Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
avvikshandtering:signaler_som_ikke_kan_vise_kjorsignal [2019/08/22 07:02]
mette.ryghseter@banenor.no [Midlertidig innkjørsignal og midlertidig utkjørsignal som ikke kan vise kjørsignal]
avvikshandtering:signaler_som_ikke_kan_vise_kjorsignal [2020/03/04 09:20] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Flyttet parentesen i ordlyden.
Linje 271: Linje 271:
 Tillatelsen til å kjøre forbi dvergsignal som ikke kan vise signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 «Varsom kjøring tillatt» gis muntlig over togradio, og skal ha følgende ordlyd: Tillatelsen til å kjøre forbi dvergsignal som ikke kan vise signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 «Varsom kjøring tillatt» gis muntlig over togradio, og skal ha følgende ordlyd:
  
-«Klart for tog/skift … (nr.) forbi … (signalets bokstav og/eller nummermed eventuell stedskode (bokstavforkortelse). … (navn) togleder/togekspeditør/driftsoperatør.»+«Klart for tog/skift … (nr.) forbi … (signalets bokstav og/eller nummer med eventuell stedskode (bokstavforkortelse)).  … (navn) togleder/togekspeditør/driftsoperatør.»
  
 Føreren skal deretter gjenta tillatelsen. Føreren skal deretter gjenta tillatelsen.