Symboler

1.1 Sporfelter

1SporfeltSporfelt fritt
Togvei ikke forriglet
Ikke frigitt for lokal skifting
2Sporfelt belagtSporfelt belagt
3Område frigitt for lokal skifting Sporfelt fritt
Område frigitt for lokal skifting
4Togvei forrigletSporfelt fritt
Togvei forriglet
5Skiftevei forrigletSporfelt fritt
Skiftevei forriglet
6Sporfelt sperretSporfelt sperret.
På Rørosbanen er sperrepinne hvit dersom sporfelt er sperret i sentral og ikke i understasjonen eller sporfelt er sperret i understasjon og ikke i sentral
7VarslingsfeltVarselfelt (ankomstvarsling)
Hvitt felt blinker svart/gult med 1 Hz
8Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkeringKommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering

1.2 Sporveksel

1Sporveksel i plussSporveksel i pluss
Sporfelt fritt
Togvei ikke forriglet
Ikke frigitt for lokal skifting
2Sporveksel i minusSporveksel i minus
Sporfelt fritt
Togvei ikke forriglet
Ikke frigitt for lokal skifting
3Sporveksel under omleggingSporveksel under omlegging
Ikke frigitt for lokal skifting
4Sporveksel ute av kontrollSporveksel ute av kontroll
Ikke kvittet: Sporveksel blinker svart / hvitt
Kvittert: Sporveksel er fast hvit
5Sporveksel i pluss togvei forrigletSporveksel i pluss
Togvei forriglet
Sporfelt fritt
6Sporveksel i minus togvei forrigletSporveksel i minus
Togvei forriglet
Sporfelt fritt
7Sporveksel ute av kontroll togvei forriglet til rettsporSporveksel ute av kontroll
Togvei var forriglet til rettspor når sporveksel gikk ut av kontroll
Ikke kvittet: Sporveksel blinker svart/hvitt
Kvittert: Sporveksel er fast hvit
8Sporveksel ute av kontroll togvei forriglet til avvikssporSporveksel ute av kontroll
Togvei var forriglet til avvikspor når sporveksel gikk ut av kontroll
Ikke kvittet: Sporveksel blinker svart / hvitt\\Kvittert: Sporveksel er fast hvit
9Togvei forriglet etter at sporveksel var ute av kontrollSporveksel ute av kontroll
Togvei ble forriglet etter at sporveksel var ute av kontroll.
Ikke kvittet: Sporveksel blinker svart/hvitt
Kvittert: Sporveksel er fast hvit
10Sporveksel i pluss sporfelt belagtSporveksel i pluss
Sporfelt belagt
Svart felt er blått ved lokal
11Sporveksel ikke i pluss eller minus sporfelt belagtSporveksel ikke i pluss
Sporveksel ikke i minus
Sporfelt belagt
12Sporveksel i minus sporfelt belagtSporveksel i minus
Sporfelt belagt
Svart felt er blått ved lokal
13Frigitt for lokal skifting, sporveksel i plussSporveksel i pluss
Sporfelt fritt
Område frigitt for lokal skifting
14Sporveksel ikke i pluss eller minus, frigitt for lokal skiftingSporveksel ikke i pluss
Sporveksel ikke i minus
Sporfelt fritt
Område frigitt for lokal skifting
15Sporveksel i minus, frigitt for lokal skiftingSporveksel i minus
Sporfelt fritt
Område frigitt for lokal skifting
16Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkeringKommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering

1.3 Hovedsignal

1  Signal viser stopp Signal viser stopp
Togvei ikke forriglet
2 Signal viser stopp, togvei etter signalet er forriglet Signal viser stopp
Togvei etter signalet forriglet
3 Signal viser stopp, togvei før signalet er forriglet Signal viser stopp
Togvei før signalet forriglet
4 Togveien forriglet signalet viser stopp Signal viser stopp
Togvei før og etter signalet forriglet
5 Signalet viser kjør togvei etter signalet forriglet Signal viser kjør
Togvei etter signalet forriglet
6 Signal stopp aktivert Signalstopp aktivert
7 Signal er startpunkt for magasinert togvei Signal er startpunkt i en magasinert togvei.
Grønt felt blinker grønt/hvitt med 1 Hz.
8 Signal er sluttpunkt for en magasinert togvei Signal er sluttpunkt i en magasinert togvei.
Rødt felt blinker rødt / hvitt med 1 Hz.
9 ATL aktivert ATL aktivert.
10 Atl aktivert togvei ikke stilt pga. langsiktig hindring ATL aktivert og togvei ikke stilt pga langsiktig hindring.
11 Akustisk alarm utkoblet for et tog Akustisk alarm utkoblet for et tog.
12 Akustisk alarm utkoblet flere tog Akustisk alarm utkoblet for flere tog.
13 Feil på signal Feil på signal.
Ikke kvittert: Signalet blinker svart / hvitt.
Kvittert: Signalet er fast hvitt.
14 Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering

1.4 Dvergsignal

1 Signal viser skifting forbud Signal viser skifting forbudt.
Togvei ikke forriglet.
Skiftevei ikke forriglet.
2 Signal viser skifting forbudt skiftevei etter signal er forriglet Signal viser skifting forbudt.
Skiftevei etter signalet forriglet.
3 Signalet viser skifting forbudt, skiftevei forriglet før signalet Signal viser skifting forbudt.
Skiftevei før signalet forriglet.
Svart felt vil være rødt dersom feltet er belagt.
4 Varsom skifting tillatt, skiftevei etter signalet forriglet Signal viser varsom skifting tillatt.
Skiftevei etter signalet forriglet.
5 Signalet viser skifting tillatt, skiftevei forriglet etter signalet Signal viser skifting tillatt.
Skiftevei etter signalet forriglet.
6 Signal viser skifting tillatt, togvei forriglet Signal viser skifting tillatt.
Togvei før og etter signalet forriglet.
7 Signal er startpunkt i magasinert skiftevei Signal er startpunkt i magasinert skiftevei.
Grønt felt blinker grønt/hvitt med 1 Hz.
8 Signal er sluttpunkt i magasinert skiftevei Signal er sluttpunkt i magasinert skiftevei.
Rødt felt blinker grønt/hvitt med 1 Hz.
9 Feil på signalet Feil på signal.
Ikke kvittert: Signalet blinker svart / hvitt.
Kvittert: Signalet er fast hvitt.
10 Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering

1.5 Kombinert signal

1 Ko,binert signal viser stopp Hovedsignal viser stopp.
Dvergsignal viser skifting forbudt.
Togvei ikke forriglet.
2 Kombinert signal viser stopp Hovedsignal viser stopp.
Dvergsignal viser skifting forbudt.
Togvei etter signalet forriglet.
3 Kombinert signal viser kjør Hovedsignal viser kjør.
Dvergsignal viser skifting tillatt.
Togvei etter signalet forriglet.
4 Hovedsignal viser stopp, dvergsignal viser skifting forbud, skifteveien er forriglet Hovedsignal viser stopp.
Dvergsignal viser skifting forbudt.
Skiftevei etter signalet forriglet.
5 Hovedsignal viser stopp, dvergsignal viser skifting forbud, skifteveien er forriglet Hovedsignal viser stopp.
Dvergsignal viser skifting forbudt.
Skiftevei før signalet forriglet.
6 Hovedsignal viser stopp, dvergsignal viser skifting forbud, skifteveien er forriglet Hovedsignal viser stopp.
Dvergsignal viser skifting forbudt.
Skiftevei før og etter signalet forriglet.
7 Hovedsignal viser stopp, dvergsignal viser skifting tillatt skiftevei forriglet Hovedsignal viser stopp.
Dvergsignal viser skifting tillatt (90°).
Skiftevei før og etter signalet forriglet.
8 Hoversignal viser stopp, dvergsignal viser varsom skifting tillatt, dvergtogvei er forriglet Hovedsignal viser stopp.
Dvergsignal viser forsiktig skifting tillatt (45°).
Skiftevei før og etter signalet forriglet.
9 Signal er startpunkt i magasinert togvei Signal er startpunkt i magasinert togvei/skiftevei
eller magasinert skiftevei.
Grønt felt blinker grønt/hvitt med 1 Hz.
10 Signal er sluttpunkt i magasinert togvei/skiftevei Signal er sluttpunkt i magasinert togvei
eller magasinert skiftevei.
Rødt felt blinker grønt/hvitt med 1 Hz.
11 Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering

1.6 Fiktivt endepunkt

1 Normal status Normal status.
2 Signal er sluttpunkt i en magasinert togvei/skiftevei Signal er sluttpunkt i en magasinert togvei
eller magasinert skiftevei.
3 Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering.

1.7 Linjeblokk

1 Linjweblokk nøytral Linjeblokk nøytral.
2 Linjeblokk innstilt fra stasjon Linjeblokk innstilt fra stasjon på alle strekninger unntatt Rørosbanen. Blokksporfelt fritt
3 Linjeblokk innstilt fra stasjon. Linjeblokk innstilt fra stasjon på Rørosbanen.
Passasjekontroll iverksatt.
Blokksporfelt fritt.
4 Passasjekntroll iverksatt Linjeblokk innstilt fra stasjon på alle strekninger unntatt Rørosbanen.
Passasjekontroll iverksatt.
Blokksporfelt fritt.
5 Blokksporfelt fritt Linjeblokk innstilt mot stasjon på alle strekninger unntatt Rørosbanen.
Blokksporfelt fritt.
Linjeblokk er gul når blokk frigiver på nabostasjonen er aktiv.
6 Blokksporfelt fritt Linjeblokk innstilt mot stasjon på Rørosbanen.
Blokksporfelt fritt.\\Linjeblokk er gul når blokk frigiver på nabostasjonen er aktiv.
7 Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering

1.8 Varselfelt på Rørosbanen

1Varselfelt AVarselfelt A aktivert. Indikeres bare i detaljbildet.
Hvis detaljbildet er synlig gis i tillegg et lydsignal på operatørplassen.
2Varselfelt BVarselfelt B aktivert. Indikeres bare i detaljbildet.
Hvis detaljbildet er synlig gis i tillegg et lydsignal på operatørplassen.

1.9 Sidespor

1 Ikke frigitt Ikke frigitt.
Ikke ute av kontroll.
Blokksporfelt fritt.
2 Ikke frigitt blokkfeltet belagt Ikke frigitt.
Ikke ute av kontroll.
Blokksporfelt belagt.
3 Frigitt i kontroll, blokksporfelt fritt Frigitt og i kontroll.
Blokksporfelt fritt.
4 Frigitt i kontroll, blokksporfelt belagt Frigitt og i kontroll.
Blokksporfelt belagt.
5 Frigitt og ute av kontroll, blokksporfelt fritt Frigitt og ute av kontroll.
Blokksporfelt fritt.
6 Frigitt ute av kontroll, blokksporfelt belagt Frigitt og ute av kontroll.
Blokksporfelt belagt.
7 Frigitt og ute av kontroll, blokksporfelt fritt Ute av kontroll og ikke frigitt.
Blokksporfelt fritt.
Ikke kvittert: Sidespor blinker rødt / hvitt.
Kvittert: Sidespor er fast rødt.
8 Frigitt ute av kontroll, blokksporfelt belagt Ute av kontroll og ikke frigitt.
Blokksporfelt belagt.
Ikke kvittert: Sidespor blinker rødt / hvitt.
Kvittert: Sidespor er fast rødt.
9 Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering.

1.10 Tognummer

1 Tog er i rute Tog er i rute.
2 tog_er_etter_rute.jpg Tog er etter rute.
3 Tog har ikke ruteplan Tog har ikke ruteplan.
4 tog_har_passert_signal_som_ikke_viste_kjor.jpg Tog har passert signal som ikke viste kjør.
Tognummeret må slettes av togleder.
5 tognummer_der_sporfelt_er_fritt.jpg Tognummer der sporfelt er fritt.

1.11 Rasvarsling

1 Rasvarsling aktivert Rasvarsling aktivert.
Sporfelt fritt.
Ikke kvittert: Trekant blinker rød/hvitt.
Kvittert: Trekant er fast rød.
2 Rasvarsling ikke aktivert Rasvarsling ikke aktivert.
Sporfelt fritt.
3 Rasvarsling aktivert og sporfelt belagt Rasvarsling aktivert.
Sporfelt belagt.

1.12 Veisikringsanlegg

1 Veisikringsanlegg ikke sperret Veisikringsanlegg ikke sperret.
Sporfelt fritt.
2 Veisikringsanlegg sperret Veisikringsanlegg sperret.
Sporfelt fritt.
3 Veisikringsanlegg ikke sperret, sporfelt belagt Veisikringsanlegg ikke sperret.
Sporfelt belagt.
4 Veisikringsanlegg sperret, sporfelt belagt Veisikringsanlegg sperret.
Sporfelt belagt.
5 Veisikringsanlegg må sperres før kjring av tog på ordre Veisikringsanlegg må sperres før kjøring av tog på ordre.
Pil angir retning på tog som veisikringsanlegg må sperres for.
6 Veisikringsanlegg sperret mer enn 5 min. Veisikringsanlegg sperret mer enn 5 min.
Ikke kvittert: Signalet blinker rødt / hvitt.
Kvittert: Signalet er fast rødt.
7 Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering.

1.13 S-lås

1 S-lås S-lås.
Statisk symbol vises riktig plassert i bildet.

1.14 Sveiv

1 Sveiv i kontroll Sveiv i kontroll.
2 Sveiv ute av kontroll Sveiv ute av kontroll.
Feilhendelse ikke kvittert.
Symbol blinker rød/hvit.
Bakgrunn blinker hvit/rød.
3 Sveiv ute av kontroll feilhendelse kvittert Sveiv ute av kontroll.
Feilhendelse kvittert.
4 Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering

1.15 Høyt skiftesignal

1 Skifting forbudt Skiftesignal viser skifting forbudt.
2 Skifting tillatt Skiftesignal viser skifting tillatt.

1.16 Hjulslag/varmegang

1 Hjulslagvarsling aktivert Hjulslagvarsling/varmegangvarsling aktivert.
Sporfelt fritt.
Ikke kvittert: Sirkel blinker rød/hvitt.
Kvittert: Sirkel er fast rød.
2 Hjulsalgvarsling ikke aktivert Hjulslagvarsling/varmegangvarsling ikke aktivert.
Sporfelt fritt.
3 Hjulslagvarsling aktivert sporfelt belagt Hjulslagvarsling/varmegangvarsling aktivert.
Sporfelt belagt.

1.17 Bruer

1 Bru i posisjon nede Bru i posisjon nede. Normal stilling.
2 Bru ikke i posisjon opp eller nede Bru ikke i posisjon nede.
Bru ikke i posisjon oppe.
3 Bru i posisjon oppe Bru i posisjon oppe.
4 Bru ikke i kontroll Bru ikke i kontroll.
Ikke kvittert: Symbol blinker svart/hvitt.
Kvittert: Symbol er fast hvitt.
5 Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering Kommunikasjonsfeil eller indikeringsblokkering.

1.18 Stasjonsnavn

1 Stasjon er fjernstyrt Stasjon er fjernstyrt.
Forkortelse (FÅV) vises ikke på storskjerm.
2 Stasjonen er stasjonsstyrt Stasjon er stasjonsstyrt.
Forkortelse (FÅV) vises ikke på storskjerm.
3 Alarm aktivert Alarm aktivert.
Ikke kvittert: Blink Rød/hvit
Kvittert: Fast rød.
Forkortelse (FÅV) vises ikke på storskjerm.
4 Feilhendelse ikke kvittert Feilhendelse som ikke er kvittert finnes på stasjonen.
Tekst blinker rød/hvit.
Bakgrunn blinker hvit/rød.
Forkortelse (FÅV) vises ikke på storskjerm.
5 Kvittert feilhendelse Feilhendelse som er kvittert finnes på stasjonen.
Forkortelse (FÅV) vises ikke på storskjerm.

1.19 Indikeringer i oversiktsbildet

1Tomtebelysning påTomtebelysning på.
2Tidsutløsning aktivertTidsutløsning aktivert.
3Sporvekselvarme påSporvekselvarme på.
4Feil på sporvekselvarmeFeil på sporvekselvarme.
Ikke kvittert: Stasjonsnummer blinker rødt/hvitt.
Bakgrunn på stasjonsnummer blinker hvitt/rødt.
V er fast rød.
5Feil på sporvekselvarme kvittertFeil på sporvekselvarme.
Kvittert: Stasjonsnummer er fast rødt.
V er fast rød.
6Togvei magasinertTogvei magasinert.
7Gjennomgangsdrift magasinertGjennomgangsdrift magasinert.
8Gjennomgangsdrift aktivertGjennomgangsdrift aktivert.
9Ett signal i ATL modusEtt signal er i ATL-modus.
Dersom togvei ikke blir stilt av ATL pga langsiktig hindring, blinker lilla trekant i start og sluttpunkt på aktuell togvei.
10Alle signaler i ATL modusAlle signaler er i ATL-modus.
Dersom togvei ikke blir stilt av ATL pga langsiktig hindring, blinker lilla trekant i start og sluttpunkt på aktuell togvei.
11Planovergangsautomat er aktivPlanovergangsautomat er aktiv.
Gjelder bare Rørosbanen.
12IndikeringsblokkeringIndikeringsblokkering.
Fast hvit tekst på rød bakgrunn.
13Kommunikasjonsfeil ikke kvittertKommunikasjonsfeil. Ikke kvittert.
Stasjonsnummer blinker rødt/hvitt.
Bakgrunn på stasjonsnummer blinker hvitt/rødt.
14Kommunikasjonsfeil kvittertKommunikasjonsfeil. kvittert.
Stasjonsnummer er fast rødt.
15Stasjonen er stasjonsstyrtStasjonen er stasjonsstyrt.
16Frigitt for lokal skiftingFrigitt for lokal skifting.
Stasjonen er fjernstyrt.
17Frigitt for lokal skiftingFrigitt for lokal skifting på ene siden av stasjonen.
Stasjonen er stasjonsstyrt.
18Frigitt for lokal skiftingFrigitt for lokal skifting på andre siden av stasjonen.
Stasjonen er stasjonsstyrt.

1.20 Roterende ikon

1 Ikonet er plassert i øverste høyre hjørne på alle skjermer på alle operatørplasser.
Det roterer med en omdreining på 10 sekunder når CPU styrer, alt program går og operatørplassen kommuniserer med CPU.

2. Bilder ved kjøring av tog. Oversiktsbilde, en stasjon

2.1 Tog kjører inn til rettspor

1Tog på blokkstrekning LTog på blokkstrekning L.
Linjeblokk innstilt mot stasjonen.
Ingen togveier forriglet.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
2Tog på blokkstrekning LTog på blokkstrekning L.
Linjeblokk innstilt mot stasjonen.
Innkjørtogvei forriglet.
Innkjørsignal og utkjørsignal viser stopp.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
3Innkjørtogvei forrigletTog på blokkstrekning L.
Linjeblokk innstilt mot stasjonen.
Innkjørtogvei forriglet.
Innkjørsignal viser kjør.
Utkjørsignal viser stopp.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
4Innkjørtogvei forrigletTog på blokkstrekning L og sporfelt B
Linjeblokk innstilt mot stasjonen.
Innkjørtogvei forriglet.
Innkjørsignal og utkjørsignal viser stopp.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
5Innkjørtogvei forrigletTog på sporfelt B og sporfelt X.
Linjeblokk innstilt mot stasjonen.
Innkjørtogvei forriglet.
Innkjørsignal og utkjørsignal viser stopp.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
6Innkjørtogvei forrigletTog på sporfelt X.
Linjeblokk innstilt mot stasjonen.
Innkjørtogvei forriglet.
Innkjørsignal og utkjørsignal viser stopp.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
7Linjeblokk utløstTog på sporfelt X.
Linjeblokk utløst.
Innkjørtogvei forriglet.
Innkjørsignal og utkjørsignal viser stopp.
8Innkjørtogvei utløstTog på sporfelt X.
Innkjørtogvei utløst.
Innkjørsignal og utkjørsignal viser stopp.

2.2 Tog kjører inn til avvikspor

1Ingen togveier forrigletTog på blokkstrekning L.
Linjeblokk innstilt mot stasjonen.
Ingen togveier forriglet.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
2Innkjørtogvei forriglet i avvikTog på blokkstrekning L.
Linjeblokk innstilt mot stasjonen.
Innkjørtogvei forriglet.
Innkjørsignal og utkjørsignal viser stopp.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
3Innkjørtogvei forriglet i avvikTog på blokkstrekning L.
Linjeblokk innstilt mot stasjonen.
Innkjørtogvei forriglet.
Innkjørsignal viser kjør.
Utkjørsignal viser stopp.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
4Linjeblokk forriglet i avvikTog på blokkstrekning L og sporfelt B
Linjeblokk innstilt mot stasjonen.
Innkjørtogvei forriglet
Innkjørsignal og utkjørsignal viser stopp
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
5Innkjørtogvei forrigletTog på sporfelt B og sporfelt Y.
Linjeblokk innstilt mot stasjonen.
Innkjørtogvei forriglet.
Innkjørsignal og utkjørsignal viser stopp.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
6Innkjørtogvei forrigletTog på sporfelt Y.
Linjeblokk innstilt mot stasjonen.
Innkjørtogvei forriglet.
Innkjørsignal og utkjørsignal viser stopp.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
7Linjeblokk utløstTog på sporfelt Y.
Linjeblokk utløst.
Innkjørtogvei forriglet.
Innkjørsignal og utkjørsignal viser stopp.
8Innkjørtogvei utløstTog på sporfelt Y.
Innkjørtogvei utløst.
Innkjørsignal og utkjørsignal viser stopp.

2.3 Tog kjører ut fra avvikspor

1Utkjørtogvei forrigletTog på sporfelt Y.
Toget har kommet inn fra høyre.
Linjeblokk innstilt fra stasjonen.
Utkjørtogveier forriglet.
Utkjørsignal viser stopp.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
2Utkjørtogvei forrigletTog på sporfelt Y.
Toget har kommet inn fra høyre.
Linjeblokk innstilt fra stasjonen.
Utkjørtogveier forriglet.
Utkjørsignal viser kjør.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
3Utkjørtogvei forrigletTog på sporfelt Y og sporfelt A.
Toget har kommet inn fra høyre.
Linjeblokk innstilt fra stasjonen.
Utkjørtogveier forriglet.
Utkjørsignal viser stopp.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
4Utkjørtogvei forrigletTog på sporfelt A og blokkstrekning M.
Linjeblokk innstilt fra stasjonen.\\Utkjørtogveier forriglet.
Utkjørsignal viser stopp.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
5Utkjørtogveier utløstTog på blokkstrekning M.
Linjeblokk innstilt fra stasjonen.
Utkjørtogveier utløst.
Utkjørsignal viser stopp.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.

2.4 Tog kjører gjennom i rettspor

1Gjennomkjøring i rettsporTog på blokkstrekning L.
Linjeblokk innstilt mot stasjonen.
Ingen togveier forriglet.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
2Gjennomkjøring i rettsporTog på blokkstrekning L.
Linjeblokk innstilt mot stasjonen.
Innkjørtogvei forriglet.
Innkjørsignal viser stopp. Utkjørsignal viser stopp.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
3Gjennomkjøring i rettsporTog på blokkstrekning L.
Linjeblokk innstilt mot stasjonen.
Linjeblokk innstilt fra stasjonen.
Innkjørtogvei forriglet.
Innkjørsignal viser kjør.
Utkjørsignal viser kjør.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
4Gjennomkjøring i rettsporTog på blokkstrekning L og sporfelt B.
Linjeblokk innstilt mot stasjonen.
Linjeblokk innstilt fra stasjonen.
Innkjørtogvei forriglet.
Utkjørtogvei forriglet.
Innkjørsignal viser stopp.
Utkjørsignal viser kjør.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
5Gjennomkjøring i rettsporTog på sporfelt B og sporfelt X.
Linjeblokk innstilt mot stasjonen.
Linjeblokk innstilt fra stasjonen.
Innkjørtogvei forriglet.
Utkjørtogvei forriglet.
Innkjørsignal viser stopp.
Utkjørsignal viser kjør.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
6Gjennomkjøring i rettsporTog på sporfelt X.
Linjeblokk inn utløst.
Linjeblokk innstilt fra stasjonen.
Innkjørtogvei forriglet
Innkjørsignal viser stopp.
Utkjørsignal viser kjør.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
7 Gjennomkjøring i rettsporTog på sporfelt X.
Linjeblokk innstilt fra stasjonen.
Innkjørtogvei utløst
Utkjørtogvei forriglet.
Innkjørsignal viser stopp.
Utkjørsignal viser kjør.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
8Gjennomkjøring i rettsporTog på sporfelt X og sporfelt A.
Linjeblokk innstilt fra stasjonen.
Utkjørtogvei forriglet.
Utkjørsignal viser stopp.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
9Gjennomkjøring i rettsorTog på sporfelt A og blokkstrekning M.
Linjeblokk innstilt fra stasjonen.
Utkjørtogvei forriglet.
Utkjørsignal viser stopp.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
10Gjennomkjøring i rettsporTog på blokkstrekning M.
Linjeblokk innstilt fra stasjonen.
Utkjørtogvei forriglet.
Utkjørsignal viser stopp.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
11Gjennomkjørng i rettsporTog på blokkstrekning M.
Linjeblokk innstilt fra stasjonen.
Utkjørtogvei utløst.
Utkjørsignal viser stopp.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.

2.5 Magasinering

1MagasineringTog på blokkstrekning på begge sider.
Linjeblokk på begge sider innstilt mot stasjonen.
Innkjør B-O forriglet.
Innkjør A-L magasinert.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
2MagasineringTog på blokkstrekning på begge sider.
Linjeblokk på begge sider innstilt mot stasjonen.
Innkjør B-O forriglet.
Innkjør A-L magasinert.
Utkjør L magasinert.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.
3MagasineringTog på blokkstrekning på begge sider.
Linjeblokk på begge sider innstilt mot stasjonen.
Innkjør B-O forriglet.
Innkjør A-L magasinert.
Utkjør L magasinert.
Utkjør O magasinert.
På Rørosbanen er blokkpiler blå.

3. Menyer i skjermstyring

Generelt: Det er ikke mulig å trykke på en knapp der teksten er dimmet ned.

1Sporveksel +Ordrepanelet for en sporveksel får man opp ved å trykke på ønsket sporveksel.
Sporvekselen ligger til +. Det sees ved at teksten på venstre knapp er dimmet ned.
Det er mulig å kjøre sporvekselen til -, og gi ordre om sporvekselomlegging (VXO).
2Sporveksel -Sporvekselen ligger til -. Det sees ved at teksten på den midtre knappen er dimmet ned.
Det er mulig å kjøre sporvekselen til +, og gi ordre om sporvekselomlegging.
3SSTOrdrepanelet for et sporfelt får man opp ved å trykke på ønsket sporfelt. Sporfeltet er i normalposisjon.
Sporfeltet kan sperres med å gi ordre ”SST”
”SST” er eneste ordre som det er tillatt å gi når sporfeltet er i denne tilstanden.
4SSFSporfeltet er sperret.
Sporfeltet kan frigis med å gi ordre ”SSF”
”SSF” er eneste ordre som det er tillatt å gi når sporfeltet er i denne tilstanden.
5KTPOrdrepanelet for et blokkfelt får man opp ved å trykke på ønsket blokkfelt.
Her kan ordre sendes uavhengig om feltet er sperret eller ikke. I tillegg til ordrene for sperring, kan man herfra gi ordre ”KTP”.
6KEF/KFFOrdrepanel for et hovedsignal som er valgt som startpunkt.
Her har man tilgang til å koble ut akustisk alarm for en eller flere togpasseringer ved å gi ordre ”KEF” eller ”KFF”.
Er akustisk alarm utkoblet for en togpassering, vil det ikke være mulig å koble ut alarmen for flere togpasseringer samtidig og vise versa.
Det er ellers mulig å gi ordre for å aktivere ATL for dette hovedsignalet.
7KFTOrdrepanel for et hovedsignal som er valgt som startpunkt.
Her indikeres at akustisk alarm er utkoblet for flere togpasseringer. Det sees ved at det står ”KFT” på den andre knappen.
8ATLOrdrepanel for et hovedsignal valgt som startpunkt.
Her indikeres at akustisk alarm er utkoblet for en togpassering.
ATL er aktivert for dette signalet. Det vises ved at knappen ”ATL På” ikke er tilgjengelig, men ”ATL Av” er tilgjengelig.
9HTVOrdrepanel for et hovedsignal valgt som sluttpunkt i en mulig togvei.
Her har man to valgmuligheter. Det første er å stille togvei fra startpunktet som er valgt og til sluttpunktet som er valgt. Dette gjøres ved å trykke på ”HTV”.
Den andre muligheten er å trykke på ”KRYSS” som da stiller innkjør i den togveien som det er valgt start - og sluttpunkt for, og deretter magasinerer krysning av motsatt innkjørtogvei og utkjørtogveier.
10SSSOrdrepanelet for fellesfunksjoner på stasjonen. Dette kommer opp når man klikker på stasjonsnavnet.
Knapper er tilgjengelig avhengig av tilbakemelding fra anlegget.
Knappene som er tilordnet ordre som både må aktiveres og deaktiveres, vil få endret tekst avhengig av tilbakemelding fra anlegget, f.eks vil VVT endres til VVF når vekselvarme er på.
Det kan være flere eller færre knapper i meny avhengig av stasjonstype.
11VeisikringsanleggOrdrepanelet for veisikringsanlegg.
12SidesporOrdrepanelet for sidespor.
13Tognummer Ordrepanel for tognummer.
Det finnes ikke tognummer på feltet fra før.
Knapper blir tilgjengelige avhengig av status.
Knappene ”Bytt”, ”Kom”, ”Fra”, ”Slett”, ”Ruteplan” og ”ATL” er tilgjengelig dersom det er et tognummer på feltet.
Knappen ”Til” er tilgjengelig dersom man har valgt å flytte et tognummer fra et felt.
14DagkodeOrdrepanel for tognummer
Tognummer finnes på feltet.

4. Detaljbildet

Detaljbildet for en stasjon kommer opp i et vindu ved å klikke på stasjonsnummeret i oversiktsbildet med musa eller å slå ordre xx35 på ordretastaturet.

For å fjerne bildet klikker man enten på stasjonsnavnet en gang til eller slår ordre xx35 på ordretastaturet. Vinduet kan også fjernes ved å klikke i krysset i øverste høyre hjørnet med musa.

Når vinduet tas opp, vises signalnummer, se kapittel 4.1 bilde 1.

Status på alle symboler vises likt på detaljbildet som på oversiktsbildet. Dette gjelder alle symboler som er beskrevet i kapittel 1, Symboler.

Knappene nederst i bildet gir muligheter for å vise annen informasjon, når man klikker på en knapp, blir denne aktiv, og den som tidligere var aktiv, blir deaktivert.

Nederst i høyre hjørnet vises de 4 siste ordrene som er sendt til stasjonen, siste ordre øverst.

Nederst i venstre hjørnet vises en trekant som benyttes til å hente opp liste med hendelser og alarmer på denne stasjonen.

4.1 Informasjon som vises på kommando

1Detaljbilde med signalnummerDetaljbildet med signalnummer synlig.
Denne informasjonen er synlig når detaljbildet av stasjonen hentes opp.
2Detaljbilde med sporvekselnummerDetaljbildet med sporvekselnummer synlig.
3Detaljbilde med S-lås og sveivDetaljbildet med sporvekselnummer, sveiv og S-låser synlig.
4Detaljbilde med sporfeltnummerDetaljbildet med sporfeltnummer synlig.
5Detaljbilde med sporfeltnummerDetaljbildet med sporfeltnummer synlig.
6Detaljbilde med PLODetaljbildet med opplysninger om PLO synlig.
7Detaljbilde med PLODetaljbildet med opplysninger om PLO synlig.
8Detaljbilde med sporlengder Detaljbildet med sporlengder synlig.
9Detaljbilde med sporlengdeDetaljbildet med sporlengder synlig.
10Detaljbilde med telefonnummerDetaljbildet med telefoner synlig.
11Detaljbilde med telefonnummerDetaljbildet med telefoner synlig.

4.2 Visning av alarmer og feilhendelser i detaljbilde

Alle indikeringer som er beskrevet i kapittel 1, Symboler, vises på samme måte på oversiktsbildet og på detaljbildene av stasjonene. I tillegg finnes noen feilhendelser som vises som tekst i detaljbildene, f.eks Jordfeil, Reservestrøm innkoblet osv. Disse tekstene vises på alarmraden og alarmlista på den operatørplass som har operatørbemyndigelse på den aktuelle stasjon i tillegg til at de vises i hendelslista på hver enkelt stasjon.

Nederst i venstre hjørnet vises en trekant som benyttes til å hente opp liste med hendelser og alarmer på denne stasjonen.

1Detaljbilde sporveksel ute av kontrollDetaljbilde med feilhendelse ”Sporveksel ute av kontroll”.
Ikke kvittert: Sporveksel blinker svart/hvit, stasjonsnavn blinker rød/hvit og bakgrunn på stasjonsnavn blinker hvit/rød.
Kvittert: Sporveksel er fast hvit og stasjonsnummer er rødt uten bakgrunn.
2Detaljbilde med jordfeilDetaljbilde med feilhendelse Jordfeil.
Ikke kvittert: Teksten ”Jordfeil” blinker rød/hvit.
Kvittert: Teksten ”Jordfeil” er fast rød.
Stasjonsnummer indikeres som på bilde 1.
3FeilhendelserDette bildet viser alle feilhendelser som blir vist som tekst i detaljbildet.
Øvrige feilhendelser vises på symboler.
Stasjonsnummer indikeres som på bilde 1.

5. Oversiktsbilder, en skjerm

Etterfølgende bildet viser eksempler på oversiktsbilder, en skjerm.
En strekning vil bestå av 4 slike bilder ved siden av hverandre.
Bildene er bare eksempler, de gir ikke et korrekt bilde av stasjonene som vises.

5.1 Normal informasjon

Normal informasjon

NB! På Rørosbanen er blokkpiler blå.

5.2 Kl-brytere og nødfrakobling

Kl brytere

5.3 Spenningsløs kontaktledning

Spenningsløs kontaktledning

5.4 Signal litra

Signal litra

NB! På Rørosbanen er blokkpiler blå.

5.5 Blokkpost

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.