Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
avvikshandtering:infrastruktur_eller_kjoretoy [2019/06/14 09:33]
oyvind.bottilsrud@banenor.no
avvikshandtering:infrastruktur_eller_kjoretoy [2020/01/03 12:33] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no Lenke til instruks for resetting av akseltellere
Linje 38: Linje 38:
   * [[Midlertidig endring av driftsform fra strekning med fjernstyring|Endring av driftsform på strekning med fjernstyring]]   * [[Midlertidig endring av driftsform fra strekning med fjernstyring|Endring av driftsform på strekning med fjernstyring]]
   * [[Veisikringsanlegg]]   * [[Veisikringsanlegg]]
 +  * [[https://orv.banenor.no/orv/doku.php?id=signalinstrukser:ertms_instruks_for_resetting_av_akseltellere|Instruks for resetting av akseltellere]]