Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

avvikshandtering:feil_pa_samtlige_baklys_eller_sluttsignal [2019/04/10 09:57] (nåværende versjon)
marianne opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +==== Feil på samtlige baklys eller sluttsignal ====
 +
 +Dersom toglederen blir oppmerksom på at samtlige av togets baklys eller sluttsignal ikke virker, skal toglederen sørge for å stoppe toget på et passende sted og informere føreren. Føreren skal deretter kontrollere at toget er fullstendig og om mulig reparere eller skifte togets baklys eller sluttsignal. Føreren skal informere toglederen om at toget er klart til å kjøre videre. (TSI-OPE B 5)
 +
 +Dersom togekspeditøren blir oppmerksom på at togets baklys eller sluttsignal ikke virker, skal togekspeditøren informere toglederen.
 +
 +[[tjn:kapittel_7#feil_pa_samtlige_baklys_eller_sluttsignal|(TJN 7.36 Feil på samtlige baklys eller sluttsignal)]]