Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
avvikshandtering:kommunikasjonssystem [2019/09/11 12:01]
marianne.blikken@banenor.no Omstrukturering av sideoppsett med tilhørende bokser
avvikshandtering:kommunikasjonssystem [2019/09/11 12:09]
marianne.blikken@banenor.no
Linje 18: Linje 18:
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=kommunikasjonssystem:feil på togradioinfrastruktur'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=kommunikasjonssystem:feil på togradioinfrastruktur'" 
 style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;"> style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
-    <span style="font-size:16px;">Feil </span><br> +    <span style="font-size:16px;">Togradioinfrastruktur </span><br> 
-   <span style="font-size:12px; color:#1E285A;text-transform: none"> på togradioinfrastruktur</span>  +   <span style="font-size:12px; color:#1E285A;text-transform: none"> feil på togradioinfrastruktur</span>  
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
 </button> </button>
Linje 27: Linje 27:
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=kommunikasjonssystem:håndtering ved feil på togradioinfrastruktur'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=kommunikasjonssystem:håndtering ved feil på togradioinfrastruktur'" 
 style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;"> style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
-    <span style="font-size:16px;">Håndtering   </span><br> +    <span style="font-size:16px;">Togradio   </span><br> 
-    <span style="font-size:12px; color:#1E285A;text-transform: none"> ved feil på togradioinfrastruktur </span> +    <span style="font-size:12px; color:#1E285A;text-transform: none"> feil på togradioinfrastruktur </span> 
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
 </button> </button>
Linje 35: Linje 35:
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=kommunikasjonssystem:reserveløsning ved manglende tilgang til FIDO'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=kommunikasjonssystem:reserveløsning ved manglende tilgang til FIDO'" 
 style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;"> style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
-    <span style="font-size:16px;">Reserveløsning  </span><br> +    <span style="font-size:16px;">FIDO   </span><br> 
-    <span style="font-size:12px; color:#1E285A;text-transform: none"> ved manglende tilgang til FIDO  </span> +    <span style="font-size:12px; color:#1E285A;text-transform: none"> reserveløsning ved manglende tilgang  </span> 
 </button> </button>
 </html> </html>