Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
avvikshandtering:kryssingsinstrukser [2020/04/02 13:45]
marianne.blikken@banenor.no Endring av tekst på forsiden til kryssingsinstruksen
avvikshandtering:kryssingsinstrukser [2020/07/27 12:15] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 147: Linje 147:
 </columns> </columns>
  
-{{ :avvikshandtering:drammen_stasjon_natt_beskjaert_ii.jpg?direct&1000 |Fotograf; Anne Mette Storvik+{{ :avvikshandtering:drammen_stasjon_natt_beskjaert_ii.jpg?direct&1150|Fotograf; Anne Mette Storvik
 }}   }}  
  
 {{tag>"Informasjonseier Konserndirektør Kunde og trafikk" "Informasjonsansvarlig Fagansvarlig framføringssikkerhet"}} {{tag>"Informasjonseier Konserndirektør Kunde og trafikk" "Informasjonsansvarlig Fagansvarlig framføringssikkerhet"}}