Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
avvikshandtering:forerens_og_ombordpersonalets_plikter_ved_uregelmessigheter_og_feil_pa_jernbaneinfrastruktur_eller_kjoretoy [2019/04/10 08:00]
marianne
avvikshandtering:forerens_og_ombordpersonalets_plikter_ved_uregelmessigheter_og_feil_pa_jernbaneinfrastruktur_eller_kjoretoy [2019/04/10 08:01] (nåværende versjon)
marianne
Linje 25: Linje 25:
 Feil kan være sterke ulyder, gnistring fra bremseklosser, løse deler eller last, hjulslag m.v. Se også punkt 7.5. Feil på tog kan få store konsekvenser som f.eks. avsporing, skade på personer på plattformer eller brann.\\ Feil kan være sterke ulyder, gnistring fra bremseklosser, løse deler eller last, hjulslag m.v. Se også punkt 7.5. Feil på tog kan få store konsekvenser som f.eks. avsporing, skade på personer på plattformer eller brann.\\
 Dersom avsporing ikke kan utelukkes, kan toget være en hindring for tog i nabospor og utgjøre en risiko for sammenstøt mellom tog. For raskest mulig å få stoppet tog i nærheten, skal fører sende nødanrop via togradioen. Punkt 7.4 fastsetter førers plikter når det mottas nødanrop.// Dersom avsporing ikke kan utelukkes, kan toget være en hindring for tog i nabospor og utgjøre en risiko for sammenstøt mellom tog. For raskest mulig å få stoppet tog i nærheten, skal fører sende nødanrop via togradioen. Punkt 7.4 fastsetter førers plikter når det mottas nødanrop.//
 +
 +++++