Togekspeditørens betjening av togradio

1. Frequentis DICORA S15/C15

Generelt

Ved feil på togekspeditørterminalen eller det håndholdte apparatet (OPH), eller dersom det er behov for brukerstøtte skal OPM brukerstøtte kontaktes på tlf. 73 41 01 10.

Alle inn- og utgående samtaler i GSM-R nettet blir logget.

Togekspeditørterminalen

Når stasjonen er betjent skal togekspeditørterminalen til enhver tid være påslått og innlogget. Dersom togekspeditørterminalen må restartes, skal togekspeditøren logge seg inn med brukernavn og passord. Togekspeditørterminalen kan kun viderekobles til togekspeditørens håndholdte apparat (OPH).

Togekspeditørs håndholdte apparat (OPH)

Når stasjonen er betjent skal det håndholdte apparatet (OPH) alltid være påslått.

Viderekobling fra togekspeditørterminalen til håndholdt apparat (OPH)

Når togekspeditøren under tjeneste må forlate ekspedisjonslokalet, skal togekspeditørterminalen viderekobles til det håndholdte apparatet (OPH).

Unntak. Viderekobling kan sløyfes dersom det er annen togekspeditør betjening i ekspedisjonslokalet, og vedkommende har opplæring i bruk av togekspeditørterminalen

Merk: Togekspeditørens funksjonelle nummer er ikke registrert i det håndholdte apparatet. Det funksjonelle nummeret vil derfor ikke vises hos mottakeren. Mottakeren vil kun se 879xxxxx i på sin GSM-R telefon.

Når togespeditøren benytter det håndholdte apparatet er funksjonen «å velge nødanropsområde» ikke tilgjengelig.

Vaktskifte mellom togekspeditører

Togekspeditøren som går av vakt skal ikke logge ut togekspeditørterminalen dersom stasjonen fortsatt skal være betjent.

Når stasjonen skal gjøres ubetjent, skal togekspeditøren logge seg ut fra togekspeditørterminalen. Har stasjonen vært ubetjent skal togekspeditøren som kommer på vakt logge seg inn på togekspeditørterminalen. Togekspeditøren som kommer på vakt skal kontrollere at togekspeditørterminalen er riktig tilkoblet. I statuslinjen vises en grønn hake i feltet for systemstatus når alle funksjoner fungerer.

Eventuelle systemfeil skal videreformidles ved vaktskifte mellom togekspeditørene.

Feil på togekspeditørterminalen

Ved feil på togekspeditørterminalen skal togekspeditørens håndholdte apparat (OPH) benyttes. Hvis togekspeditøren har feil på togekspeditørterminalen og det håndholdte apparatet skal togleder underrettes. Ved feil på togekspeditørterminalen og det håndholdte apparatet iverksetter togekspeditøren nødanrop ved å underrette togleder via nødtelefonnummeret (fasttelefon).

Toglederen foretar nødanrop fra sin toglederterminal.

Alle feil på togekspeditørterminalen og det håndholdte apparatet (OPH) skal OPM brukerstøtte kontaktes på tlf. 73 41 01 10.

Strømbrudd

Ved stasjoner som ikke er utstyrt med reservestrøm, vil et strømbrudd føre til at togekspeditørterminalen blir avslått. Det håndholdte apparatet (OPH) skal da benyttes.

Ved strømbrudd skal OPM brukerstøtte kontaktes på tlf. 73 41 01 10.

Driftsavvik

Ved driftsavvik skal OPM underrette toglederne. Toglederen vil underrette aktuelle stasjoner.

Feil på togradio

Kjører et tog med feil på togradioens ombordutrustning, skal togekspeditøren vite det alternative telefonnummeret (mobiltelefon ev. håndholdt togradio). Telefonnummeret skal noteres ned i togmeldingsboken. Toglederen underretter togekspeditøren om det alternative telefonnummeret.

Merk: Togekspeditøren skal videresende telefonnummeret til neste betjente stasjon (f. eks.: togekspeditør Elverum videreformidler til togekspeditør Røros).

Hvis stasjonen har «reserve» håndholdt togradio (OPH), skal IKKE denne lånes ut for bruk i tog.

Nødanrop

For å sikre at tog blir varslet i en nødsituasjon, skal i utgangspunktet «nødanropsfunksjonen» benyttes. Dette for å sikre at tog som ikke har registrert seg inn i togradionettet eller har registrert seg med feil tognummer også oppfatter nødanropet.

Merk: Nødanrop fungerer ikke til tog som ikke har togradiodekning (roaming til Telenors nett).

Punkt til punkt anrop med bruk av togets funksjonelle nummer, f. eks. 9923, må i dette tilfellet benyttes.

Oppsett av nødanrop fra togekspeditørterminalen

Nødanrop kan settes opp fra forhåndsprogrammerte knapper på togekspeditørterminalen. Togekspeditørterminalene på grensestasjoner kan sette opp nødanrop i alle tilstøtende områder.

Oppsett av nødanrop fra håndholdte apparat (OPH)

Dersom togekspeditøren benytter håndholdte apparat (OPH) vil nødanropet bare kunne settes opp og mottas i det nødanropsområdet terminalen befinner seg.

Manglende togradiodekning (roaming til Telenors nett)

Tog som ikke har togradiodekning vil ikke motta nødanrop. Dersom togekspeditøren skal sende et nødanrop til tog uten togradiodekning, benyttes togets funksjonelle nummer for nødanrop til toget.

Nødanrop fra tog på strekning med togmelding

Toglederen besvarer nødanropet og iverksetter aksjon, eventuelt i samarbeid med togekspeditøren.

Nødanrop fra togleder

Ved nødanrop fra togleder avventer togekspeditøren eventuell beskjed fra togleder.

Siemens RDT-100

Generelt

Gjelder for togekspeditører som har togekspeditørterminal av typen Siemens RDT-100. Ved feil på togekspeditørterminalen eller det håndholdte apparatet (OPH), eller dersom det er behov for brukerstøtte skal OPM brukerstøtte kontaktes på tlf. 73 41 01 10.

Alle inn- og utgående samtaler i GSM-R nettet blir logget.

Togekspeditørterminalen

Når stasjonen er betjent av togekspeditør, skal togekspeditørterminalen til enhver tid være påslått og innmeldt med stasjonens funksjonelle nummer i togradionettet. Stasjonens funksjonelle nummer er oppgitt i Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN).

Togekspeditørterminalen skal kun viderekobles til togekspeditørens håndholdte apparat (OPH).

Togekspeditørs håndholdte apparat (OPH)

Når stasjonen er betjent skal det håndholdte apparatet (OPH) alltid være påslått.

Viderekobling fra togekspeditørterminalen til håndholdt apparat (OPH)

Når togekspeditøren under tjeneste må forlate ekspedisjonslokalet, skal togekspeditørterminalen viderekobles til togekspeditørens håndholdte apparat (OPH).

Unntak. Viderekobling kan sløyfes dersom det er annen togekspeditør betjening i ekspedisjonslokalet, og vedkommende har opplæring i bruk av togekspeditørterminalen

Merk: Togekspeditørens funksjonelle nummer er ikke registrert i det håndholdte apparatet. Det funksjonelle nummeret vil derfor ikke vises hos mottakeren. Mottakeren vil kun se 879xxxxx i på sin GSM-R telefon.

Når togespeditøren benytter håndholdt apparat er funksjonen «å velge nødanropsområde» ikke tilgjengelig.

Vaktskifte mellom togekspeditører

Er stasjonen betjent, skal påtroppende togekspeditør sjekke at terminalen er tilkoblet togradionettet. Teksten «JBV Nett» og stasjonens «funksjonelle nummer» skal vises i skjermen på terminalen.

Når stasjonen skal gjøres ubetjent, skal togekspeditøren avregistrere stasjonens funksjonelle nummer. Togekspeditøren som kommer på vakt skal melde inn stasjonens funksjonelle nummer, hvis stasjonen har vært ubetjent.

Eventuelle systemfeil skal videreformidles ved vaktskiftet mellom togekspeditørene.

Feil på togekspeditørterminalen

Ved feil på togekspeditørterminalen skal det håndholdte apparatet (OPH) benyttes.

Togekspeditør skal kontakte OPM brukerstøtte for å få avregistrert stasjonens funksjonelle nummer fra togekspeditørterminalen. Deretter kan togekspeditøren registrere inn stasjonens funksjonelle nummer på det håndholdte apparatet (OPH).

Hvis togekspeditøren har feil på togekspeditørterminalen og det håndholdte apparatet skal togleder underrettes. Ved feil på togekspeditørterminalen og det håndholdte apparatet iverksetter togekspeditøren nødanrop ved å underrette togleder via nødtelefonnummeret (fasttelefon).

Toglederen foretar nødanrop fra sin toglederterminal.

Alle feil på togekspeditørterminalen og togekspeditørens håndholdte apparat (OPH) skal OPM brukerstøtte kontaktes på tlf. 73 41 01 10.

Strømbrudd

Ved stasjoner som ikke er utstyrt med reservestrøm, vil et strømbrudd føre til at togekspeditørterminalen blir avslått. Det håndholdte apparatet (OPH) skal da benyttes.

Kontakt OPM brukerstøtte for å få avregistrert stasjonens funksjonelle nummer fra togekspeditørterminalen. Deretter kan togekspeditøren registrere inn stasjonens funksjonelle nummer på det håndholdte apparatet (OPH).

Driftsavvik

Ved driftsavvik skal OPM underrette toglederne. Toglederen vil underrette aktuelle stasjoner.

Feil på togradio

Kjører et tog med feil på togradioens ombordutrustning, skal togekspeditøren vite det alternative telefonnummeret (mobiltelefon ev. håndholdt togradio). Telefonnummeret skal noteres ned i togmeldingsboken. Toglederen underretter togekspeditøren om det alternative telefonnummeret.

Merk: Togekspeditøren skal videresende telefonnummeret til neste betjente stasjon (f. eks.: togekspeditør Elverum videreformidler til togekspeditør Røros).

Hvis stasjonen har «reserve» håndholdt togradio (OPH), skal IKKE denne lånes ut for bruk i tog.

Nødanrop

For å sikre at tog blir varslet i en nødsituasjon, skal i utgangspunktet «nødanropsfunksjonen» benyttes. Dette for å sikre at tog som ikke har registrert seg inn i togradionettet eller har registrert seg med feil tognummer også oppfatter nødanropet.

Merk: Nødanrop fungerer ikke til tog som ikke har togradiodekning (roaming Telenors nett).

Togets funksjonelle nummer, f. eks. 9923, må i dette tilfellet benyttes.

Nødanrop fra togekspeditør på grensestasjon mot fjernstyrt(e) strekning(er)

Hvis togekspeditøren på en grensestasjon skal sende nødanrop til tog på en fjernstyrt strekning, skal togets funksjonelle nummer benyttes for anrop til toget.

Nødanrop fra tog på strekning med togmelding

Toglederen besvarer nødanropet og iverksetter aksjon, eventuelt i samarbeid med togekspeditøren.

Manglende togradiodekning (roaming til Telenors nett)

Tog som ikke har togradiodekning vil ikke motta nødanrop. Dersom togekspeditøren skal sende et nødanrop til tog uten togradiodekning, benyttes togets funksjonelle nummer benyttes for nødanrop til toget.

Nødanrop fra togleder

Ved nødanrop fra togleder avventer togekspeditøren eventuell beskjed fra toglederen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.