Operatørveiledning LOP Bergen for togekspeditører Bergen stasjon

1. Operaterplass

Består av en SUN arbeidsstasjon med maksimum 8 stk 24« lcd-skjermer, tastatur og mus.

1.1 lnnloging på mmi

Operatørplassen må logges inn med brukernavn og passord. Det er flere nivåer med pålogging. Ved oppstart etter for eksempel strømbrudd, er UNIX det første logg-inn vinduet som kommer opp. Her er brukernavnet «spus» + «OK» X 2

Etter INITSOS (start av VICOS) kommer det et nytt vindu. Her er brukernavnet «operatør»

Figur 1 UNIX pålogging


Figur 2 Spectrum LogonFigur 3 VICOS meny

2. Mus

Musetastene har fø1gende funksjoner:

Venstre knapp:Betjening, signal objekter, softknapp o.s.v.
Midtre knapp:Bildemanipulering, justering av zooming og panorering
Midtre knapp + SHIFT-tast nedtrykt, aktiverer zooming.
Midtre knapp + Controll-tast nedtrykt, panorering
Høyre knapp:Ved bruk i «Hovedmenyen», kommer EMS-menyen med «logg ut» opp.

2.1 Musemeny, på "blank skjerm" (høyre musetast)

Det er laget en hjelpemeny for bruker togleder, med forskjellige funksjoner som kan være nyttig for toglederen. Denne hjelpemenyen aktiveres ved å posisjonere musen i ett ledig område på skjermen, det vil si ett område som ikke er belagt av ett bilde eller ett betjeningsvindu.

Beskrivelse av hjelpemeny for bruker togleder:

Spus Menu
VICOSVICOS menu
XConnect (VICOS) Skal ikke brukes av txp
PIAVNC → ikke i bruk
INITSOS → restarter mmi.
STOPSOS → stopper mmi, skal ikke brukes.
ToolsTools Menu
UNIX Shell for systemansvarlig
Calculator
Clock
Audio Control
RefreshOppfrisking av bilde
Log outLogger ut og stopper mmi, skal ikke brukes av togleder/TXP

2.2 Meny på "øvre bilderamme" (høyre musetast)

MoveAlt+F7 → flytte bilde med mus
SizeAlt+F8 → viser størrelsen av bilde
MinimizeAlt+F9 → ikon
MaximizeAlt+F10 → full størrelse, fyller ut hele skjermen
LowerAlt+F3 → !egger seg bak
CloseAlt+F4 → lukke vinduet

3. Tastatur

De alfanumeriske tegn blir gitt inn ved hjelp av tastene (norsk tastatur med standardiserte ASCII symboler). Tastene CTRL, SHIFT og Alt blir også benyttet sammen musa. For eksempel: «Alt» + midtre musetast, flytter bilde.

Tastene F1 til F12 er programmerbare, og er laget slik:

TN - meny, F1 til F4
F1 = TNI
F2 = TNB
F3 = TNR
F4 = TNF
F12 = Utført
SIA - meny, F5 til F11
F5 = AGT
F6 = AGF
F7 = SS
F8 = NUH
F9 = VXO
F10 = DTV
F11 = HTV
F12 = Uført

4. HovedvinduFigur 4 Hovedvindu - meny

Forklaring på softknappene i hovedmenyen:
JBVRelease og database-versjon
KONF/KOMHvilke servere som er i systemet, med korrekt status. + KOM
Status på datalinjer ut til understasjoner. + KONF
AALAlarmliste for passering av rødlys, lkke for LOP Bergen
ALAlarmliste, strekningsavhengig etter bemyndigelse
ATCAutomatisk tog kontroll, lkke for LOP Bergen
SIKRSikringsanleggsmeldinger/Alarmer
KOMKomunikasjons meldinger
SYSSystemalarmliste
MELDINGERlnnholder følgende lister: ATL/TN, HPR, GSM-R og LOGG
DBODriftsdagbok
RDBRuteplan lkke for LOP Bergen
TGRGrafisk ruteplan lkke for LOP Bergen
DWHDatavarehus lkke for LOP Bergen
AB0Bemyndigelses områder og tilgreps rettigheter
SIAMeny for sikringsanlegg
TNMeny for tognummer
GEOSkjematisk kart over stasjonene
ST1 - ST5Strekningsbilder
Stj.Storskjerm bilde
ARArkiv rekonstruksjon
ARMArkivbehandling
ASPAvspilling, play back (for systemansvarlig)
ABO-Liste for LOP Bergen:
Side 2 i ABO-lista (pil ned)
TPO-FLÅ
GUV-VEM
BRG → Bergen stasjon
VBØHøyttaler, slå av varslingslyd. F.eks. Togankomst
Dynamisk ikon, bruker ca 20 sek. på en runde med urviseren.

Roterende trefarget «hjul» i høyre hjørne av hovedmenyen indikerer at det er kommunikasjon mellom arbeidsplass og CTC-system (aktivt anleggsbilde).
Figur 5 Menyer i «MELDINGER»

«MELDINGER» i hovedmenyen har disse funksjonene:
ATL/TNKritiske alarmer, rutes hit fra systemansvarlig
HPRHendelsesliste
GSMRGSM-R meldinger, for fremtidig bruk
LOGGSporfelt, veksel, og lignende (kun for Bergensbanen)

5. Hjelpemenyer

I alle «rammer» er det en hjelpemeny, som betjenes med hjelp av høyre musetast.

5.1 Meny for bilder

Figur 6 Meny, kjørebilder

Ved å peke på softknappen med musepekeren, vises ledetekst for knappen.

1.Lukke vinduet
2.Områdezooming, ram inn området med midtre knapp og klikk med venstre
3.Jevn zooming, med midtre musetast
4.Jevn forskyvning av bilde, midtre musetast
5.«Strek forskyvning», flytter bilde i strekens retning
6.Navigasjonsvindu
7.Siste bildeframvisning
8.Tilbakestilling til utganqsnivå, fortiden ikke i bruk
9.Zooming opp et nivå, fortiden ikke i bruk
1O.Zooming ned et nivå, fortiden ikke i bruk
11.Zooming ned i små «stepp»
12.Zooming opp i små «stepp»
13.OP- punkter lkke for LOP Bergen
14.Softknapp for å stoppe alarm for passering av rødt lys

5.2 Meny for alarmlister

Ved å peke på softknappen med musepekeren, vises ledetekst for knappen. Nedtonet symbol er ikke aktiv.

Figur 7 Meny for alarmliste

Softknappenes betydning:
1.Bia side ned
2.Bia side opp
3.Kvitter hele siden
4.Kvitter markert linje
5.Sett inn tekst
6.Angre
7.Lukk vindu

5.3 Meny for DBO liste

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Sette inn/slett tekst

Figur 8 Meny for DBO

6. Meny for ABO liste\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Streknings liste \ \ \ \ \ \ Rettigheter liste \ \ \ \ \ \ Meldingsklasser

Figur 9 Meny for ABO

Ved å peke på softknappen med musepekeren, vises ledetekst for knappen. Nedtonet symbol er ikke aktiv.

Softknappenes betydning:
1.Siden foran
2.Siden tilbake
3.Siden til venstre
4.Siden til høyre
5.Endring av behørlighet (hammer)
6.Avbryt løpende dialog
7.Utføre/lagre (hake)
8.Lukk vinduet

6.1 Strekningsfordeling
ABO-liste for LOP Bergen se kapitel 10.1
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Nødbetjenings knapp

Figur 10 Streknigsfordeling

6.2 Bruk av "Streknings- fordeling" i ABO

 1. - Aktiver «Endring av behørighet» (hammer)
 2. - Hak av for ønsket strekning (rød hake) eller frigi egen(e) strekning(er)( blå hake).
 3. - Aktiver «Utfør/lagre» (hake)
 4. - Lukk vinduet

NB! Behørighetsområde flyttes ikke til annen mmi ved utfall. «Nødbetjening» må brukes.

6.3 Nødbetjening (ABO liste)

Brukes kun ved mmi utfall.

 1. - Aktiver «Endring av behørighet» (hammer)
 2. - Aktiver «Nødbetjening»
 3. - Hak av for ønsket strekning
 4. - Aktiver «Utfør/lagre» (hake)
 5. - Lukk vindu

NB! Kun et behørighets område kan flyttes om gangen ved «Nødbetjening»

6.4 ABO liste, Meldingsklasser

Figur 11 Meldingsklasser

7. Menyer

7.1 POPP OPP

Når et objekt aktiviseres vil SIA- eller TN- meny komme opp på den skjermen hvor signalet / TN boks betjenes. Popp opp menyen forsvinner automatisk ved betjening av utført. Lukking av meny kan gjøres på to måter:

 1. - Dobbelklikke oppe i venstre hjørne i menyen
 2. - Bruke softknappen «Avslutt»

Påbegynt betjening av SIA - meny, kan avbrytes ved å aktivere «Avbryt» knappen i SIA- menyen.
Eller ved å aktiver vedkommende objekt en gang til.

TN- meny avbrytes ved å aktivere «avslutt» knappen i menyen.

7 .2 SIA - meny

\ \ \ \ \ \ \ Ledetekst felt \ \ \ \ Ordre «knapper» \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ikon knapp
ATL funksjonen


Utført eller «F12» på tastaturetFigur 12 SIA betjeningsmeny

UTGÅR for togekspetitører: AGT, AGF, AMA, ATL
Gul tekst = Kritisk kommando
STS = Stasjonstyrt til
STF = Til fjernstyrt
STSN = Stasjonssyrt til NØD
AGT = Automatisk gjennomgangstrafikk til, automatisk gjennomgangstrafikk fra
SSS = Alle signaler i stopp
ASS= Avbryt alle signaler i stopp
AMA= Anullere magasin
NUH = Nødutløsing
KVJ = Kvittering jordfeil
ATL = Automatisk togledelse

7.3 TN- menyTNI = Tognummer inn
TNB = Tognummer bytt
TNR = Tognummer slett
TNF = Tognummer flytt
Liste = Lister ut alle tognummer som er i systemet.
Søk = Søke etter et tognummer, kommer opp med possisjoneringen


Figur 13 TN- meny

Sette in et tognummer: Klikk på aktuell TN- boks og menyen kommer opp. Aktiver «TNI» og sett inn tognummer, avslutt med «Utfør» knappen eller Enter og menyen forsvinner.

Det blir ikke «blåmarkering» ved bruk av TN-meny.

7 .4 Avslutting av menyer

Når menyer skal avsluttes aktiveres Avslutt/Avbryt knappen

Figur 14 SIA/TN meny, avslutt

8. Kommunikasjonsstatus

8.1 KONF
Figur 15 KONF CTC Drammen

Clock extern er satellitt klokke som brukes for å synkronisere internklokke modul og systemklokke.

Rød ramme = offline
Grønn ramme = online
Gul ramme = stand by

Ved å aktivere softknappen «KOM», kommer status for datalinjer til understasjoner opp.

Figur 16 KONF, LOP Bergen

9. Signal identitet


Figur 17 Signal ID

Det er signal id på alle signaler, disse skal samsvare med skilt ute.

10. Bruk av LOP Bergen

10.1 LOP BergenDet er installert en «LOP» (a01bb) med MMl- funksjon i Bergen togledersentral.

For å benytte arbeidsplassen må «BRG» være haket av i ABO-listen. BRG står på side 2 i listen.

NB! LOP Bergen aktiverer kun BRG

Figur 18 ABO listefor LOP Bergen

10.2 StasjonsstyrIt Fjernstyrt

Normal drift av Bergen stasjon er ved bruk av LOP Bergen. Stasjonen er da stasjonsstyrt. Når stasjonen er stasjonsstyrt, vii stasjonsnavnet være blått.
Ved bruk av reserveplass må bemyndigelsen for aktuelle områder/strekninger flyttes til den MMI det skal betjenes fra, for eksempel: m12drm (ABO-liste). I tillegg må kommandoen STFN (Nødomkopling til fjernstyrt) benyttes. Når stasjonen er fjernstyrt, vii stasjonsnavnet være hvitt.

Når LOP Bergen skal benyttes igjen (til stasjonsstyrt) gjøres følgende:
LOP Bergen: utfør kommandoen STS - stasjonsnavnet blir grønt
fra m12drm: utfør kommandoen STS - stasjonsnavnet blir blått

Figur 20 meny STS, pa CTC

11. Togveier

11.1 HTV

Hovedtogvei stilles ved at startpunkt og sluttpunkt markers. Deretter aktiver HTV + UTFØR. Kan ikke togveien stilles på grunn av en hindring, blir ikke ordren utført.

HTV kan benyttes fra signal A101 til sluttpunktene S21, S23, S25, S27, S31 og R41
Fra R2, R4, R6, R8, R10 og R30 til S22

HTV kan også bruke via-punkter. Ved innkjør R17 og R37, utkjer R24 og R34.

Figur 21 Utpeking av hovedtogvei

11.2 DTV

Skiftevei stilles ved at startpunkt og sluttpunkt markers. Deretter aktiver DTV + UTFØR.

Lange skifteveier kan stilles på følgende steder:

R3 til R41 og 0031
R10 til 0028, 0030, 0032, 0034,0036, 0038
R17 til 0027
R21 til 0021,0023, 0025,0027, 0037
R23 til 0021, 0023, 0025, 0027
R25 til 0021, 0023, 0025, 0027
R27 til 0021, 0023, 0025, 0027, 0029
R28 til R52
R30 til R52
R31 til 0027
R32 til R52

Figur 22 Utpeking av skiftevei

11.3 Skiftevei låst
Skiftevei Låst

Teksten «Skiftevei låst» kommer opp under stasjonsboksen, når en skiftevei er låst.

Skulle det oppstå en feil i skifteveien, for eksempel en veksel ute av kontroll. Blir den gule skifteveien borte, men meldingen «Skiftevei låst» blir stående.Skiftevei fra R52 til s24, vii ikke vises rødt ved belegg. Det er kun togveien som vises.

Figur 23 skiftevei R52

12. Ordre

12.1 SIS, NUD og NUH

Figur 24 SIS og NUD ordre

NUD: Nødutløs skiftevei: Aktiver NUD + UTFØR. Aktivert med en gang.

SIS: Still enkeltsignal til stopp: Gjelder for hovedtogvei og skiftevei. Betjen sluttpunktet på en togvei. Aktiver SIS + UTFØR. Signal for gjeldene togvei går til stopp.

Figur 25 "NUH" vises i bilde

NUH: Nødutløs hovedtogvei er i sluttpunktet: Aktiver NUH + UTFØR. nødutløsningen pågår i 90 sek. Ved veksel ute av kontroll, vii det være flere utløsningspunkter.

12.2 SSSNår kommandoen SSS blir utført fra LOP Bergen, vii alle signaler i bilde vise rødt.

Blir kommandoen sendt fra CTC, vii i tillegg til alle signalene også «knappen» SSS være rød.

Figur 26 SSS

12.3 Forbikobling av sporfeltNår «knappen» F.SF blir aktivert, skifter den farge til grønn. Denne er aktiv i 20 sek. og innen denne tiden må utkjørstogveien stilles.

ANK stopper ekstern klokke fra Arna.

Figur 27 F .SF og ANK

12.4 Vekselomlegging

Vekselomlegging: Pek på sporveksel. Meny vises med mulige ordre. Aktiver VXO + UTFØR.

Er det en dobbel veksel, ville begge bli markert. Veksel nummeret kommer opp i menyen for den vekselen som ble aktivert.

VXO brukes til vekselomlegging i begge retninger.

Figur 28 VXO: Vekselomlegging.

12.5 Lokalt område.

Ordre LST brukes til å frigi et område for lokalstilling. Ved å betjene en L knapp i detaljbildet, vises det med en stiplet linje området som lokalstilles. lndikeres med blå farge i spor og signaler når ordren er utført.

Ordre LSF brukes til a ta tilbake lokalstilling.

Figur 29 Lokal område 2, Bergen

12.6 Sporsperre

Ved bruk av ordre SST eller SSF (sperring av spor), må det «markeres» på sporet utenfor TN-boksen. Blir det markert i TN-boksen, vii TN- menyen komme opp.

Sperre ved R29 sperrer alle togveier til høyre for veksel 41.

Figur 30 Sporsperre

12.7 NFK

Figur 31 NFK

Det er montert brytere ved arbeidsplassen, som skal aktiveres ved nød-frakopling. Strømløst område synliggjøres på CTC-anlegget, ved at sporene i bildet får en tynnere markering (ikke på LOP Bergen).

Figur 32 Strømløst Bergen

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.