Audnedal stasjon


Audnedal stasjon

Lenke til målevognsbilder

Når to stoppende persontog krysser er det normalt «venstrekjøring»

Når et stoppende persontog skal krysse andre tog bør persontoget kjøre avvik (spor 1)

Tegning av Audnedal stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.