Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Feil i togradiosystemet eller Bane NORs elektroniske system for distribusjon av ruter og kunngjøringer (FIDO).

Generelt

Tog skal ikke kjøre fra første stasjon angitt i ruten ved feil på togets togradio. (TSI-OPE B 8)

Når føreren blir oppmerksom på at togradioen ikke virker etter at toget har kjørt fra første stasjon angitt i ruten, skal føreren informere toglederen så snart som mulig. Et tog med en togradio som ikke virker, kan fortsette i trafikk med håndholdt togradio for nødkommunikasjon mellom føreren og toglederen i henhold til nummer 3. (TSI-OPE B 8)

Føreren skal stanse toget og foreta en ny oppstart av togradioen. Hvis togets togradio fortsatt ikke fungerer, skal føreren slå på håndholdt togradio og forsøke å registrere togets funksjonelle nummer (tognummeret) samt informere toglederen om at håndholdt togradio benyttes. Om dette ikke fungerer, skal føreren oppgi det åttesifrede togradionummeret på håndholdt togradio til toglederen. Toget kan kjøres videre til endestasjonen. Om heller ikke dette fungerer, skal føreren kjøre med halv sikthastighet fram til neste stasjon og om mulig informere toglederen ved hjelp av annen telefon og avtale videre kjøring.

(TJN 7.37 Feil på togets togradio)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.