Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
avvikshandtering:sikkerhetskritiske_feil_i_tekniske_system [2019/06/12 13:09]
marianne.blikken@banenor.no [Aktiviteter for togleder og togekspeditør]
avvikshandtering:sikkerhetskritiske_feil_i_tekniske_system [2019/06/14 09:51] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no
Linje 4: Linje 4:
  
  
-==== Feil i signalanlegg som kan være sikkerhetskritiske ====+===== Feil i signalanlegg som kan være sikkerhetskritiske =====
  
 Med feil i signalanlegg som kan være sikkerhetskritiske menes: Med feil i signalanlegg som kan være sikkerhetskritiske menes:
Linje 39: Linje 39:
 | __Veisikringsanlegget virker ikke som forutsatt__ \\ \\ **Tiltak:** Se Trafikkregler for jernbanenettet [[tjn:kapittel_7#feil_pa_veisikringsanlegg_pa_strekning_med_fjernstyring_og_strekning_med_togmelding|TJN 7.27 Feil på veisikringsanlegg på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | | __Veisikringsanlegget virker ikke som forutsatt__ \\ \\ **Tiltak:** Se Trafikkregler for jernbanenettet [[tjn:kapittel_7#feil_pa_veisikringsanlegg_pa_strekning_med_fjernstyring_og_strekning_med_togmelding|TJN 7.27 Feil på veisikringsanlegg på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
  
-** Rapportering, dokumentasjon og arkivering **+==== Rapportering, dokumentasjon og arkivering ====
  
 Ovennevnte feil føres i hendelseslogg og togmeldingsbok. Ovennevnte feil føres i hendelseslogg og togmeldingsbok.