Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
avvikshandtering:omstilling_av_signaler_til_stopp_do_edit [2019/05/02 12:23]
oyvind_bottilsrud
avvikshandtering:omstilling_av_signaler_til_stopp_do_edit [2019/05/02 12:24] (nåværende versjon)
oyvind_bottilsrud
Linje 6: Linje 6:
   * På stasjoner med mulighet for å magasinere togveier/skifteveier må dette fjernes hvis signalet blir satt i stopp. Dette for å forhindre farlige situasjoner.   * På stasjoner med mulighet for å magasinere togveier/skifteveier må dette fjernes hvis signalet blir satt i stopp. Dette for å forhindre farlige situasjoner.
   *  Når et signal må settes i «stopp» skal tidsutløsning av togvei/skiftevei ikke benyttes før forholdet er klarlagt.   *  Når et signal må settes i «stopp» skal tidsutløsning av togvei/skiftevei ikke benyttes før forholdet er klarlagt.
-  *  Dersom tog eller skift har passert signal «stopp» eller «kjøring forbudt», skal togekspeditøren melde dette til toglederen som melder dette videre til jernbanevirksomhetene uavhengig av årsak, samt rapportere det på skjema for utilsiktet passering av signal i “stopp”.+  *  Dersom tog eller skift har passert signal «stopp» eller «kjøring forbudt», skal togekspeditøren melde dette til toglederen som melder dette videre til jernbanevirksomhetene uavhengig av årsak. Rapportere på skjema for utilsiktet passering av signal i “stopp”.