Atna stasjon


Atna stasjon sett i retnng fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for stoppende tog med av/påstigning er spor 1.

Ved kryssinger der begge tog har av/påstigning kjøres første ankommende tog spor 2.

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning skal toget som har av/påstigning kjøre spor 1.

Tegning av Atna stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.