Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

avvikshandtering:feil_pa_jernbaneinfrastruktur_eller_kjoretoy [2019/04/10 08:29] (nåværende versjon)
marianne opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +==== Feil på jernbaneinfrastruktur eller kjøretøy ====
 +
 +Personale som deltar i skiftingen, skal straks varsle toglederen eller togekspeditøren dersom det oppdages feil på jernbaneinfrastruktur, tog eller skift som kan ha betydning for sikkerheten.
 +
 +[[tjn:Kapittel_3#feil_pa_jernbaneinfrastruktur_eller_kjoretoy|(TJN 3.23 Feil på jernbaneinfrastruktur eller kjøretøy)]]
 +