Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

avvikshandtering:pakjorsel_av_storvilt_eller_husdyr [2019/04/10 10:50] (nåværende versjon)
marianne opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +===== Påkjørsel av storvilt eller husdyr =====
 +
 +Føreren skal snarest varsle toglederen ved alle påkjørsler av storvilt eller husdyr, og gi opplysning om hva slags dyr som er påkjørt (om mulig), hvor dyret forsvant eller ligger, og hva som er gjort med dette. Dersom føreren har fastslått at dyret er dødt, skal føreren varsle toglederen om dette.
 +
 +[[tjn:kapittel_7#pakjorsel_av_storvilt_eller_husdyr|(TJN 7.43 Påkjørsel av storvilt eller husdyr)]]
 +
 +**<color #22b14c>Interne bestemmelser</color>** 
 +
 +<color #22b14c>Varsling etter påkjørsel av storvilt eller husdyr:</color>
 +
 +<color #22b14c>Toglederen skal straks varsle ansvarlig vedlikeholdsenhet og gi nøyaktig stedsangivelse, opplysninger om dyret er vilt eller husdyr og hvis mulig om dyret er drept eller skadet. Toglederen skal registrere hendelsen i hendelsesloggen som bestemt for dette.</color>
 +
 +<color #22b14c>Ved påkjørsel av vilt, husdyr eller tamrein skal ansvarlig vedlikeholdsenhet straks varsle kommunens viltansvarlig, eller dyreeieren. Den viltansvarlige eller dyreeieren er ansvarlig for avlivning.</color>
 +
 +<color #22b14c>Ansvarlig vedlikeholdsenhet skal tilkalle hovedsikkerhetsvakt dersom det er behov for ferdsel eller søk i sporet.</color>
 +
 +<color #22b14c>Toglederen eller togekspeditøren kan gi tillatelse til søk i sporet, men ikke uten at hovedsikkerhetsvakt er til stede.</color>