Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
brukerveiledninger:sikringsanlegg:alnabru [2019/04/10 09:27]
torgeir_blesvik ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
brukerveiledninger:sikringsanlegg:alnabru [2020/02/11 11:08] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Endret driftsform Alnabanen - endret til STREKNING MED FJERNSTYRING
Linje 37: Linje 37:
   * Hovedbanen, Aker stasjon ​   * Hovedbanen, Aker stasjon ​
   * Hovedbanen, Grorud stasjon over Alfaset ​   * Hovedbanen, Grorud stasjon over Alfaset ​
-  * Alnabanen, Grefsen stasjon (strekning ​uten fjernstyring)+  * Alnabanen, Grefsen stasjon (strekning ​med fjernstyring)
  
 Alna holdeplass på Hovedbanen ligger utenfor Alnabru stasjon mellom Brobekk og Aker. Alna holdeplass på Hovedbanen ligger utenfor Alnabru stasjon mellom Brobekk og Aker.