Alvdal stasjon


 Alvdal stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Ved kryssing der et av togene har av/påstigning, skal toget som har av/påstigning kjøre spor 1.

Ved kryssinger der begge tog har av/påstigning, kjøres første ankommende tog spor 2.

Overgang mellom plattformene skjer via PLO.

Tegning av Alvdal stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.