Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
brukerveiledninger:sikringsanlegg:eidsvoll_strandlykkja [2019/04/10 08:44]
torgeir_blesvik ↷ Siden ble flyttet fra brukerveiledinger:sikringsanlegg:eidsvoll_strandlykkja til brukerveiledninger:sikringsanlegg:eidsvoll_strandlykkja
brukerveiledninger:sikringsanlegg:eidsvoll_strandlykkja [2020/01/10 13:41] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no [Innledning] Endring i forbindelse med sammenslåing av trafikkstyringssentraler
Linje 9: Linje 9:
   * Strekningene (Eidsvoll) – (Minnesund),​ (Minnesund) – (Langset) og (Langset) – (Strandlykkja) er sikret med elektronisk sentralblokk som inngår i sikringsanlegget for hele strekningen.\\ ​   * Strekningene (Eidsvoll) – (Minnesund),​ (Minnesund) – (Langset) og (Langset) – (Strandlykkja) er sikret med elektronisk sentralblokk som inngår i sikringsanlegget for hele strekningen.\\ ​
   * Alle stasjoner er utstyrt med hovedsignaler og høye skiftesignaler.\\ ​   * Alle stasjoner er utstyrt med hovedsignaler og høye skiftesignaler.\\ ​
-  * Sikringsanlegget styres via VICOS fjernstyringssystem fra Hamar trafikkstyringssentral.\\ ​+  * Sikringsanlegget styres via VICOS fjernstyringssystem fra Oslo trafikkstyringssentral.\\ ​
   * I det videre omtales sikringsanlegget styrt via fjernstyringssystemet som __signalanlegget__.\\ ​   * I det videre omtales sikringsanlegget styrt via fjernstyringssystemet som __signalanlegget__.\\ ​
   * Alle ordrer, indikeringer og funksjonalitet er beskrevet i egen operatørhåndbok for signalanlegget.   * Alle ordrer, indikeringer og funksjonalitet er beskrevet i egen operatørhåndbok for signalanlegget.