Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
arbeider_i_spor [2020/02/18 09:16]
marianne.blikken@banenor.no Små justering på utseende av side
arbeider_i_spor [2020/03/09 07:59] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Justering av ord som var skrevet feil
Linje 78: Linje 78:
   * [[stasjoner_sentraler:​trafikk_ost:​anleggsomrade-jernbane_tsso|Anleggsområde-jernbane Oslo S]]    * [[stasjoner_sentraler:​trafikk_ost:​anleggsomrade-jernbane_tsso|Anleggsområde-jernbane Oslo S]] 
   * [[stasjoner_sentraler:​trafikk og marked:​snørydding|Bruk av togekspeditør til å utøve hovedsikkerhetsvaktens funksjon ved snørydding]]   * [[stasjoner_sentraler:​trafikk og marked:​snørydding|Bruk av togekspeditør til å utøve hovedsikkerhetsvaktens funksjon ved snørydding]]
-  * [[stasjoner_sentraler:​trafikk_ost:​frakoblng_Lillehammer_-_Faberg|Prosedyre for frakoblng ​Lillehammer - Fåberg]] ​+  * [[stasjoner_sentraler:​trafikk_ost:​frakoblng_Lillehammer_-_Faberg|Prosedyre for frakobling ​Lillehammer - Fåberg]] ​
  
 </​columns>​ </​columns>​