre linje 2020/02/14 08:35 Dokument tag
Operatørveiledning LOP Bergen for togekspeditører Bergen stasjon 2020/02/14 08:34 Dokument tag
Instruks for resetting av akseltellere 2020/02/14 08:32 Dokument tag
Symboler 2020/02/14 08:30 Dokument tag
ABB Railmanager brukermanual 2020/02/14 08:30 Dokument tag
ATC-håndbok 2020/02/14 08:28 Dokument tag
Instruks for betjening av fjernstyringsanlegget på Rørosbanen 2020/02/14 08:27 Dokument tag
Instruks for betjening av fjernstyringsanlegget ved Nord trafikkstyringssentral 2020/02/14 08:26 Dokument tag
Instruks for betjening av fjernstyringsanleggene ved Drammen, Oslo og Sør-Vest trafikkstyringssentraler 2020/02/14 08:25 Dokument tag
Manualer og håndbøker 2020/02/14 08:23 Dokument tag
txp flam 2020/02/14 07:35 Opprettet ny side
Føring av hendelseslogg 2020/02/13 11:56 Dokument tag
flamsbana 2020/02/13 11:08 Små justering på utseende av side
Generelt om skifting på strekning med ERTMS 2020/02/13 10:50 Dokument tag
Signal «Stopp» for skift 2020/02/13 10:49 Dokument tag
Strekning med fjernstyring 2020/02/13 10:48 Dokument tag
Ledelse av skifting 2020/02/13 10:48 Dokument tag
Strekning med fjernstyring 2020/02/13 10:47 Dokument tag
Føring av togmeldingsbok 2020/02/13 10:47 Dokument tag
Føring av togbok ved (TSS) Oslo 2020/02/13 10:46 Dokument tag
Føring og bruk av symboler på grafisk rute (dagsgraf) for togleder 2020/02/13 10:43 Dokument tag
Instruks for sikker kryssing av utvalgte planoverganger sikret med grind 2020/02/13 10:42 Dokument tag
kryssingsinstrukser 2020/02/13 10:41 Dokument tag
Kryssingsforandring 2020/02/13 10:40 Dokument tag
Spesielle bestemmelser om kjøring av tog 2020/02/13 10:40 Dokument tag
Strekning med fjernstyring og strekning med togmelding 2020/02/13 10:39 Dokument tag
Generelt 2020/02/13 10:39 Dokument tag
Kontrollmiddel og kontrollsignal 2020/02/13 10:38 Dokument tag
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.