Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
avvikshandtering:kommunikasjonssystem [2019/09/11 12:01]
marianne.blikken@banenor.no Omstrukturering av sideoppsett med tilhørende bokser
avvikshandtering:kommunikasjonssystem [2019/09/11 12:09] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no
Linje 18: Linje 18:
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=kommunikasjonssystem:feil på togradioinfrastruktur'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=kommunikasjonssystem:feil på togradioinfrastruktur'" 
 style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;"> style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
-    <span style="font-size:16px;">Feil </span><br> +    <span style="font-size:16px;">Togradioinfrastruktur </span><br> 
-   <span style="font-size:12px; color:#1E285A;text-transform: none"> på togradioinfrastruktur</span>  +   <span style="font-size:12px; color:#1E285A;text-transform: none"> feil på togradioinfrastruktur</span>  
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
 </button> </button>
Linje 27: Linje 27:
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=kommunikasjonssystem:håndtering ved feil på togradioinfrastruktur'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=kommunikasjonssystem:håndtering ved feil på togradioinfrastruktur'" 
 style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;"> style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
-    <span style="font-size:16px;">Håndtering   </span><br> +    <span style="font-size:16px;">Togradio   </span><br> 
-    <span style="font-size:12px; color:#1E285A;text-transform: none"> ved feil på togradioinfrastruktur </span> +    <span style="font-size:12px; color:#1E285A;text-transform: none"> feil på togradioinfrastruktur </span> 
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
 </button> </button>
Linje 35: Linje 35:
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=kommunikasjonssystem:reserveløsning ved manglende tilgang til FIDO'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=kommunikasjonssystem:reserveløsning ved manglende tilgang til FIDO'" 
 style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;"> style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
-    <span style="font-size:16px;">Reserveløsning  </span><br> +    <span style="font-size:16px;">FIDO   </span><br> 
-    <span style="font-size:12px; color:#1E285A;text-transform: none"> ved manglende tilgang til FIDO  </span> +    <span style="font-size:12px; color:#1E285A;text-transform: none"> reserveløsning ved manglende tilgang  </span> 
 </button> </button>
 </html> </html>