Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

avvikshandtering:spenningslos_kontakledning [2019/04/10 08:43] (nåværende versjon)
marianne opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +==== Spenningsløs kontaktledning ====
 +
 +Dersom kontaktledningen blir spenningsløs, skal føreren straks redusere togets hastighet til halv sikthastighet.
 +
 +Føreren skal innen to minutter senke strømavtakeren hvis kontaktledningen fortsatt er spenningsløs. Føreren skal heve strømavtakeren igjen etter ytterligere tre minutter og kontrollere om kontaktledningen er spenningsførende. Er det ingen spenning på kontaktledningen, skal føreren senke strømavtakeren igjen, og ikke heve den igjen før det har gått ytterligere tre minutter. Strømavtakeren kan deretter stå oppe.
 +
 +[[tjn:Kapittel_7#spenningslos_kontaktledning|(TJN 7.25 Spenningsløs kontaktledning)]]
 +
 +++++
 +Kommentarer:|
 +//Årsaken til spenningsløs kontaktledning kan være brudd på kontaktledningen. Fører må i slike tilfeller være forberedt på at det kan være hindringer i sporet og kjøre med sikthastighet. Se også punkt 7.1 første ledd om varsling til togleder eller togekspeditør ved uregelmessigheter og feil på jernbaneinfrastrukturen. Kontaktledningen kan også være spenningsløs fordi det er en nødsituasjon og kjørestrøm er koplet ut (nødfrakopling).//
 +++++
 +