Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

avvikshandtering:feil_pa_jernbaneinfrastruktur_og_kjoretoy [2019/04/10 08:19] (nåværende versjon)
marianne opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +==== Feil på jernbaneinfrastruktur og kjøretøy ====
  
 +Personale som deltar i arbeid i spor, skal straks varsle toglederen eller togekspeditøren dersom det oppdages feil på jernbaneinfrastruktur, tog eller skift som kan ha betydning for sikkerheten.
 +
 +[[tjn:Kapittel_10#bn_feil_pa_jernbaneinfrastruktur_og_kjoretoy|(TJN 10.14 Feil på jernbaneinfrastruktur og kjøretøy)]]