Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
avvikshandtering:feil_pa_jernbaneinfrastruktur_og_kjoretoy_ved_arbeid_i_spor [2019/04/10 08:40]
marianne
avvikshandtering:feil_pa_jernbaneinfrastruktur_og_kjoretoy_ved_arbeid_i_spor [2019/04/10 08:41] (nåværende versjon)
marianne
Linje 3: Linje 3:
 Personale som deltar i arbeid i spor, skal straks varsle toglederen eller togekspeditøren dersom det oppdages feil på jernbaneinfrastruktur, tog eller skift som kan ha betydning for sikkerheten. Personale som deltar i arbeid i spor, skal straks varsle toglederen eller togekspeditøren dersom det oppdages feil på jernbaneinfrastruktur, tog eller skift som kan ha betydning for sikkerheten.
  
-[[tjn:Kapittel_10#bn_feil_pa_jernbaneinfrastruktur_og_kjoretoy|(TJN 10.14 Feil på jernbaneinfrastruktur eller kjøretøy)]]+[[tjn:Kapittel_10#bn_feil_pa_jernbaneinfrastruktur_og_kjoretoy|(TJN 10.14 Feil på jernbaneinfrastruktur og kjøretøy)]]