Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
brukerveiledninger:togradio:togleder [2019/09/30 11:02]
oyvind.bottilsrud@banenor.no Språklig redigering (endret til strekning med togmelding)
brukerveiledninger:togradio:togleder [2019/09/30 11:04] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no [Driftsavvik] Språklig redigering (endret ruteordre til kunngjøring)
Linje 43: Linje 43:
 OPM skal varsle togleder om alle driftsavvik. Varslingen skjer først ved muntlig underretning til berørte togledere, deretter sendes en skriftlig melding. OPM skal varsle togleder om alle driftsavvik. Varslingen skjer først ved muntlig underretning til berørte togledere, deretter sendes en skriftlig melding.
  
-Ved utfall av basestasjoner med betydning for togframføringen skal toglederen sende ut ruteordre om dette, eventuelt ringe opp aktuelle tog.+Ved utfall av basestasjoner med betydning for togframføringen skal toglederen sende ut kunngjøring om dette, eventuelt ringe opp aktuelle tog.
  
 ==== Vising av togets funksjonelle nummer ==== ==== Vising av togets funksjonelle nummer ====