Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

avvikshandtering:hjulslag [2019/04/10 10:02] (nåværende versjon)
marianne opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +==== Hjulslag ====
 +
 +Vogner skal ikke brukes dersom hjulslaget er større enn 60 mm på hjul med diameter 900 mm og større, og 40 mm på hjul med diameter mindre enn 900 mm (dette tilsvarer ca. 1 mm pilhøyde, det vil si den forkortelsen som slaget har forårsaket av hjulradien). Materialutfall fra hjulbanen skal ikke være mer enn 40 mm.
 +
 +Vogner skal heller ikke brukes dersom det finnes «rubb» (opphopet materiale) av en høyde på mer enn 1 mm.
 +
 +Vogner med hjulslag eller rubb som overskrider disse grensene, skal settes ut av toget. Under framføring til utsettingsstasjonen skal kjørehastigheten settes ned til 10 km/t.
 +
 +Ved lave temperaturer (under ca. -10 °C) skal også vogner med hjulslag på over 40 mm med hjuldiameter 900 mm og større settes ut av toget (30 mm ved hjuldiameter mindre enn 900 mm). Ønskes vognen likevel framført over en kortere strekning, skal kjørehastigheten ikke overskride 10 km/t.
 +
 +Skiftelokomotiv med største hastighet 50 km/t skal ikke nyttes dersom hjulslaget er over 2 mm i pilhøyde. Øvrige trekkraftkjøretøy skal ikke nyttes dersom hjulslaget er over 1 mm i pilhøyde.
 +
 +Trykkluftbremsen skal stenges av på vognen dersom et vognhjul har hjulslag kombinert med rubb, eller dersom feil ved trykkluftbremsen kan være årsak til hjulslaget. Vognen skal merkes som bestemt av jernbanevirksomheten.
 +
 +[[tjn:kapittel_7#hjulslag|(TJN 7.39 Hjulslag)]]
 +
 +++++
 +Kommentarer:|
 +//Hjulslag vil si at hjul har blitt fastbremset og sklidd på skinnene. Dermed blir noe av hjulbanen slitt vekk, hjulbanen får en flate. Et hjul med hjulslag vil gi slag mot skinnene som i verste fall kan medføre skinnebrudd, særlig når det er kaldt. Slaget blir hardere med høyere hastighet og lengde på denne flaten på hjulbanen, og Bane NOR setter derfor begrensninger for å framføre kjøretøy med hjulslag. Målene i bestemmelsene er erfaringsbasert og videreført fra tidligere regelverk. //
 +++++