Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
avvikshandtering:aksjonskort [2020/07/27 12:15]
torgeir.blesvik@banenor.no
avvikshandtering:aksjonskort [2020/07/30 05:42] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Endringsoversikt på informasjonssiden
Linje 1: Linje 1:
 +++++ Endringsoversikt|
 +^Dato ^Beskrivelse ^Endret av: ^
 +|  | |  | 
 +++++
 +
 <html> <html>
 <span style="color:#1E285A;font-size:1.8em;font-weight: lighter;">Aksjonskort</span> <span style="color:#1E285A;font-size:1.8em;font-weight: lighter;">Aksjonskort</span>