Feil på infrastruktur og kjøretøy

Plikter ved uregelmessigheter og feil

Togleder og togekspeditør:

Fører og ombordpersonalet:

Infrastruktur og kjøretøy

Infrastruktur:


Kjøretøy:

Andre feil og uregelmessigheter

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.