Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
brukerveiledninger:sikringsanlegg:galleberg_skoppum [2019/04/10 09:30]
torgeir_blesvik ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
brukerveiledninger:sikringsanlegg:galleberg_skoppum [2019/05/06 08:00] (nåværende versjon)
torgeir_blesvik ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
Linje 21: Linje 21:
   * Dersom sentralblokka er retningsinnstilt mot Smørstein stasjon og det forsøkes å stille utkjørtogvei mot Holmestrand,​ må sentralblokka vendes manuelt ved bruk av kommando VBL før den magasinerte togveien stilles.\\ ​   * Dersom sentralblokka er retningsinnstilt mot Smørstein stasjon og det forsøkes å stille utkjørtogvei mot Holmestrand,​ må sentralblokka vendes manuelt ved bruk av kommando VBL før den magasinerte togveien stilles.\\ ​
   * Dersom det er stilt togvei videre for et tog, men toget returnerer på togvei i motsatt kjøreretning vil det kunne oppstå sekvensfeil på sporavsnittet der toget byttet kjøreretning. For utløsning av sekvensfeil benyttes kommando NUHP på foranliggende hovedsignal. Før det på nytt kan stilles togvei inn på sporavsnittet må foranliggende togvei tidsutløses. Tilsvarende gjelder for kjøring i motsatt retning.\\ ​   * Dersom det er stilt togvei videre for et tog, men toget returnerer på togvei i motsatt kjøreretning vil det kunne oppstå sekvensfeil på sporavsnittet der toget byttet kjøreretning. For utløsning av sekvensfeil benyttes kommando NUHP på foranliggende hovedsignal. Før det på nytt kan stilles togvei inn på sporavsnittet må foranliggende togvei tidsutløses. Tilsvarende gjelder for kjøring i motsatt retning.\\ ​
-  * **{{brukerveiledinger:​sikringsanlegg:​instruks_for_betjening_av_sikringsanlegg_type_thales_via_vicos_fjernstyringssystem_gjeldende_galleberg_-_skoppum_image_1.png}}**+  * **{{brukerveiledninger:​sikringsanlegg:​instruks_for_betjening_av_sikringsanlegg_type_thales_via_vicos_fjernstyringssystem_gjeldende_galleberg_-_skoppum_image_1.png}}**
  
   - //Togvei med belegg foran startsignalet kan ikke benyttes som sluttpunkt i annen togvei. Oppstår f.eks. ved kryssing hvor det stilles innkjør i begge retninger med belegg på blokka.//   - //Togvei med belegg foran startsignalet kan ikke benyttes som sluttpunkt i annen togvei. Oppstår f.eks. ved kryssing hvor det stilles innkjør i begge retninger med belegg på blokka.//