Blaker stasjon


Blaker stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for stoppende tog med av/påstigning er spor 1.

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning skal toget som har av/påstigning kjøre spor 1.

Ved kryssing der begge togene er enkeltsett og har av/påstigning, kjøres tog til Oslo i spor 1 før kl.12.00 og tog fra Oslo i spor 1 etter kl.12.00

Dobbeltsett skal normalt ikke fremføres i spor 2.

Beskrivelse av stasjonen:
Overgang mellom plattformene i A-enden mot Oslo.
Vær oppmerksom på stoppmønster da plattform er kort fra po til plattformkant.
Det er ikke spornummerskilt på stasjonen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.