Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

avvikshandtering:feil_pa_sikkerhetsbremseapparatet [2019/04/10 09:49] (nåværende versjon)
marianne opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +==== Feil på sikkerhetsbremseapparatet ====
  
 +Dersom det oppstår feil på sikkerhetsbremseapparatet etter at toget har kjørt fra første stasjon angitt i ruten, kan føreren kjøre toget videre dersom det bemannes med en ekstra person i førerrommet som i en nødsituasjon kan stanse toget og kontakte toglederen.
 +
 +Dersom feilen oppstår mellom to stasjoner og det ikke er mulig å bemanne med en ekstra person i førerrommet, kan føreren kjøre toget fram til nærmeste betjente eller fjernstyrte stasjon. Hastigheten skal da ikke overstige 40 km/t.
 +
 +[[tjn:kapittel_7#feil_pa_sikkerhetsbremseapparatet|(TJN 7.33 Feil på sikkerhetsbremseapparatet)]]