Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

avvikshandtering:kjoring_i_stigning_og_gjennom_snohindring [2019/04/10 10:51] (nåværende versjon)
marianne opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +===== Kjøring i stigning og gjennom snøhindring =====
 +
 +På strekning med fjernstyring og strekning med togmelding kan føreren kjøre toget tilbake en kortere strekning for å komme opp en stigning eller gjennom en snøhindring når føreren vurderer det som forsvarlig. På strekning med fjernstyring skal føreren innhente tillatelse fra toglederen. På strekning med togmelding skal føreren innhente tillatelse fra togekspeditøren på den stasjonen toget sist kjørte fra. I persontog skal en signalgiver gi de nødvendige signaler til føreren ved hjelp av togradio. Toget kan ikke kjøre tilbake forbi hovedsignal uten at tillatelse er mottatt, uansett hvilken kjøreretning signalet gjelder for.
 +
 +[[tjn:kapittel_7#kjoring_i_stigning_og_gjennom_snohindring|(TJN 7.42 Kjøring i stigning og gjennom snøhindring)]]
 +
 +++++
 +Kommentarer:|
 +//Hovedregelen når tog må kjøre tilbake en kortere strekning, er at det skal benyttes signalgiver. Det er gitt unntak fra denne regelen for godstog da det i godstog normalt ikke er annet personale enn føreren. Det blir en skjønnsmessig vurdering hvor langt bakover man kan kjøre, og en må ta i betraktning forhold som signalplasseringer, innkoplingsfelt for planovergang, mv. Bestemmelsen gjelder ikke for strekning med ERTMS, se egen bestemmelse i punkt 7.57.//
 +++++
 +
 +
 +
 +