Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

avvikshandtering:rasvarslingsanlegg [2019/04/10 08:45] (nåværende versjon)
marianne opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +==== Rasvarslingsanlegg ====
 +
 +Dersom tog kommer til rasvarslingssignal som viser signal 59 «Rasfare», skal føreren stoppe toget ved signal 64C «Rasvarslingsstolpe» og varsle toglederen.
 +
 +Har føreren fått tillatelse til å kjøre forbi et hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal og som står i avhengighet til rasvarslingsanlegg, skal føreren stoppe toget ved signal 64C «Rasvarslingsstolpe».
 +
 +Dersom linjen er klar, kan føreren kjøre toget over rasvarslingsstrekningen med største hastighet 10 km/t.
 +
 +[[tjn:Kapittel_7#spenningslos_kontaktledning|(TJN 7.26 Rasvarslingsanlegg)]]
 +
 +++++
 +Kommentarer:|
 +//Til første avsnitt: I dette tilfelle skal togleder varsles uavhengig av om toget er på en strekning med fjernstyring eller strekning med togmelding fordi feilen kan ha konsekvenser for trafikkavviklingen og det er togleder som har det øverste operative ansvaret for å overvåke og lede togframføringen.//
 +++++