Instruks for omstart av sikringsanlegg på Østfoldbanen østre linje

Togleder må passe på er at når vi sender kommando FRU på et signalobjekt, vennligst vent da til signalet og tilhørende togvei og sluttpunktet(neste signal) er nøytrale før magasinering av eks ny togvei på samme sted skjer igjen.ForfatterTil fjernstyringsinstruksen. Setningen skrives om og forklarer hensikt og bakgrunn for instruksen.

1. Hensikt og omfang

Denne instruksen gjelder når sikringsanlegget har låst seg og det ikke er mulig å løse ut togvei manuelt eller ved kjøring av tog.

Beskriv årsak …..

2. Beskrivelse

Understående punkter må følges for å forsøke å løse situasjonen:

Aktivitet Ansvarlig
Da togveien ikke har vært kjørt på forsøkes det med en FRU – kommando på start punkt Togleder
Hvis togvei da ikke løser ut bør det prøves å løse ut med FRU – kommando på start og sluttpunkt. Togleder
Er det tog i nærheten i fart eller mistet kontakt kan også NUH på startpunkt nyttes. Togleder
Det skal sjekkes om det er tog i TUP-listen som kan blokkere utløsning. Togleder
Deretter meddeles signalvakt ut med en god beskrivelse av problemet samt hva som har vært forsøktTogleder
Togleder og signalvakt bestemmer i fellesskap om det skal utføres omstart av aktivt sikringsanleggsmaskin og bestemmer tidspunkt for dette.Togleder og tekniker signal
Togleder stopper deretter trafikken og alle tog bør om mulig kjøres til plattform på stasjon eller nær et stoppskilt, løs ut alle togveier også under tog. Togleder
Ta også tilbake eventuelle lokalfrigivninger (TSA) for å unngå innkobling av veisikringsanlegg. Togleder
Etter avtale med togleder utføres omstart av aktivt sikringsanleggsmaskin. NB! Alle tog må stå stille og om mulig i FS når dette utføres! Når tog står inne på stasjon eller nær stoppskilt vil igangsetting av trafikk bli enklere dersom alle tog stanser i en oppstartsseksjon for neste stoppskilt.
Togleder
Etter korrekt utført «cold switch» skal togveien være borte så snart standby maskin har overtatt (blitt grønn på LOP). Husk at togleder har en periode med manøversperre etter switch og BRB må bekreftes av togleder på LOP. - Togleder
Utførelse av «cold switch» (se også maniual):
- Logg inn på tekniker terminal for online interlocking maskin (tech / tech)
- Sørg for at arkfane «home» er valgt
- Kontroller at «redundancy status» er «online».

Dersom denne er «standby» har man logget inn på feil interlocking maskin. Trykk på knappen «cold switch».

Dette vil resette trafikkinformasjonen på systemet og sette standby maskin til online. Online maskin vil rebootes.
Tekniker signal
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.