Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
avvikshandtering:omstilling_av_signaler_til_stopp [2019/05/14 08:25]
mette_ryghseter
avvikshandtering:omstilling_av_signaler_til_stopp [2019/05/14 08:25] (nåværende versjon)
mette_ryghseter
Linje 4: Linje 4:
  
 <columns 100% 25% -> <columns 100% 25% ->
-Togleder+**Togleder**
 <newcolumn> <newcolumn>
   * [[avvikshåndtering:Omstilling_av_signaler_til_stopp:avvikshåndtering:Omstilling av signaler i stopp|Togleders omstilling av hovedsignal til "stopp" og dvergsignaler til ”kjøring forbudt”]]   * [[avvikshåndtering:Omstilling_av_signaler_til_stopp:avvikshåndtering:Omstilling av signaler i stopp|Togleders omstilling av hovedsignal til "stopp" og dvergsignaler til ”kjøring forbudt”]]
Linje 11: Linje 11:
  
 <columns 100% 25% -> <columns 100% 25% ->
-Togekspeditør+**Togekspeditør**
 <newcolumn> <newcolumn>