Instruks for betjening av sikringsanlegget ved Notodden stasjon

1. Innledning

Til instruksen hører gjeldene skjematisk plan- og forriglingstabell for Notodden stasjon. Se også Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) tidligere kap. 12 og Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN).

2. Det ytre anlegg

2.1 Signaler

Signalenes plassering er angitt på skjematisk plan for sikringsanlegget.

2.2 Varslingsanlegg

Tog fra Hjuksebø varsles ca. 6 min. etter avgang fra Hjuksebø. 1119m utenfor forsignal B er anordnet et kort isolert sporfelt for varsling av tog fra Tinnoset. (Linjeveien plo. innkoblingsfelt b).

3. Det indre anlegg.

3.1 Trykknapper for oppløsing av innkjørtogveier og stopp av varselklokke

Under hver signalstiller i hovedspor (spordiagrammet) er anbrakt en trykknapp for oppløsing av innkjørtogvei og stopp av varselklokke. Når toget har inntatt sin plass på stasjonen eller har passert sporvekslene i innkjørtogveien, betjenes trykknappen under signalstillere i hovedsporet hvorved togveiforriglingen utløses, togveilampen slokner og togveiklokken slutter å ringe.

3.2 Releer, bryterskap og sikringsskap.

Releer er plassert i egne rom.

Bryterskap og sikringsskap er plassert i ekspedisjonskontoret.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.