Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

avvikshandtering:feil_pa_jernbaneinfrastruktur_og_kjoretoy_ved_skifting [2019/04/10 09:39]
marianne opprettet
avvikshandtering:feil_pa_jernbaneinfrastruktur_og_kjoretoy_ved_skifting [2019/04/10 09:41] (nåværende versjon)
marianne
Linje 2: Linje 2:
  
 Personale som deltar i skiftingen, skal straks varsle toglederen eller togekspeditøren dersom det oppdages feil på jernbaneinfrastruktur, tog eller skift som kan ha betydning for sikkerheten.  Personale som deltar i skiftingen, skal straks varsle toglederen eller togekspeditøren dersom det oppdages feil på jernbaneinfrastruktur, tog eller skift som kan ha betydning for sikkerheten. 
 +
 +[[tjn:Kapittel_3#feil_pa_jernbaneinfrastruktur_eller_kjoretoy|TJN 3.23 Feil på jernbaneinfrastrukturen eller kjøretøy]]