Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

avvikshandtering:feil_pa_togfloyten [2019/04/10 09:59] (nåværende versjon)
marianne opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +==== Feil på togfløyten ====
 +
 +Dersom det ikke kan gis signaler med togfløyten, skal føreren informere toglederen. (TSI-OPE B 6)
 +
 +Føreren skal kjøre med halv sikthastighet frem til det nærmeste stedet togfløyten kan repareres eller kjøretøyet byttes ut.
 +
 +Føreren skal kunne stoppe toget foran enhver planovergang der det skal gis signal 83 «Tog kommer» og skal bare kjøre over overgangen dersom dette er forsvarlig. (TSI-OPE B 6)
 +
 +[[tjn:kapittel_7#feil_pa_togfloyten|(TJN 7.38 Feil på togfløyten)]]