Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
avvikshandtering:kommunikasjonssystem [2019/09/11 11:53]
marianne.blikken@banenor.no
avvikshandtering:kommunikasjonssystem [2019/09/11 12:01]
marianne.blikken@banenor.no Omstrukturering av sideoppsett med tilhørende bokser
Linje 42: Linje 42:
  
  
- 
-==== Hjelpemidler reserveløsning FIDO ==== 
- 
-<html> 
- 
-<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=uregelmessigheter_feil_og_nødsituasjoner:kommunikasjonssystem:reservelosning_fido'"  
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;"> 
-   <span style="font-size:16px;">Reserveløsning FIDO</span><br><br> 
-   <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>  
-</button> 
- 
-</html>