Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
avvikshandtering:aksjonskort [2019/10/30 08:41]
mette.ryghseter@banenor.no [Trafikk Nord]
avvikshandtering:aksjonskort [2019/10/30 08:44] (nåværende versjon)
mette.ryghseter@banenor.no [Trafikk Nord]
Linje 100: Linje 100:
  
   * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_4_merakerbanen_stengt|4001 - Meråkerbanen stengt]] ​   * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_4_merakerbanen_stengt|4001 - Meråkerbanen stengt]] ​
- 
   * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_5_verdal_nordgaende_lokaltog_forsinket|4002 - Verdal nordgående lokaltog forsinket]] ​   * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_5_verdal_nordgaende_lokaltog_forsinket|4002 - Verdal nordgående lokaltog forsinket]] ​
- 
   * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_3_Stjørdal nordgående lokaltog forsinket|4003 - Stjørdal nordgående lokaltog forsinket]] ​   * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_3_Stjørdal nordgående lokaltog forsinket|4003 - Stjørdal nordgående lokaltog forsinket]] ​
- 
   * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_6_lundamo_togene_410-412_forsinket|4004 - Lundamo togene 410-412 forsinket]] ​   * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_6_lundamo_togene_410-412_forsinket|4004 - Lundamo togene 410-412 forsinket]] ​
- 
   * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_7_stavne-leangenbanen_stengt|4005 - Stavne-Leangenbanen stengt]] ​   * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_7_stavne-leangenbanen_stengt|4005 - Stavne-Leangenbanen stengt]] ​
- 
   * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​1_trondheim_s_sperret|4006 - Trondheim S. sperret]]   * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​1_trondheim_s_sperret|4006 - Trondheim S. sperret]]
- 
   * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_2_trondheim_s_-_nidelvbru_sperret|4007 - Trondheim S. - Nidelv bru sperret]]   * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_2_trondheim_s_-_nidelvbru_sperret|4007 - Trondheim S. - Nidelv bru sperret]]
- 
   * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_3_trondheim_s_-_skansen_bru_sperret|4008 - Trondheim S. - Skansen bru sperret]]   * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_3_trondheim_s_-_skansen_bru_sperret|4008 - Trondheim S. - Skansen bru sperret]]
- 
   *  [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_9_forsinkede tog fra storlien|4009 - Forsinkede tog fra Storlien]] ​   *  [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_9_forsinkede tog fra storlien|4009 - Forsinkede tog fra Storlien]] ​
- 
   *  [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_10_Forsinkede tog 471 til Rognan - Bodø|4010 - Forsinkede tog til Rognan Bodø]] ​   *  [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_10_Forsinkede tog 471 til Rognan - Bodø|4010 - Forsinkede tog til Rognan Bodø]] ​
- 
   *  [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_11_Manglende kjøretøy til tog 1708 Trondheim S - Heimdal|4011 - Manglende kjøretøy til tog 1708 Trondheim S - Heimdal]] ​   *  [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_11_Manglende kjøretøy til tog 1708 Trondheim S - Heimdal|4011 - Manglende kjøretøy til tog 1708 Trondheim S - Heimdal]] ​
  
Linje 127: Linje 117:
  
    * [[aksjonskort:​trafikk_ost:​aksjonskort_narvik|Narvik]]    * [[aksjonskort:​trafikk_ost:​aksjonskort_narvik|Narvik]]
 +
 +  * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_ved_forsinkede_tog_i_disponeringstiden_i_sommervedlikeholdet|Forsinkede tog i disponeringstiden]]
 +  * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_forsinkede_grensetog_inn_i_disponeringstiden_i_oddetallsuker|Forsinkede grensetog inn i disponeringstiden]]
 +
 +  * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​askjonskort_ved_glatte_skinner|Glatte skinner]]
 +  * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_ved_havari_av_materiell|Havari av materiell]]
 +  * [[aksjonskort:​trafikk_nord:​aksjonskort_utrykking_brann_pa_strekning_uten_vei|Utrykking brann på strekning uten vei]]
  
 </​columns>​ </​columns>​