Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
brukerveiledninger:sikringsanlegg:moss_stasjon [2019/08/05 08:09]
torgeir.blesvik@banenor.no
brukerveiledninger:sikringsanlegg:moss_stasjon [2019/08/12 07:12] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 44: Linje 44:
   * Ved stasjonsstyrt stasjon kan enkeltområder frigis for lokal skifting. Dette indikeres i egne knapper i bildet. Knappene kan ikke betjenes i VICOS.   * Ved stasjonsstyrt stasjon kan enkeltområder frigis for lokal skifting. Dette indikeres i egne knapper i bildet. Knappene kan ikke betjenes i VICOS.
  
- +==== 9. Sporsperring ====
-==== 9. Akustisk alarm ==== +
-  * Akustisk alarm er aktiv også på de indre hovedsignalene i tillegg til innkjørhovedsignaler og utkjørhovedsignaler.\\  +
-  * Ved skifting forbi hovedsignaler anbefales det å benytte kommando for utkobling av akustisk alarm (KET/KFT) på vedkommende signaler, pga. tidvis utilsiktede alarmer ved skifting. +
- +
- +
-==== 10. Sporsperring ====+
 Det kan inngis kommando om sperring (SST) og tilbaketaking av sperring (SSF) til sporene\\ 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4 og 6. Det kan inngis kommando om sperring (SST) og tilbaketaking av sperring (SSF) til sporene\\ 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4 og 6.