Endringsoversikt Regelverk

Oversikt over dokumentendringer foretatt de siste 60 dagene.

Alnabru 2020/05/29 08:09 [Tabell]
Anbefalte praksis og lokale ting 2020/05/28 09:47 Små endringer
Håndtering ved feil på togradioinfrastruktur 2020/05/28 07:41 tag
soknad om unntak 2020/05/28 07:18  
Sjekklister Togekspeditør - 2.1 Tillatelse til å passere signal som ikke kan vise kjørsignal 2020/05/27 11:42 Manglet "Gjentar" hos fører under ordlyd
Sjekklister Togleder - 2.1 Tillatelse til å passere hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal 2020/05/27 11:40 Manglet "Gjentar" hos fører under ordlyd
Togledersentralen Oslo 2020/05/26 10:16 Test av side
Instruks for midlertidig hastighetsnedsettelse (TSR) på strekninger med ERTMS 2020/05/25 10:12 [13. Oppstått TSR som krever forhåndsdefinert TSR] - endret fra sikthastighet til halv sikthastighet
Togekspeditørens nærvær 2020/05/25 08:24  
Kapittel 6. Kjøring av tog 2020/05/25 07:59 Oppdatert 6.8 pkt 3 etter S-sirkulære 036-2020
Togekspeditørens nærvær 2020/05/25 07:57 gjenopprettet til en tidligere versjon (2020/05/25 07:56)
Anbefalt praksis for å gjennomføre kryssing på en stasjon med enkelt innkjørsignal 2020/05/25 07:34 Anbefalt praksis for å gjennomføre kryssing på en stasjon med enkelt innkjørsignal
Sjekklister Togleder - 2.5 Beredskap: Gul, oransje og rød 2020/05/20 06:20 Fjernet hel sikthastighet da det ikke er relevant.
Veileder nødanrop 2020/05/20 06:10 [2.2 Hva skjer når nødanrop tas?] Fjernet hel sikthastighet på strekning med ERTMS.
informasjon 2020/05/19 12:21 Lagt til bilde siden er under utvikling
Stasjoner i Txp område Øst Nord 2020/05/19 11:10 Lagt til Gjøvik
Kapittel 2. Dokumentasjon, ruter og kommunikasjon 2020/05/13 08:56 Fjernet TSI-OPE
Oversikt over gitte unntak 2020/04/23 11:53 Logg på gitte unntak
Kapittel 7. Uregelmessigheter og feil 2020/04/23 07:08 Underpunktene på interne bestemmelser manglet bokstaver eks. a)
Søknad om unntak fra trafikkregelverk 2020/04/21 11:52  
Sirkulærer 2020/04/21 10:44 Nytt D-sirkulære: 01-2020 erstatter 002-2019.
Uniformsreglene 2020/04/21 09:14 Tag av dokument
Instruks for vaktavløsning ved togledersentralene 2020/04/21 09:13 Tag av dokument
ansvar myndighet og sikring 2020/04/21 09:11 Tag av dokument
Sperring og sikring 2020/04/21 08:58 Tag av dokument
Oppstart: 2020/04/21 08:58 Tag av dokument
Hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt 2020/04/21 08:57 Tag av dokument
Hastighet i nabospor ved arbeid i spor 2020/04/21 08:57 Tag av dokument
Visitasjon strekning med fjernstyring 2020/04/21 08:57 Tag av dokument
Framføre tog med dieseldrift over en strekning der det foregår arbeid med frakobling 2020/04/21 08:56 Tag av dokument
Arbeider på eller nær ved kontaktledningsanlegg 2020/04/21 08:56 Tag av dokument
Sperring og sikring på strekning med togmelding 2020/04/21 08:55 Tag av dokument
avstengt omrade 2020/04/21 08:55 Tag av dokument
Arbeid på et anleggsområde-jernbane 2020/04/21 08:55 Tag av dokument
Generelt 2020/04/21 08:54 Tag av dokument
disponering av strekning for arbeid 2020/04/21 08:54 Tag av dokument
arbeidsfomer 2020/04/21 08:54 Tag av dokument
Avslutningsfasen 2020/04/21 08:53 Tag av dokument
Sikring på strekning med fjernstyring 2020/04/21 08:53 Tag av dokument
Tillatelse til arbeid 2020/04/21 08:52 Tag av dokument
Kapittel 10 Arbeider i spor 2020/04/21 08:51 Tag av dokument
Kapittel 8. Signaler 2020/04/20 14:28 Oppdatert 8.98 - fjernet gammelt punkt g om svar på signal 76A, 76B og 76C som er tatt ut av regelverket.
Anbefalt praksis for kryssing med persontog på Lønsdal stasjon 2020/04/20 07:54 Anbefalt praksis Lønsdal - lagt inn: txp må informere reisende om sporbruken for de enkelte tog.
tjn 2020/04/16 06:51 Test på side - søknad om unntak
Betjeningsinstrukser sikringsanlegg 2020/04/14 09:18 Redigering av overskrifter på siden
Operatørveiledning LOP Bergen for togekspeditører Bergen stasjon 2020/04/14 09:16 Tag av dokument
Operatørmanual Hamar stasjon 2020/04/14 09:15 Tag av dokument
Sundland Skiftestasjon 2020/04/14 09:14 Tag av dokument
Brukermanual for TXP Ski stasjon 2020/04/14 09:14 Tag av dokument
Instruks for betjening av sikringsanlegg type Thales L90-5, systemversjon 2.0.1 2020/04/14 09:12 Tag av dokument
Betjeningsinstruks for sikringsanlegg type Thales L90-5 på strekningen (Klepp) – Stavanger 2020/04/14 09:12 Tag av dokument
Instruks for betjening av sikringsanlegg type Thales L90-5, Vestfoldbanen (Galleberg) – (Skoppum) 2020/04/14 09:11 Tag av dokument
Instruks for betjening av sikringsanlegg type Thales L90-5, Dovrebanen (Eidsvoll)-Strandlykkja 2020/04/14 09:11 Tag av dokument
Instruks for betjening av sikringsanlegget ved Åndalsnes stasjon 2020/04/14 09:10 Tag av dokument
Instruks for betjening av sikringsanlegget ved Ski stasjon 2020/04/14 09:10 Tag av dokument
Instruks for betjening av sikringsanlegget ved Notodden stasjon 2020/04/14 09:10 Tag av dokument
Instruks for betjening av sikringsanlegget ved Nordagutu stasjon 2020/04/14 09:09 Tag av dokument
Instruks for betjening av sikringsanlegget på Moss stasjon 2020/04/14 09:09 Tag av dokument
Skjermbasert stillerapparat Kongsvinger stasjon 2020/04/14 09:08 Tag av dokument
Instruks for betjening av sikringsanlegget ved Hønefoss stasjon 2020/04/14 09:08 Tag av dokument
Instruks for bruk av sikringsanlegget Hamar stasjon 2020/04/14 09:06 Tag av dokument
Instruks for betjening av sikringsanlegget ved Elverum stasjon 2020/04/14 08:51 Tag av dokument
Aksjonskort Skøyen - Sandvika 2020/04/07 07:30  
Aksjonskort Oslo S - Skøyen 2020/04/07 06:41  
Aksjonskort Sandvika - Asker 2020/04/07 06:33  
Sundland skiftestasjon 2020/04/03 08:17 Midlertidig Instruks for skifting på verkstedområde Sundland
kryssingsinstrukser 2020/04/02 13:45 Endring av tekst på forsiden til kryssingsinstruksen
Generelle tiltak for å forebygge og begrense smitte 2020/04/01 11:44 Oppdatert informasjon.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.