Instruks for togleders betjening av togradio

Generelt

Ved feil på toglederterminalen eller togleders håndholdte apparat (OPH), eller dersom det er behov for brukerstøtte skal OPM brukerstøtte kontaktes på tlf. 73 41 01 10.

Alle inn- og utgående samtaler i GSM-R nettet blir logget.

Toglederterminalen

Toglederterminalen skal til enhver tid være påslått og innlogget i GSM-R nettet. Dersom toglederterminalen må restartes, skal toglederen logge seg inn med brukernavn og passord.

Toglederterminalen kan kun viderekobles til det håndholdte apparatet (OPH).

Togleders håndholdte apparat (OPH)

Toglederens håndholdte apparat kan være avslått når det tjenestegjør flere togledere på trafikkstyringssentralen. Når kun en togleder er på vakt, skal det håndholdte apparatet (OPH) være påslått.

Viderekobling fra toglederterminalen til håndholdt apparat (OPH)

Toglederen skal viderekoble toglederterminalen til den håndholdte når toglederen må forlate operatørplassen. Merk: Togleders funksjonelle nummer er ikke registrert på det håndholdte apparatet. Det funksjonelle nummeret vil derfor ikke vises hos mottaker. Mottakeren vil kun se 879xxxxx i på sin GSM-R telefon.

Vaktskifte mellom togledere

Toglederen som går av vakt skal ikke logge ut toglederterminalen dersom den fortsatt skal være betjent. Toglederen som kommer på vakt skal sjekke at toglederterminalen er riktig tilkoblet. I statuslinjen vises en grønn hake i feltet for systemstatus når alle funksjoner fungerer. Toglederen må også kontrollere at behørigheten på terminalen stemmer overens med behørigheten i fjernstyringen. Dersom en annen togleder overtar behørigheten for en toglederstrekning, skal toglederen først ta til seg togradioområdene. Når alle togradioområdene er overført til en annen terminal vil terminalen automatisk logge seg ut.

Eventuelle feil som er på systemet skal videreformidles ved vaktskifte mellom toglederne.

Feilmelding

Hvis togekspeditøren har feil på sin terminal og det håndholdte apparatet skal toglederen underrettes. Nødanrop iverksettes ved å underrette toglederen via nødtelefonnummeret (fasttelefon). Toglederen foretar deretter nødanrop fra sin toglederterminal. På trafikkstyringssentraler hvor toglederen og togekspeditøren er samlokalisert, konfereres det direkte med hverandre. Toglederen underretter aktuelle tog og stasjoner om at vedkommende stasjon ikke er meldt inn i GSM-R nettet.

Alle feil på toglederterminalen og håndholdte terminal (OPH) skal OPM brukerstøtte kontaktes på tlf. 73 41 01 10.

Driftsavvik

OPM skal varsle togleder om alle driftsavvik. Varslingen skjer først ved muntlig underretning til berørte togledere, deretter sendes en skriftlig melding.

Ved utfall av basestasjoner med betydning for togframføringen skal toglederen sende ut kunngjøring om dette, eventuelt ringe opp aktuelle tog.

Vising av togets funksjonelle nummer

Tog som er utrustet med svensk SIM-kort og som er registrert i det norske togradionettet vil ikke vise tognummer i «tognummerlisten» på toglederterminalen. Toglederen må slå tognummeret på talltastaturet, for eksempel 9923, for å ringe til føreren.

Tognummer vil heller ikke komme opp i «tognummerlisten» på toglederterminalen, når det ikke er togradiodekning (roaming til Telenors nett). Toglederen må slå tognummeret på talltastaturet, for eksempel 2383, for å ringe til føreren.

Registrering/avregistrering av togets funksjonelle nummer

Fører i tog utrustet med svensk SIM-kort har ikke mulighet til å registrere inn toget hvis det ikke er togradiodekning (roaming til Telenors nett).

Hvis toglederen skal ringe til en fører i tog som har svensk SIM-kort og som ikke er registrert inn i det norske GSM-R nettet, må følgende siffer slås: 900 046 2 samt tognummer(fem siffer) 01 f. eks. 900 046 2 09924 01

Hvis føreren har glemt å melde ut (avregistrere) togets nummer ved ankomst til endestasjonen, kan togleder kontakte OPM for og «tvangsutmelde» toget. Toglederen kan selv avregistrere togets funksjonelle nummer (tognummer) fra toglederterminalen.

Tognummeret vil automatisk bli fjernet etter 16 timer hvis det ikke er avregistrert.

Nødanrop fra togleder

For å sikre at tog blir varslet i en nødsituasjon, skal «nødanropsfunksjonen» benyttes. Dette for å sikre at tog som ikke har registrert seg inn i togradionettet eller har registrert seg med feil tognummer oppfatter nødanropet.

Merk: Nødanrop fra toglederen fungerer ikke til tog som ikke har togradiodekning (roaming til Telenors nett). Punkt til punkt samtale til togets funksjonelle nummer med bruk av prioritet 1 (rød knapp) må i dette tilfellet benyttes.

Stumt nødanrop fra tog

Ved nødanrop hvor togleder ikke mottar tale («stumt nødanrop») og det funksjonelle nummeret ikke vises i toglederterminalen, skal toglederen etter å ha varslet togene om forholdet, koble ned nødanropet. Toglederen ringer til OPM brukerstøtte på tlf 73 41 01 10, slik at de kan oppgi initiator til nødanropet. Toglederen ringer opp vedkommende enhet som utløste nødanropet.

Hvis toglederen har kontaktet alle relevante enheter og ingen fortsatt vedkjenner seg nødanropet, og OPM ikke har klart å finne ut hvem som satte opp nødanropet skal toglederen etter 20 minutter gjenoppta ordinær kjørehastighet ved bruk av «kringkastingsanrop» til alle berørte tog.

Nødanrop fra tog på strekning med togmelding

Toglederen besvarer anropet. Avhengig av anropets innhold vurderer toglederen situasjonen og iverksetter aksjon i samråd med berørte togekspeditører.

Avslutning/nedkopling av nødanrop

Toglederen har mulighet til å avslutte alle nødanrop, også de som er initiert av andre. Ved avslutting/nedkopling av nødanrop, gjelder følgende:

Nødanrop avsluttes ved å aktivere/trykke på den røde firkanten nede i høyre hjørne. Etter at nødanropet er avsluttet, vil den samme firkanten bli gul. Dette er et varsel/indikasjon om at et nødanrop er avsluttet. Telefonrøret kan da legges på.

Et nødanrop vil ikke koples ned automatisk så lenge togleder er deltaker i nødanropet. Hvis togleder ikke lenger er med i anropet og ingen bruker PTT knappen på 30 sekunder koples nødanropet automatisk ned.

Rasutsatte strekninger

På enkelte rasutsatte strekninger beskrevet i Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN) skal tog kjøre med sikthastighet dersom det ikke er togradiodekning og toget er i roaming i telenors nett eller benytter mobiltelefon. Toglederen informerer fører om dette via kunngjøring eller gjennom telefon. Det er viktig at toglederen raskt informerer togekspeditørene på aktuelle stasjoner hvis tog ikke har togradiodekning eller har feil på ombordutrustningen, da tog ikke vil motta nødanrop fra togekspeditøren.

Håndtering av feil ved kjøretøyets togradioutrustning og når alternativt telefonnummer benyttes

Toglederen skal formidle alternativt telefonnummeret til eventuelt andre togledere som betjener strekningen toget skal kjøre, samt første stasjon som betjenes av togekspeditør, hvis dette er i eget toglederområde. Hvis toget kjører inn i annet toglederområde. skal telefonnummeret formidles til den første toglederen i «nabo-toglederområde». Toglederen i det nye toglederområde skal formidle telefonnummeret til andre aktuelle togledere og til første stasjon som betjenes av togekspeditør, hvis dette er i eget toglederområde.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.