Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
brukerveiledninger:fjernstyringssystem:abb_railmanager_symbolbibliotek [2019/09/13 08:59]
oyvind.bottilsrud@banenor.no Fjernet punkt 5 under 1.7 linjeblokk
brukerveiledninger:fjernstyringssystem:abb_railmanager_symbolbibliotek [2019/10/16 12:33] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 85: Linje 85:
 | 1  | {{:​brukerveiledninger:​fjernstyringssystem:​railmanager:​linjeblokk_noytral.jpg?​120|Linjweblokk nøytral}} ​                                                                   | Linjeblokk nøytral. ​                                                                                                                                              | | 1  | {{:​brukerveiledninger:​fjernstyringssystem:​railmanager:​linjeblokk_noytral.jpg?​120|Linjweblokk nøytral}} ​                                                                   | Linjeblokk nøytral. ​                                                                                                                                              |
 | 2  | {{:​brukerveiledninger:​fjernstyringssystem:​railmanager:​linjeblokk_innstilt_fra_stasjon.jpg?​120|Linjeblokk innstilt fra stasjon}} ​                                          | Linjeblokk innstilt fra stasjon på alle strekninger unntatt Rørosbanen. Blokksporfelt fritt                                                                       | | 2  | {{:​brukerveiledninger:​fjernstyringssystem:​railmanager:​linjeblokk_innstilt_fra_stasjon.jpg?​120|Linjeblokk innstilt fra stasjon}} ​                                          | Linjeblokk innstilt fra stasjon på alle strekninger unntatt Rørosbanen. Blokksporfelt fritt                                                                       |
-| 3  | {{:​brukerveiledninger:​fjernstyringssystem:​railmanager:​linjeblokk_innstilt_fra_stasjon_pa_rorosbanen.jpg?​120|Linjeblokk innstilt fra stasjon}}. ​                           | Linjeblokk innstilt fra stasjon på Rørosbanen.\\ Blokksporfelt fritt. ​                                                                                            |+| 3  | {{:​brukerveiledninger:​fjernstyringssystem:​railmanager:​linjeblokk_innstilt_fra_stasjon_pa_rorosbanen.jpg?​120|Linjeblokk innstilt fra stasjon}}. ​                           | Linjeblokk innstilt fra stasjon på Rørosbanen. \\ Passasjekontroll iverksatt. \\ Blokksporfelt fritt. ​                                                                                            |
 | 4  | {{:​brukerveiledninger:​fjernstyringssystem:​railmanager:​linjeblokk_passasjekontroll_iverksatt.jpg?​120|Passasjekntroll iverksatt}} ​                                          | Linjeblokk innstilt fra stasjon på alle strekninger unntatt Rørosbanen.\\ Passasjekontroll iverksatt.\\ Blokksporfelt fritt. ​                                     | | 4  | {{:​brukerveiledninger:​fjernstyringssystem:​railmanager:​linjeblokk_passasjekontroll_iverksatt.jpg?​120|Passasjekntroll iverksatt}} ​                                          | Linjeblokk innstilt fra stasjon på alle strekninger unntatt Rørosbanen.\\ Passasjekontroll iverksatt.\\ Blokksporfelt fritt. ​                                     |
 | 5  | {{:​brukerveiledninger:​fjernstyringssystem:​railmanager:​linjeblokk_blokkfelt_fritt.jpg?​120|Blokksporfelt fritt}} ​                                                           | Linjeblokk innstilt mot stasjon på alle strekninger unntatt Rørosbanen.\\ Blokksporfelt fritt.\\ Linjeblokk er gul når blokk frigiver på nabostasjonen er aktiv. ​ | | 5  | {{:​brukerveiledninger:​fjernstyringssystem:​railmanager:​linjeblokk_blokkfelt_fritt.jpg?​120|Blokksporfelt fritt}} ​                                                           | Linjeblokk innstilt mot stasjon på alle strekninger unntatt Rørosbanen.\\ Blokksporfelt fritt.\\ Linjeblokk er gul når blokk frigiver på nabostasjonen er aktiv. ​ |