Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

avvikshandtering:oppkjort_sporveksel [2019/04/10 08:46] (nåværende versjon)
marianne opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +==== Oppkjørt sporveksel ====
  
 +Hvis et tog eller et skift har kjørt opp en sporveksel, skal føreren melde fra til toglederen, togekspeditøren eller driftsoperatøren.
 +
 +Sporvekselen skal kontrolleres av ansvarlig vedlikeholdsenhet i Bane NOR før den kan passeres.
 +
 +Sporveksler som ikke er oppført i liste «Kontroll av oppkjørt sporveksel» i strekningsbeskrivelsen kan likevel passeres. Toglederen, togekspeditøren eller driftsoperatøren skal i samråd med føreren avgjøre om det kan kjøres over sporvekselen.
 +
 +Største tillatte hastighet er 10 km/t ved kjøring over oppkjørte sporveksler som ikke er låst med klave og hengelås.
 +
 +[[tjn:Kapittel_7#oppkjort_sporveksel|(TJN 7.30 Oppkjørt sporveksel)]]
 +
 +++++
 +Kommentarer:|
 +//Bestemmelsen omhandler det tekniske vedrørende sporvekselen. Hvis et tog har kjørt opp en sporveksel er det enten en teknisk feil eller at bestemmelser ikke har vært fulgt (f.eks. en «passhendelse»), jf. også krav til «klar togvei» i kapittel 5.//
 +++++