Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

avvikshandtering:toglederens_og_togekspeditorens_plikter_til_varsling_ved_uregelmessigheter_som_kan_pavirke_sikkerheten [2019/04/10 10:56]
marianne opprettet
avvikshandtering:toglederens_og_togekspeditorens_plikter_til_varsling_ved_uregelmessigheter_som_kan_pavirke_sikkerheten [2019/04/10 11:43] (nåværende versjon)
marianne
Linje 1: Linje 1:
-===== Toglederens og togekspeditørens plikter til varsling ved uregelmessigheter  =====+===== Toglederens og togekspeditørens plikter til varsling ved uregelmessigheter som kan påvirke sikkerheten  =====
  
 Toglederen skal varsle jernbaneforetaket, og togekspeditøren skal varsle toglederen, i følgende tilfeller: Toglederen skal varsle jernbaneforetaket, og togekspeditøren skal varsle toglederen, i følgende tilfeller: