Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
avvikshandtering:strekning_med_ertms [2019/05/23 10:11]
oyvind_bottilsrud
avvikshandtering:strekning_med_ertms [2019/05/23 10:15] (nåværende versjon)
oyvind_bottilsrud
Linje 40: Linje 40:
 </button> </button>
  
-<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:strekning_med_ertms:hjelpemidler'" +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:strekning_med_ertms:hastighetsnedsettelse'" 
 style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;"> style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
-    <span style="font-size:16px;">Hjelpemidler</span><br><br>+    <span style="font-size:16px;">Hastighetsnedsettelse</span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
 </button> </button>