Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

avvikshandtering:toglederens_og_togekspeditorens_plikter_ved_uregelmessigheter_og_feil_pa_jernbaneinfrastruktur_eller_kjoretoy [2019/04/10 08:28] (nåværende versjon)
marianne opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +==== Toglederens og togekspeditørens plikter ved uregelmessigheter og feil på jernbaneinfrastruktur eller kjøretøy ====
 +
 +
 +Toglederen eller togekspeditøren skal informere føreren om feil på jernbaneinfrastrukturen og eventuelt om nedsatt hastighet før togene kjører inn på stasjonen eller blokkstrekningen.
 +
 +Når toglederen eller togekspeditøren har blitt informert om at et persontog har stoppet utenfor plattform og dørene ikke er sperret, skal toglederen informere føreren i tog som skal kjøre i nabosporet, om å kjøre med halv sikthastighet.
 +
 +Når toglederen eller togekspeditøren har blitt informert om at linjen eller togspor er ufarbart, skal toglederen eller togekspeditøren sperre berørt blokkstrekning eller togspor.
 +
 +[[tjn:Kapittel_7#toglederens_og_togekspeditorens_plikter_ved_uregelmessigheter_og_feil_pa_jernbaneinfrastruktur_eller_kjoretoy|(TJN 7.2 Toglederens og togekspeditørens plikter ved uregelmessigheter og feil på infrastruktur eller kjøretøy)]]